Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Požádali ministerstva

Senátoři řeší Babišův střet zájmů. Auditní zprávy ale nemají

Senátní komise zřízená kvůli unijním auditům o možném střetu zájmů Andreje Babiše se zřejmě dostane do konfliktu s některými ministerstvy. Kvůli vyšetřování totiž senátoři žádali resorty financí, místního rozvoje a zemědělství o texty předběžných zpráv. Ty se ale brání, že je dokument Evropské komise vedený jako důvěrný. Senátoři oponují, že na požadované informace mají ze zákona nárok.

První senátní prosby o texty auditních zpráv ministerstva po 14 dnech nevyslyšela. Komise horní komory Parlamentu proto přišla s novým nápadem. "Zákon 107, což je Jednací řád Senátu, ukládá ministrům tyto informace pro práci orgánů Senátu poskytnout," uvedl senátor za ODS a předseda dočasné komise k auditům Zdeněk Nytra.

 

Podle ministerstev je ale auditní zpráva označena za vysoce důvěrnou a nesmí být šířena. "Ministerstvo financí je jaksi vázáno i tímto stanoviskem Evropské komise a není to na libovůli úředníků zkrátka tu zprávu poskytnout jen tak," sdělil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

 

"Ministerstvo pro místní rozvoj doporučí senátní komisi, aby se se svým požadavkem obrátila na Evropskou komisi," prohlásila zase mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

 

"Pokud ho bude komise požadovat, obrátíme se na Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoje venkova při Evropské komisi. To rozhodne, zda materiál postoupíme," vysvětlila mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková.

 

 

Podle odborníků mají senátoři za běžných okolností na utajované informace nárok. V případě dokumentů ze zahraničí je ale situace složitější - co v předběžné zprávě EK stojí, navíc zatím neví ani oni sami.

 

"Pokud to produkuje NATO, cizí moc, nebo EU, tak jde o to, jestli ten režim, ve kterém je dokument České republice posílán, předávání dál umožňuje, nebo ne," myslí si ústavní právník Jan Kysela. Senátní komise se pokusí texty auditních zpráv získat i výzvou českému zastoupení při Evropské komisi v Bruselu.

Šimon Pilek/epa TN.cz