Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Mostě

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Mostě
Centrum města Most Zdroj: Profimedia

O post senátora v Mostě se utká pět zájemců, tři ženy a dva muži. Z parlamentních stran ale bude mít zástupce jen SPD a SD-SN se současnou senátorkou Alenou Dernerovou (nez.). Níže se můžete podívat, jak kandidáti zodpověděli pět otázek zaslaných redakcí TN.cz.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

4 – Most

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Dernerová Alena MUDr. SD-SN SD-SN BEZPP dětská lékařka – neuroložka
Aulická Jírovcová Hana Ing. NK NK BEZPP projektový manažer
Turková Ivana Ing. Ph.D., MBA SPD SPD SPD ekonom, lektor
Moravec Michal ND ND BEZPP jednatel společnosti
Paparega Jan Mgr. ProMOST ProMOST ProMOST primátor statutárního města Most
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Michal Moravec (BEZPP/ND/ND)

Michal Moravec - Most Zdroj: Se svolením Michala Moravce
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by místo peněz měl zajistit dostatek elektřiny především tím, že odejde z burzy v Lipsku, a pokud mu po zajištění dostatku elektřiny pro vlastní občany nějaká zbyde, tak teprve potom ji může prodávat přes burzu. Stát má 70 % akcií firmy ČEZ, takže jako většinový akcionář to může zařídit, a ještě k tomu má k dispozici řadu zákonů, které tuto problematiku řeší. Peníze jako takové nic nevyřeší. Co se týká plynu, tak tam je zapotřebí okamžitě zastropovat ceny a začít jednat s každým, kdo nám ho je ochotný prodat napřímo.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství pro všechny? Nebráním se určitě tomu, aby stejnopohlavní páry měly institut podobný manželství. Je ale nutné si jasně říci, že manželství jako takové je bráno jako posvátný svazek muže a ženy. Samozřejmě, že svazky dvou mužů nebo dvou žen existují, ale nelze je nazývat manželstvím.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? ČR by v současné chvíli měla myslet především na své občany a pomoc Ukrajině by měla být diverzifikována. ČR by měla okamžitě přestat s posíláním zbraní na Ukrajinu a především by měla v současné chvíli přijímat uprchlíky pouze z oblastí zasažených boji. Co se týká běžné materiální nevojenské pomoci, tak toto by mělo být přesunuto do kompetence neziskových organizací a do prostoru dobrovolnictví.
společná otázka pro kraj
Máte nějaký recept na zlepšení sociální situace v Ústeckém kraji? Recept na zlepšení sociální situace v Ústeckém kraji je jenom jeden. Přestat na území kraje sestěhovávat nepřizpůsobivé a ty současné motivovat k pracovní, doslova, povinnosti. Zároveň s místními podnikateli zaměstnávat tyto občany třeba i finanční pobídkou pro zaměstnavatele, a pokud přijde nový zaměstnavatel nadnárodního charakteru, tak mu uložit kvóty pro zaměstnávání těchto lidí.
společná otázka pro obvod
Jak byste se angažoval/a v otázce sociálního bydlení a vysoké nezaměstnanosti ve svém obvodě? Sociální bydlení a nezaměstnanost. Města se, bez rozdílu, v minulosti zbavila svých bytových fondů a to samozřejmě nemalou měrou přispělo k tomu, že mladé rodiny, lidé s nízkými příjmy, nemají možnost sehnat byt za " rozumnou cenu" k pronájmu.
Tuto situaci lze řešit revitalizací chátrajících budov, souběžně s developerskými projekty, kde by jedna z podmínek pro developera mohla být ta, že postaví i určitý počet bytů pro tyto účely. Těch řešení by se samozřejmě našlo vícero.
Vysoká nezaměstnanost je problém celoplošný v regionu, ale v Mostě a jeho okolí je to i díky utlumení povrchové těžby a vysokého procenta občanů s nízkou možností uplatnění. To lze zase řešit tím, že každý nový investor bude primárně muset zaměstnávat lidi z blízkého okolí, zároveň budou k dispozici rekvalifikační kurzy a kontrola nezaměstnaných, zda nepracují tzv. na černo v jiných regionech, což je problém, o kterém se ví, ale dost razantně se neřeší.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Alena Dernerová (BEZPP/SD-SN/SD-SN)

Alena Dernerová - Most Zdroj: Se svolením Aleny Dernerové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by měl pomoci občanům a firmám mnohem účinněji, a to zastropováním ceny elektřiny, po vzoru Francie či sousedního Slovenska. Jsme země, která má přebytek elektřiny, vyváží a díky jaderným elektrárnám ji umí velmi levně vytvořit. Nevidím důvod, proč ji máme za levno vyvážet, za draho znovu nakupovat skrze mezinárodní burzy. Jsem připravena jako senátorka toto řešení podpořit, ale to nejde bez vlády. Pokud nesjednáme rychle nápravu, tak nám zůstane velmi bohatý ČEZ a zbídačené české domácnosti a spousta českých firem v bankrotu. To odmítám!
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Souhlasím s vylepšením registrovaného partnerství, aby partneři, kteří ho uzavřou, požívali stejnou právní ochranu jako manželé, ne však stejné pojmenování. Řešením není rozšíření manželství, ale naopak praktická právní pomoc, která jim pomůže v situaci nemoci či složitých životních situací. Manželství má v sobě zakotvenou jinou tradici a jiný význam, nemá smyslu ho rozmělňovat.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Těžko se mi to posuzuje, nejsem vojenskou specialistkou. Jako celoživotní lékařka, navíc dětská lékařka, bych byla spíš pro zdravotní pomoc jak ve válečných zónách, tak u nás. Jako bytostná humanistka nechci válku vyostřovat, naopak zmírňovat, a především u těch, kteří jí trpí nejvíce – u dětí, rodin, válečných pacientů.
společná otázka pro kraj
Máte nějaký recept na zlepšení sociální situace v Ústeckém kraji? První opatření jsme už udělali – prosadili zákon třikrát a dost, kdy je neplatičům pokut strhávána část dávek. Situaci to pomohlo. Myslím si, že by bylo účinnější, a proto začnu znovu jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby vznikl speciální pilotní program a ráda bych ho nastartovala právě na Mostecku, v rámci něhož by se řešil byznys s chudobou, obcházení školní docházky dětí, pokusy o ohýbání oprávněnosti dávek – vše se řešilo v kompletu, vyčlenili se na to odpovědní úředníci a hlavně úspěšné recepty nápravy přímo ozkoušené v terénu se přenášely do zákonů a vyhlášek, tím se konečně začal problém s nepřizpůsobivými řešit koncepčně, od základu, a viděli, že už omezení tak snadno neobejdou.
společná otázka pro obvod
Jak byste se angažoval/a v otázce sociálního bydlení a vysoké nezaměstnanosti ve svém obvodě? Již léta pracuji na zmírňování těchto problémů jednak přijímáním nápravných zákonů – například opatření třikrát a dost! Ale není toho dost! Za posledních 12 let jsem opakovaně jednala s ministry práce a sociálních věcí.
Naše problémy v Praze vůbec nechtějí chápat, proto chci jít cestou pilotního programu pro regiony, které mají problémy s nepřizpůsobivými občany. Prostě dát městům větší pravomoci.
Začnu znovu jednat s ministerstvem zdravotnictví o návratu hygienických norem na byt – tedy počet lidí žijících na metr čtverečný, to je také jedna z možností, jak omezit byznys s chudobou. O tom jsem před covidem již hovořila s hlavní hygieničkou, ale ta pak byla odvolána… Takže začnu znovu.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Ivana Turková (SPD)

Ivana Turková - Most Zdroj: Se svolením Ivany Turkové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Vzhledem k tomu, že vysoká inflace je zapříčiněna neúnosným růstem cen energií, je nutné nejdříve řešit příčinu prostřednictvím protiinflačních opatření, které naše vláda neučinila zatím ani jedno, a teprve poté následek, tzn. kompenzaci a přímou podporu občanům. Dotovat část spotřebované energie domácnostem zatíží výdajovou stranu rozpočtu vedoucí k dalšímu prohloubení deficitu, ale na snížení inflace a nárůstu cen to nebude mít vůbec žádný vliv. Účinným protiinflačním krokem by bylo obchodování na lipské burze jen s přebytky elektrické energie, kterou nespotřebujeme v ČR, stejně jako Francie a Německo. Plyn by měl být nasmlouván přímo s ruským Gazpromem stejně jako Německo, Rakousko, Maďarsko a Bulharsko, nikoliv jeho nákup prostřednictvím německých firem, které navyšují cenu až na pětinásobek. Poté zastropovat ceny (elektřina 4 Kč, plyn 6 Kč) a u těch domácností, kde i po tomto zastropování by došlo k významnému propadu životní úrovně, je na místě i přímá finanční podpora.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství je posvátný svazek muže a ženy, tvořící rodinu. Rodina je od slova rodit, a to homosexuálové nemohou. Rodiči mohou být tudíž jen muž a žena, takto to zařídila příroda. Homosexuální páry mají mít veškerá potřebná vzájemná práva (mezi partnery samotnými navzájem), ale nikoli být legislativně (sociálně) uznáni jako rodiče dětí. Vedlo by to mimo jiné i k výraznému nárůstu výskytu surogátního (náhradního) mateřství, což je krajně diskutabilní a často i společensky nebezpečným jevem. Nechť je upraveno registrované partnerství tak, ať splňuje očekávání všech stran, ať je spravedlivé a rovnocenné hlavně v otázkách majetkových poměrů, dědění partnerů atd.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Jsem jednoznačně proti dodávkám zbraní Ukrajině, a to nejen z ČR, ale i z dalších zemí, zejména USA, neboť to oddaluje proces mírového řešení tohoto nešťastného konfliktu, který eskaloval kvůli dlouhodobě neřešeným násilným střetům mezi ukrajinskou armádou a rusky mluvícím obyvatelstvem Doněcka-Luhanska. Dodávky zbraní jedné straně, stejně jako ekonomické sankce, uvalované na druhou stranu, významně zvyšují nebezpečí toho, že se tento ozbrojený konflikt může dále rozšířit. Je nutné okamžitě začít tento konflikt řešit mírovou diplomatickou cestou.
společná otázka pro kraj
Máte nějaký recept na zlepšení sociální situace v Ústeckém kraji? Jsme krajem s vysokým počtem tzv. vyloučených lokalit. Je potřeba zde skutečně aktivně působit, a ne pouze konstatovat, že je ta situace neudržitelná, jak tomu bylo při ministerských návštěvách mnohokrát v minulosti, případně označovat snahy místních politiků, znalých problematiky těchto lokalit, za rasistické, protiústavní, či dokonce jdoucí proti lidským právům.
Víc než kdekoliv jinde je nutné v těchto oblastech aplikovat cílenou, nikoliv plošnou dávkovou pomoc, která je značně demotivující. Těm, kterým se nechce pracovat, tak ti se nemohou mít lépe než pracující. Nejdříve je ale třeba vyřešit podporu v zákonech, teprve poté mohou dotčené kraje jednat. Je nutné řešit nejen problematiku nepojistných sociálních dávek, ale také rozdíly mezi minimální mzdou a sociálními dávkami. Pracovat by mělo být výhodnější než pobírat pouze dávky.
společná otázka pro obvod
Jak byste se angažoval/a v otázce sociálního bydlení a vysoké nezaměstnanosti ve svém obvodě? Zajistit dostupné bydlení v městských bytech, které je možné vytvořit v nevyužívaných budovách patřících městům. Zavést institut místně obvyklého nájemného a dát nájemci právo ho požadovat v nájemní smlouvě (v rozmezí např. max. + 10-15 %). Institut místně obvyklého nájemného je zcela přijatelná regulace nájemního bydlení. Samozřejmě sociální a městské bydlení má také svůj význam zejména pro ty, co nemohou platit ani nájemné.
Nezaměstnanost je v Česku formálně nízká (klesla během roku z 3,7 na 3,3 %), v případě regionálních špiček je vhodné použít obvyklé nástroje strukturální hospodářské a sociální politiky, tedy vzdělanost/rekvalifikace, přiměřená podpora v nezaměstnanosti, podpora regionální dopravy, aby lidé mohli dobře dojíždět do zaměstnání, respektive i za službami firem.
zdroj: TN.cz

Jan Paparega (ProMOST)

Jan Paparega (ProMOST) Zdroj: Se svolením Jana Paparegy
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by se ke stávajícímu stavu na poli energetiky měl konečně postavit čelem a tento problém přestat přehlížet. V návaznosti na inflaci, která letí vzhůru, stát vybírá mnohem více na daních, a může si tak dovolit část z vybraných prostředků přerozdělit právě jako pomoc na snížení rizika chudoby i nejvíce zasažených domácností.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Vzhledem ke svému právnímu vzdělání rozumím tomu, proč toto téma již delší dobu rezonuje společností. Každý jsme jiný, láska k opačnému, ale i stejnému pohlaví je stále láskou. Proto bychom neměli uzavírání manželství jako takového bránit. Manželovi nebo manželce pak vzniknou stejná práva v otázce nároku na sdělení zdravotního stavu, stejná pozice v dědickém řízení apod. Toto právo bych nikomu neupíral.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano, měla. Materiální pomoc členských států Evropské unie včetně České republiky je vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině namístě. Pomoc však musí být přiměřená a v rozsahu, který nebude ohrožovat obranyschopnost ČR a nijak neohrozí její ekonomickou stabilitu.
společná otázka pro kraj
Máte nějaký recept na zlepšení sociální situace v Ústeckém kraji? Recept na zlepšení sociální situace v Ústeckém kraji spočívá v realizaci systémových opatření v podobě legislativních změn. Je potřeba otevřít dialog s postiženými městy, jako je Most, Ústí nad Labem, Bílina, Teplice a Chomutov. Všechna tato města trápí stejné problémy, jistě lze dojít ke konsenzu, že je třeba podrobit revizi primárně zákon o zaměstnanosti, zákon o evidenci obyvatel, zákon o státní sociální podpoře a na ně navazující normy. Jde ale o velmi nepopulární kroky, do kterých se žádné vládě ČR nechce. Situace je ovšem alarmující a je potřeba se našimi problémy začít skutečně zabývat, nežli bude pozdě.
společná otázka pro obvod
Jak byste se angažoval/a v otázce sociálního bydlení a vysoké nezaměstnanosti ve svém obvodě? Pokud jde o otázku sociálního bydlení, už nyní z pozice primátora města Most spolupracuji na projektu Housing First. Jde o program, prostřednictvím kterého poskytujeme sociální bydlení potřebným, kteří se začleňují do společnosti a zapojí se do pracovního procesu. Rozhodně je potřeba pro postižená města vypsat další dotační programy s odpovídající finanční alokací, což budu prosazovat. Pokud jde o nezaměstnanost, pak tuto se nám daří v posledních letech snižovat prostřednictvím vytváření pracovních míst v naší průmyslové zóně Joseph. Za poslední roky jsme vytvořili stovky pracovních míst, na což můžeme být právem hrdí. V tomto trendu je potřeba i nadále pokračovat.
zdroj: TN.cz

Hana Aulická Jírovcová (BEZPP/NK/NK)

Kandidátka na senátorku Hana Aulická Jírovcová Zdroj: Se souhlasem Hany Aulické Jírovcové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Vláda zaspala, opatření, která představuje, nebudou dostatečná a pro naše občany bude asi nejvíce bolestný přelom roku. Jako okamžitou pomoc pro naše občany by to byl účinný nástroj, který využívá i sousední Německo. Je však zapotřebí okamžité rázné reakce a jít koncepční změnou, která bude vést ke snížení cen energie a potřené stabilitě v ČR. Nemůžeme čekat jen na pokyny EU, musíme zabezpečit naše občany, ekonomiku!
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Spíše ne. Nejsem zcela vyhraněná, ale myslím, že je to tlak především určitých neziskových organizací a skupin, které díky masivní medializaci vyvolaly velký tlak na změnu legislativy.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ne! Nejsem pro podporu války, ale pro hledání řešení o konci války u jednacího stolu. Zatím jsem například neslyšela vládní zástupce, že je třeba najít řešení, jak válku ukončit mírovým způsobem.
společná otázka pro kraj
Máte nějaký recept na zlepšení sociální situace v Ústeckém kraji? Konečně přijmout potřebnou legislativu, která je již napsána, ale nebyla odvaha ji schválit. Navíc, Ústecký kraj nemá jen problémy v sociální oblasti, ale z velké části je to například i postupný útlum těžby hnědého uhlí a navázání na nové pracovní příležitosti, značný odchod mladých lidí z regionů i kraje, dostupnost zdravotní péče nebo vzdělávání. Vše se prolíná a je potřeba řešit koncepčně. My zde recepty máme, ale v Praze jsme zatím nebyli úspěšní a nebylo nás dostatečně slyšet.
společná otázka pro obvod
Jak byste se angažovala v otázce sociálního bydlení a vysoké nezaměstnanosti ve svém obvodě? Sociální bydlení je jen malá část toho, co by se mělo nejen u nás v ČR dořešit. Zastávám názor, že by se měl přijmout zákon o tzv. Dostupném bydlení, tedy běžné bydlení pro naše občany, které však vytvoří přirozenou konkurenci na trhu s daleko menší finanční zátěží než soukromé bydlení. Sociální bydlení musí být spojené se sociální prací. Je nutné intenzivně a také i dlouhodobě pomáhat určité skupině obyvatel, protože pro ně je tato doba velmi složitá. Mají exekuce, nerozumí systému a nedokáží si najít nebo udržet zaměstnání. Já bych šla co nejdříve cestou zákona o sociálním podniku, který by umožnil zaměstnat jak osoby se zdravotním postižením, tak i dlouhodobě nezaměstnané. Prostě je zcela normální, že lidé chodí do zaměstnání a děti do škol. Jen si musíme uvědomit, že nejde pomoci všem. Pokud máte občana, který odmítá pomoc a především dodržování určitých pravidel, musí zde také očekávat, že nastoupí určitá forma represe, tedy že ani stát nebude tak štědrý ve své pomoci. Změna dávkového systému je důležitou součástí všech přijatých změn.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz