Koronavirus

Kdo nemusí nosit roušky? Úřad zveřejnil 25 výjimek! PŘEHLED

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo přehled výjimek z povinnosti celoplošného nošení roušek ve vnitřních prostorách budov v ČR. Nařízení je platné od 10. září. Podívejte se na kompletní přehled výjímek, jak ho zpracovala redakce TN.cz.

Děti a školy

1) děti do dvou let věku

2) děti, pedagogové a pečující osoby ve školkách a dětských skupinách

3) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně

4) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

5) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou

6) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti

7) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

8) zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Související obsah

Zdravotnícké a sociální služby

9) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

10) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

11) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,

12) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

13) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,

Související obsah

Zaměstnání

14) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

15) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,

16) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,

17) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

18) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,

19) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

Stravovací služby

20) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

21) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,

Svatby

22) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

23) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,

Sport

24) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

25) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch o nových nařízeních:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Koronavirus

Důležité Události

Krátká zpráva

Francie kvůli ponorkám povolává velvyslance z Austrálie a USA

Francie poprvé v historii povolala své velvyslance v Austrálii a Spojených státech ke konzultacím do Paříže. Díky novému bezpečnostnímu partnerství těchto velmocí a Velké Británie v Indo-Pacifiku, které má být protiváhou čínským mocenským ambicím, přišla Francie o mnohamiliardovou zakázku na dodávku konvenčních ponorek pro Austrálii. Ta místo nich hodlá koupit od USA ponorky s jaderným pohonem.

Píše se na Deník.cz