Senátní volby

Senátní volby 2022: Podívejte se, jak správně volit v obou kolech

Senátní volby 2022: Podívejte se, jak správně volit v obou kolech
Volby Zdroj: TV Nova

Na konci září čekají Českou republiku volby do Senátu. V tomto článku naleznete popis, jak správně volit, kde najdete informace o umístění volebních místností a také například to, jakým způsobem si vyřídíte voličský průkaz.

Termín voleb

Na pátek 23. a sobotu 24. září 2022 vyhlásil prezident Miloš Zeman volby do Senátu. Ty se tak konají zároveň s komunálními volbami. Třetinu 81členné horní komory čeká obměna, jde tedy o 27 křesel. Pokud jeden z kandidátů získá už v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, stává se vítězem voleb a druhé kolo se v daném okrsku již nekoná.

Pokud nikdo nezvítězí v prvním kole, do druhého postupují vždy dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Případné druhé kolo je naplánované na pátek 30. září a sobotu 1. října.

Kdo může volit

Volit může občan ČR, který nejpozději v druhý den voleb dosáhl 18 let. Více informací si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Volební systém a mandáty

Do Senátu se volí dvoukolovým většinovým systémem na základě rovného, všeobecného a přímého volebního práva.

Výsledky voleb po uzavření volebních místností průběžně zveřejňuje Český statistický úřad prostřednictvím portálu volby.cz. Konečné výsledky jsou obvykle známé ještě o volebním víkendu.

Termíny diskuzí k senátním volbám na TN Live

obvod č. 7 Plzeň-město 17:30 středa 31. srpna 2022
obvod č. 19 Praha 11 17:30 pátek 2. září 2022
obvod č. 22 Praha 10 17:30 pondělí 5. září 2022
obvod č. 25 Praha 6 17:30 středa 7. září 2022
obvod č. 52 Jihlava 17:30 pátek 9. září 2022
obvod č. 55 Brno-město 17:30 pondělí 12. září 2022
obvod č. 58 Brno-město 17:30 středa 14. září 2022
obvod č. 70 Ostrava-město 17:30 pátek 16. září 2022
zdroj: TV Nova

Seznam kandidátů do Senátu

Kandidáti do třetiny senátních obvodů jsou již oficiálně oznámeni. Zatímco některé obvody nabízí širokou paletu zájemců o křeslo v horní komoře, jsou i místa, kde počet zájemců dosáhl velmi nízkých čísel. Zde najdete kompletní přehled kandidátů a volebních obvodů do senátních voleb 2022.

Kde a kdy můžete volit

Volit v senátních volbách je možné pouze na území České republiky ve 27 volebních obvodech, kde jsou volby aktuálně vyhlášeny. Volič může hlasovat pouze ve volební místnosti v obci, ve které má trvalý pobyt. Hlasovat jinde může pouze v případě, že má voličský průkaz.

Volební okrsek, pod který spadáte, najdete u doručených volebních lístků, přesnou adresu volebních místností pak na stránkách obce nebo městské části.

Kompletní seznam kandidátů do Senátu si budete moci prohlédnout na portálu volby.cz od 10. srpna někdy po 16. hodině.

Související obsah

Volební obvody a volební okrsky

V senátních volbách se volí celkem ve 27 volebních obvodech. Volební obvod zahrnuje obce či městské části, které mohou být rozdělené na volební okrsky. Platí, že jeden okrsek má jednu volební místnost. Volební okrsky jsou ideálně tvořené tak, aby zahrnovaly asi 1 000 voličů. Volební okrsky v obci může měnit starosta, ale jen za určitých podmínek. Tou je například měnící se počet voličů v okrsku či změny hranice obce a další.

Volební lístky

Volební lístky musí být dodané voličům nejpozději tři dny před volbami. Každý volič hlasuje osobně, není možné, aby za něj volil někdo jiný. S úřední obálkou a lístky se ve volební místnosti odebere za plentu, kde vloží jeden lístek se jménem kandidáta, kterého si vybral, do obálky. Hlasovací lístek se jinak neupravuje.

Volič pak vhodí obálku s volebním lístkem do volební urny před zraky volební komise a je hotovo. Lístky pro případné druhé kolo se již nerozesílají předem, volič je dostane přímo ve volební místnosti.

Neplatný hlas

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené nebo které nejsou vloženy do úřední obálky. Pokud volič vhodí do obálky více lístků s různými jmény kandidátů (ale i se stejným jménem kandidáta), je jeho hlas neplatný.

Související obsah

Voličské průkazy

O voličský průkaz si lze požádat na obecním úřadu v místě trvalého bydliště od data vyhlášení voleb. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně i požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

Osobní žádost o voličský průkaz je možné podat do dvou dnů před volbami, a to do 16:00. V listinné nebo elektronické podobě musí být žádost doručena nejpozději 7 dnů před volbami (také do 16:00) příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí. Součástí podání v listinné podobě musí být úředně ověřený podpis voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče. A pokud voličský průkaz ztratíte, máte smůlu, další už k daným volbám nedostanete, a nemůžete tedy volit.

Zde si můžete stáhnout vzorovou žádost o voličský průkaz, jak ji poskytlo ministerstvo vnitra:

Žádost o vydání voličského průkazu

papyrus_core.transform.document.file_type: pdf papyrus_core.transform.document.file_size: 131.87 kB

​S voličským průkazem můžete při volbách do Senátu hlasovat v jakékoli volební místnosti ve volebním obvodu, kde se konají volby a kde máte trvalý pobyt. Pokud voličský průkaz vydá zastupitelský úřad, je možné hlasovat ve kterémkoliv obvodu, kde se konají volby. Hlasování mimo obvody není možné.

Hlasování zdravotně postižených

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Hlasovací lístek může vybrat a vložit za něj do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky

Hlasování do přenosné volební schránky

Ze závažných důvodů, například zdravotních, může volič obec nebo volební komisi požádat o možnost hlasování mimo volební místnost. Okrsková komise pak může vyslat své členy s přenosnou schránkou, ale pouze v rámci daného okrsku.

TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz