Senátní volby 2022

Senátní volby 2022: Termíny, volební obvody a důležité informace

Senátní volby 2022: Termíny, volební obvody a důležité informace
Ilustrační fotografie Zdroj: Profimedia

Letos na podzim čeká třetinu Senátu obměna. O možnost zastupovat svůj volební obvod bude bojovat 27 kandidátů. Základní informace včetně termínů k senátním volbám najdete v tomto článku.

Termín voleb

Volby do Senátu vyhlásil prezident Miloš Zeman na pátek 23. a sobotu 24. září 2022 spolu s volbami do obecních zastupitelstev. Obměňovat se bude třetina 81členného Senátu, tedy 27 křesel. Případné druhé kolo je naplánované na pátek 30. září a sobotu 1. října.

Do Senátu se volí ve dvou kolech. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud jeden z kandidátů získá už v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, stává se vítězem voleb a druhé kolo se v daném okrsku již nekoná.

Kdo může kandidovat do Senátu

O křeslo v Senátu se může ucházet občan České republiky, jenž alespoň druhý den voleb dosáhl věku 40 let a je svéprávný.

Kandidáty mohou přihlašovat politické strany a hnutí, které jsou registrované na ministerstvu vnitra a jejichž činnost není pozastavená, a jejich koalice prostřednictvím zmocněnce. Nezávislí kandidáti podávají přihlášku sami. V jednom obvodu může politická strana, hnutí či koalice podat jen jednu přihlášku. Politická strana může být členem jen jedné koalice. Kandidát může být uvedený pouze na jedné přihlášce.

Nezávislí kandidáti potřebují pro svou přihlášku alespoň 1 000 podpisů obyvatel obvodu, ve kterém chtějí kandidovat. Pro financování kampaně je nutné mít nejpozději do 5 dnů od vyhlášení voleb účet.

Související obsah

Pravomoci a funkce senátorů

Senátoři mají zákonodárnou moc. Projednávají a schvalují zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou. Ty mohou přijmout, zamítnout nebo vrátit. Zákon zamítnutý či vrácený Senátem ale až na některé výjimky mohou poslanci přehlasovat. Senát má i zákonodárnou iniciativu, může navrhovat zákony. Ústavní a volební zákony nelze přijmout bez souhlasu Senátu.

Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěná, může horní komora přijímat zákonná opatření, která nesnesou odklad a vyžadovala by jinak přijetí zákona. Taková opatření může senátorům navrhnout jen vláda. Na první schůzi nově ustavené Poslanecké sněmovny pak musejí poslanci schválit všechna přijatá zákonná opatření Senátu, jinak přestanou platit.

Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky. Nově zvolený prezident skládá slib do rukou předsedy Senátu, ten rovněž přijímá abdikaci prezidenta. Pouze Senát může se souhlasem poslanců podat žalobu proti prezidentovi.

Senátoři také vyslovují souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu. Senát navrhuje českému prezidentovi osobnosti na propůjčení či udělení státních vyznamenání.

V těchto obvodech budou lidé na podzim 2022 volit nové senátory Zdroj: ČSÚ/TN.cz

Volební obvody a nynější senátoři a senátorky

volební obvod

senátor

politická příslušnost

senátorský klub

1 – Karlovy Vary Jan Horník STAN Starostové a nezávislí
4 – Most Alena Dernerová BEZPP Starostové a nezávislí
7 – Plzeň-město Václav Chaloupek OPAT Starostové a nezávislí
10 – Český Krumlov Tomáš Jirsa ODS ODS a TOP 09
13 – Tábor Jaroslav Větrovský BEZPP PROREGION
16 – Beroun Jiří Oberfalzer ODS ODS a TOP 09
19 – Praha 11 Ladislav Kos HPP 11 SEN 21 a Piráti
22 – Praha 10 Renata Chmelová BEZPP KDU-ČSL a nezávislí
25 – Praha 6 Jiří Růžička BEZPP Starostové a nezávislí
28 – Mělník Petr Holeček BEZPP Starostové a nezávislí
31 – Ústí nad Labem Jaroslav Doubrava S.cz nezařazený
34 – Liberec Michael Canov SLK Starostové a nezávislí
37 – Jičín Tomáš Czernin TOP 09 ODS a TOP 09
40 – Kutná Hora Jaromír Strnad ČSSD PROREGION
43 – Pardubice Miluše Horská BEZPP KDU-ČSL a nezávislí
46 – Ústí nad Orlicí Petr Šilar KDU-ČSL KDU-ČSL a nezávislí
49 – Blansko Jaromíra Vítková KDU-ČSL KDU-ČSL a nezávislí
52 – Jihlava Miloš Vystrčil ODS ODS a TOP 09
55 – Brno-město Jan Žaloudík BEZPP PROREGION
58 – Brno-město Jiří Dušek BEZPP PROREGION
61 – Olomouc Lumír Kantor BEZPP KDU-ČSL a nezávislí
64 – Bruntál Ladislav Václavec BEZPP PROREGION
67 – Nový Jičín Petr Orel SZ SEN 21 a Piráti
70 – Ostrava-město Zdeněk Nytra ODS ODS a TOP 09
73 – Frýdek-Místek Jiří Cieńciała BEZPP PROREGION
76 – Kroměříž Šárka Jelínková KDU-ČSL KDU-ČSL a nezávislí
79 – Hodonín Anna Hubáčková BEZPP KDU-ČSL a nezávislí
zdroj: ČSÚ/TN.cz

Rozdělení podle senátorských klubů

senátorský klub ODS a TOP 09 5
senátorský klub Starostové a nezávislí 6
senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí 7
senátorský klub PROGERION 6
senátorský klub SEN 21 a Piráti 2
senátoři nezařazení do klubu 1
celkem 27
zdroj: ČSÚ/TN.cz

Kdo může volit

Volit může občan ČR, který nejpozději v druhý den voleb dosáhl 18 let. Platí to i pro případné druhé kolo. Pokud tedy nemohl člověk volit v prvním kole, protože ještě nebyl plnoletý, ale dosáhl věku 18 let nejpozději druhý den druhého kola, tak v něm hlasovat může.

Volič také musí být svéprávný a nesmí mít omezenou svobodu pohybu, například kvůli zdraví. Pro další podrobnosti, čtěte jak správně volit u voleb do senátu.

Voličské průkazy

O voličský průkaz si může zájemce požádat na obecním úřadu tam, kde má trvalé bydliště, a to už od data, kdy jsou volby vyhlášené. Ti, kdo žijí v zahraničí a jsou zapsaní do zvláštního seznamu voličů, mohou požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. Další podrobnosti si přečtěte ve článku na TN.cz, který je speciálně věnovaný správnému postupu hlasování v senátních volbách.

Volební systém a mandáty

Do Senátu se volí dvoukolovým většinovým systémem na základě rovného, všeobecného a přímého volebního práva.

Výsledky voleb po uzavření volebních místností průběžně zveřejňuje Český statistický úřad prostřednictvím portálu volby.cz. Konečné výsledky jsou obvykle známé ještě o volebním víkendu.

Související obsah

Volební okrskové komise

Členové komise dohlíží na pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a dozírá na něj. Po ukončení voleb sčítá hlasy a vyhotovuje zápis.

Pokud se chce člověk stát členem okrskové komise v senátních volbách, musí mu být minimálně 18 let, musí být svéprávný, zároveň občanem Česka a nesmí být kandidátem. Je také nutné, aby se účastnil schůzí a byl přítomný ve volební místnosti. Zájem být členem komise sdělíte na obci nebo v politické straně, která do boje posílá svého kandidáta. Strany totiž starostovi obce navrhují členy komisí. Členům komisí náleží odměna a náhrada mzdy.

Volební účast v roce 2016

Při posledních senátních volbách v těchto okrscích byla volební účast 33,54 procenta v prvním kole a 15,38 v kole druhém. Ani v jednom okrsku se nepodařilo zvolit kandidáta hned v prvním kole.

Důležitá data a termíny

pátek 5. srpna pověřený obecní úřad vydává rozhodnutí o registraci kandidátů na senátory
úterý 9. srpna losují se čísla kandidátů
středa 10. srpna někdy po 16:00 na portálu volby.cz budou zveřejněny kandidátní listiny
pátek 16. září konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou
středa 21. září 16:00 konec lhůty pro osobní podání žádosti o voličský průkaz
úterý 20. až sobota 24. září zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů
pátek 23. září od 14:00 do 22:00 1. den 1. kola voleb
sobota 24. září od 8:00 do 14:00 2. den 1. kola voleb
pátek 30. září od 14:00 do 22:00 1. den 2. kola voleb
sobota 1. října od 8:00 do 14:00 2. den 2. kola voleb
zdroj: ČSÚ / ministerstvo vnitra / TN.cz
TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz