Domácí

Začínají zápisy! Co všechno musí umět budoucí prvňáček? SEZNAM

Zápisy do prvních tříd začínají - ředitelé základních škol termíny vypisují většinou na první dubnový týden. Děti musí prokázat celou řadu schopností a dovedností, aby mohly do školy nastoupit. Co všechno by měl budoucí prvňáček umět?

Během dubna proběhnou zápisy do prvních tříd. Jednotlivé základní školy na svých stránkách často uvádí seznamy dovedností, které po svých budoucích žácích požadují. Ty vychází z desatera určeného pro rodiče dětí předškolního věku, které vydalo ministerstvo školství. Kritériem totiž není pouze věk dítěte, ale také jeho dovednosti ve fyzické, psychické a společenské oblasti.

Zralost dítěte posuzují pedagogové ve školce a pediatři, kteří v případě pochyb doporučují návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Psychickou a duševní zralost pak učitelé a ředitelé ověřují právě i u zápisu.

Pohybové dovednosti

Budoucí školáček by se měl především zvládnout sám obléci, svléci a obout, tzn. musí si umět zapnout a rozepnout zip a knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici a rukavice. Dítě by také mělo mít koordinované pohyby - běhat, umět házet a chytat míč nebo udržet rovnováhu na jedné noze.

Hygiena a pořádek

Jedním ze základních předpokladů je osobní hygiena. Dítě se musí umět vysmrkat, používat toaletní papír, splachovat, umýt si ruce. Mělo by také zvládat drobné úklidové práce - uklidit si po sobě, vrátit předměty na určené místo, připravit si pomůcky. Základem je dovednost správného stolování - dítě musí umět používat příbor, nalít si nápoj nebo používat ubrousek.

Související obsah

Orientace v prostředí a praktické znalosti

Budoucí prvňáček musí znát své jméno a příjmení, vědět, jak se jmenují rodiče a kde bydlí. Mělo by se také orientovat v prostředí - vyznat se ve škole, doma a v nejbližším okolí.

Komunikační a jazykové dovednosti

Pokud něčemu dítě nerozumí nebo něco potřebuje, mělo by si umět o to říct. Musí umět mluvit ve větách, rozumět běžně užívaným slovům a výrazům. Mělo by mít přiměřenou slovní zásobu a umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.

Musí umět správně vyslovovat všechny hlásky. Výjimku tvoří problematická písmenka jako je r nebo ř, ráčkování se u zápisů toleruje. Dítě by také mělo umět spolupracovat ve skupině a používat přirozeně neverbální komunikaci - gesta, miminku aj.

Mezi základní dovednosti patří i schopnost porozumění - dítě musí reagovat na pokyny.  Mělo by být také schopné vést rozhovor, vyprávět o svých zážitcích a popsat, co vidí na obrázku.

Související obsah

Motorika rukou

Od dítěte se očekává, že umí používat nůžky, lepit, malovat a kreslit, otáčet správně listy v knihách, držet správně tužku. Mělo by umět namalovat postavu a základní geometrické tvary, umět obkreslit jednoduchý tvar podle předlohy. Musí se také umět orientovat v prostoru, tj. vědět, co znamenají pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vzadu, vpředu.

Chování a emoce

Dítě musí zvládat odloučení od rodičů a být chvíli samostatné. Mezi základy také patří schopnost udržet pozornost alespoň na deset minut a neodbíhat. Mělo by dodržovat základní pravidla slušného chování jako je pozdrav, poděkování, prosba. Mělo by se umět ovládat a reagovat přiměřeně, dodržovat dohodnutá pravidla.

Logika a myšlení

Budoucí prvňáček by měl mít základní matematické dovednosti - měl by umět napočítat alespoň do pěti či do deseti. Musí umět přemýšlet a být schopný vyřešit jednoduché úlohy a hádanky. Důležitá je také znalost základních barev a trénování paměti - dítě si musí pamatovat, co vidělo a slyšelo; mělo by umět se naučit jednoduchou básničku a říkanku.


ČTĚTE TAKÉ:

Tohle musí umět dítě u zápisu do školy. Zvládli byste to taky? TEST
Co má umět prvňáček před nástupem do školy? Učitelé očekávají i základy čtení a psaní

sei, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz