Volební zpravodajství

Nepřehlédněte

DALŠÍ ZPRÁVY K VOLBÁM

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnily 23. a 24. září 2022, první kolo proběhlo společně s volbami do zastupitelstev obcí. Druhé kolo následovalo o týden později, 30. září a 1. října 2022.

Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, pokud má ale některý z kandidátů již po prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, stává se automaticky senátorem a druhé kolo se v takovém obvodu nekoná. Volí se vždy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Jak správně volit u voleb do senátu v obou kolech >>

Volilo se v 27 obvodech. Svého zástupce vybíraly obvody:

1 - Karlovy Vary

4 - Most

7 - Plzeň - město

10 - Český Krumlov

13 - Tábor

16 - Beroun

19 - Praha 11

22 - Praha 10

25 - Praha 6

28 - Mělník

31 - Ústí nad Labem

34 - Liberec

37 - Jičín

40 - Kutná Hora

43 - Pardubice

46 - Ústí nad Orlicí

49 - Blansko

52 - Jihlava

55 - Brno - město

58 - Brno - město

61 - Olomouc

64 - Bruntál

67 - Nový Jičín

70 - Ostrava - město

73 - Frýdek-Místek

76 - Kroměříž

79 - Hodonín

K volbám potřebujete platný doklad osobnosti a hlasovací lístky, ty vám případně dají i přímo ve volební místnosti. V senátních volbách se nekroužkuje ani nekřížkuje, každý kandidát má vlastní hlasovací lístek. Jeden vybraný lístek vložíte do obálky, kterou obdržíte od volební komise, a tu vhodíte do volební urny. 

I v senátních volbách je možné vyřídit voličský průkaz, volit ale můžete pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém máte přihlášené trvalé bydliště. Osobně o něj můžete zažádat na místně příslušném obecním úřadě, žádat ale můžete i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo písemně, k žádosti je v takovém případě třeba přiložit úředně ověřený podpis. 

Do Senátu se volí každé dva roky, vždy se obmění třetina senátorů. Minulé senátní volby se konaly v roce 2020, předsedou byl tehdy zvolen Miloš Vystrčil (ODS), který funkci zastával již od února 2020, po náhlém úmrtí jeho předchůdce Jaroslava Kubery (ODS).

Volit do Senátu může každý občan České republiky starší osmnácti let. Senátorem může být zvolen každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 40 let. Mandát senátora trvá šest let.

Vše podstatné o volbách v roce 2022: Komunální volby 2022