OBCHODNÍ SDĚLENÍ – Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah

Známe výherce!!! Vyhraj zásobu zmrzliny Míša na léto! 2. kolo

Známe výherce!!! Vyhraj zásobu zmrzliny Míša na léto! 2. kolo
Zdroj: Unilever

Udělejme Česko o kousek lepší společně se zmrzlinou Míša

S každým nanukem Míša si dopříváte nejen horu tvarohu, ale také úsměvů. Vedle toho nám v rukou zůstane dřívko. Protože se nanuky Míša těší velké oblibě, každý rok padnou na výrobu dřívek pro Míšu stovky stromů. Míša se tento rok ve jménu kampaně O kousek lepší rozhodl v této oblasti přírodě pomoct a tyto stromy do ní zase vrátit zpátky. Proto se propojil s iniciativou Sázíme budoucnost, která má za cíl v Česku vysázet na 10 milionů stromů.

Příroda a to, co se s ní děje, je pro nás důležité. Proto jsem se značkou Míša představili výzvu pod názvem O kousek lepší Česko a Slovensko. Tu jsme odstartovali v roce 2019, kdy se nám podařilo zorganizovat více než 100 úklidových akcí v přírodě. Pro tento rok se Míša rozhodl vrátit zpátky do přírody všechny stromy, které padnou na výrobu dřívek k jeho nanukům.

V rámci letošního ročníku jsme se propojili se známou iniciativou Sázíme budoucnost, která má za cíl vysadit v české přírodě 10 milionů stromů. Do této výzvy se započítá každý nanuk Míša zakoupený v obchodech Albert v průběhu července. Vybraná částka se použije na výsadbu a ochranu stromů. To pomůže vytvořit nové zelené oázy v blízkosti měst i obcí, které potřebujeme pro naše fyzické i mentální zdraví. Míša tak přispěje k adaptaci Česka na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v půdě.


Vedle toho však letos chceme zapojit i fantazii našich spotřebitelů. Víme, že dřívka od Míši často končí v koši. Tento rok proto inspirujeme fanoušky značky k tomu, aby dali dřívkům nový život. A právě tipy na zábavné tvoření najdou na multipack obalech novinky Míšánek nebo přímo na webu zmrzliny Míša. Další inspiraci lze načerpat také z obalů další novinky, a to Míša Mlsu. Inspirace najdete opravdu hodně!

Pomoci naší přírodě však můžeme i jinými způsoby. Snažíme se například inspirovat naše spotřebitele k tomu, aby sbírali v přírodě odpadky během procházek nebo výletů, sázeli v zahradách nové květiny nebo třídili odpad - a inspirovali k tomu nejen svou rodinu, ale také kamarády.

2)Jak společně s Míšou uděláme Česko O kousek lepší v roce 2021.

A) Úklidem
B) Sazením stromů
C) Sázením nanuků

VÝHERCI SOUTĚŽE:

Anna Chovanová - Zlín
Miroslav Valenta - Kutná Hora
Tereza Stehnová - Lysá nad Labem


-----------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o nanuky Míša a Míšánek
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o nanuky Míša a Míšánek (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat od 19. 7. 2021 do 9. 8. 2021 a bude rozdělena do tří (3) soutěžních kol.
1. kolo 19. 7. 2021 – 25. 7. 2021
2. kolo 26. 7. 2021 – 1. 8. 2021
3. kolo 2. 8. 2021 – 8. 8. 2021
4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena na začátku každého kola na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do půlnoci posledního dne příslušného soutěžního kola. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „MÍŠA“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
5. Každý soutěžící může v daném soutěžním kole zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří zašlou správnou odpověď a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení příslušného soutěžního kola vylosováni vždy tři (3) výherci, z nichž každý získá 100 ks nanuků Míša a Mišánek.
7. Správná odpověď a identita výherců jednotlivých soutěžních kol v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Výherci budou kontaktováni spolupořadatelem Soutěže ohledně způsobu a termínu předání ceny. V případě zaslány ceny, budou ceny zasílány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
9. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit kteroukoli z cen uvedených v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova.
11. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova.
13. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
 

Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Unilever

Důležité Události

Píše se na Deník.cz