Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Táboře

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Táboře
Letecký pohled na město Tábor Zdroj: Getty Images

Senátor Jaroslav Větrovský (nez.) má před nadcházejícími volbami početnou konkurenci. O jeho místo usiluje celkem sedm mužů a jedna žena. Podívejte se, jak zodpověděli pět otázek zaslaných redakcí TN.cz.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

13 – Tábor

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Slabý Marek MUDr. KDU ODS T2020 TOP T2020 BEZPP lékař, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
Kákona Martin Ing. Ph.D. Piráti Piráti Piráti vědecký pracovník
Větrovský Jaroslav Mgr. JIH 12 JIH 12 BEZPP učitel, starosta, senátor
Machač Jiří NK NK BEZPP distributor tiskovin
Kupec Martin JUDr. Ph.D. ANO ANO ANO právník, radní města Milevsko
Šimánek Jiří Ing. STAN STAN BEZPP starosta města Planá nad Lužnicí
Zadražil Evžen Bc. Svobodní Svobodní BEZPP manažer, komentátor motokrosu, místostarosta obce Chýnov
Bastlová Olga Ing. ČSSD ČSSD ČSSD místostarostka města Tábora
Zábranský Miloš MgA. SPD SPD BEZPP filmový režisér, vysokoškolský pedagog
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Jaroslav Větrovský (BEZPP/JIH12/JIH12)

Jaroslav Větrovský - Tábor Zdroj: Se svolením Jaroslava Větrovského
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Myslím, že především by měly být vyvíjeny snahy o to, aby ceny energií nerostly tak raketovým tempem. Je jasné, že stát lidem nepochybně musí pomoci, především poté, co začínají přicházet nové předpisy záloh na energie. Pomoc však musí být velmi efektivní a rychlá, zatím se mi zdá, že se trošku přešlapuje na místě, přestože stát disponuje enormními nárůsty příjmů v důsledku zvyšování cen energií a inflace.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Především bych si dovolil zdůraznit, že všichni by měli mít stejná práva a nikdo nesmí být diskriminován na základě čehokoliv. Stejnopohlavní páry si jistě zaslouží mít možnost upravit své vztahy stejně pevně jako manželé, ale manželstvím bych to asi nenazýval.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Česká republika musí stát na straně oběti v konfliktu, který Ukrajina nevyvolala. Pomoc Ukrajině je určitě třeba, a nikoliv pouze výzbrojí a výstrojí, záleží také na reálných možnostech země. Věřím rovněž, že obnova Ukrajiny po válce bude za spoluúčasti České republiky.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Výstavby nových železničních koridorů se bohužel bez možných výluk asi neobejdou. Co se týče silničního spojení, myslím, že nejpalčivějším problémem, který se snažím a i v budoucnu budu snažit řešit, je napojení regionu na dálnici na Prahu. Tedy pokračování výstavby D3 především ve středočeské části. Došlo by ke značnému urychlení dopravního spojení do Prahy, ale také by si ulevil například Miličín, který je stávající dopravou pro státní silnici spojující jižní Čechy a Prahu totálně přetížen. Rovněž velmi důležité je dálniční propojení jižních Čech s Rakouskem pokračováním stavby D3.
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Jsem zásadně proti záměru výstavby věznice u Všechova. Již během svého mandátu jsem aktivně podnikal kroky proti tomuto záměru a velmi úzce jsem také spolupracoval s místními lidmi, kteří se proti možné budoucí stavbě vymezili. Plně je podporuji a mou podporu ve svých krocích proti záměru budou mít i v budoucnu. Trest vězením má ČR velmi nadužíván, začněme více uplatňovat alternativní tresty, např. ve formě obecně prospěšných prací pro společnost.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Jiří Machač (BEZPP/NK/NK)

Jiří Machač - Tábor Zdroj: Se svolením Jiřího Machače
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Více peněz občanům je částečná náprava vlastních chyb vlády! Odpověď je složitější! V první řadě by se elektrická energie vyrobená České republice měla také v České republice prodat. Jak občanům, tak i firmám s co nejnižší marží! Na lipskou burzu je správné poslat pouze přebytek, jestliže se nenajde přímý zákazník! ČEZ vykazuje obrovské zisky a přesto v České republice roste cena pro spotřebitele. Ceny pohonných hmot a plynu je třeba zastropovat! Stát by se také měl v této oblasti vzdát významné části daně!
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Základem zdravé společnosti je rodina, kde manžel je muž, manželka žena a společně vychovávají děti! Dítě potřebuje vzory chování jak chlapské, tak dámské! To je ideální stav! Vztah mezi dvěma osobami stejného pohlaví dostatečně upravuje zákon o registrovaném partnerství. Další záležitost je, že všichni lidé by měli své intimní záležitosti provozovat v naprostém soukromí.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Česká republika je malá země a chudne! Míru nedosáhneme dodávkami zbraní! Férová mírová jednání jsou lepší cestou! Místo dodávek zbraní na místo konfliktu bych navrhoval vyzývat obě strany k přijatelnému kompromisu. Ušetřené peníze se mohou použít pro zlepšení života českých občanů! Nejen dodávky zbraní, ale každý krok české vlády ubližuje především obyvatelům naší vlasti! Jsou lidé, kteří, ač pracují, jsou na hranici chudoby!
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Na železnici probíhají časté opravy a rekonstrukce. Silnice v České republice jsou mnohdy ve špatném stavu! Přitom peněz se vynakládá dost! Jedna z věcí, na kterou se chci podívat jako senátor, je hospodárnost a regulérnost výběrových řízení! Firma, která jednu, případně více zakázek, dokončila s přemrštěnými náklady a nebo nesplnila termín, nesmí zvítězit v dalším výběrovém řízení! Vlastní výběr a také kontrola musí být přísnější!
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Jsem zásadně proti tomuto záměru! Byl jsem v roce 2018, kdy byl tento záměr zveřejněn, jedním z těch, kteří shromažďovali podpisy na petici proti tomuto záměru! Ztotožnil jsem se s důvody, které autory petice vedli k jejímu sestavení. Zejména obavy o bezpečnost obyvatel, nárustu majetkové trestné činnosti, pokles hodnoty přilehlých nemovitostí, snížení turistického ruchu a další důvody!
zdroj: TN.cz

Miloš Zábranský (BEZPP/SPD/SPD)

Miloš Zábranský - Tábor Zdroj: Se svolením Miloše Zábranského
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by se měl snažit vyřešit energetickou krizi různými nástroji, které v současné době nevyužívá, čeká, jak se k celému problému postaví okolní země. Senátor má prosazovat politiku v zájmu všeho lidu. Snížit daně, prosadit levný benzín, elektřinu, plyn, v návaznosti celkové podpory rodin, aby se nedostávaly do dluhových pastí.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Stačí propracovat instituci partnerství na právním základu. Manželství má v některých kulturách vyšší, posvátnou hodnotu. Nabouráním náboženských obřadů by zeslabilo určité vazby, které jsou zde zavedeny tisíce let, jsou postaveny na tradicích, které dokázaly chápat, obdivovat, udržet vedle sebe i odlišné kultury.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Česká republika by měla začít myslet na zabezpečení vlastní obrany. Nejlépe posílit vědomí mladých lidí, co je to stát a proč ho bránit. Hledat cesty k dialogu, spolupráci mezi státy. Je zde několik modelů, jak formovat vojenskou doktrínu, soubor zásad v zahraniční a bezpečnostní politice národního státu.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Jsme uzlem, křižovatkou nejrůznějších cest, přes kterou denně přejíždí množství obchodních řetězců, pasažérů, lidí. Je třeba si uvědomit, jak dalece tento uzel utahovat, zvětšovat tuto křižovatku. Kolik nám zůstává volné půdy, přírody. Najít zdroje a vrátit lidem prostor pro práci nedaleko svého bydliště. Zdanit kamionovou dopravu, a tím získat větší finance do státního rozpočtu.
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Každé větší město by mělo mít ve svém okolí určitý pás, zónu, kde se mohou lidé regenerovat, aniž by odjížděli příliš daleko od svých domovů. Stavba věznice na letišti Všechov by narušila toto území, kde se dá předpokládat, že se budou rozšiřovat nejrůznější sportovní, relaxační aktivity. Již zastupitelé města Tábor několikrát vyjádřili nesouhlas se stavbou. Stačilo by rozšířit stávající věznice.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Evžen Zadražil (BEZPP/Svobodní/Svobodní)

Evžen Zadražil - Tábor Zdroj: Se svolením Evžena Zadražila
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by hlavně měl dělat něco pro to, aby ty energie byly levnější. Měl by tuto situaci řešit s odborníky, a ne pouze politicky. Pro sociální politiku pomocí jakýchkoli dotací nejsem, často to bývá zneužito a nedostane se to, kam má, pouze to zatěžuje státní kasu.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem zastánce tradičního manželství, tedy táta, máma a děti. Nechci brát možnost lidem, kteří mají jiné sexuální zaměření, aby spolu mohli žít, ale nemyslím si, že je dobré v takovýchto svazcích vychovávat děti.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Absolutně ne! Podporovat válku USA proti Rusku na Ukrajině a investovat do toho jakékoli peníze z našeho státního rozpočtu je úplně zcestné a považuji to v podstatě za určitou vlastizradu.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Dopravní infrastrukturu v Jihočeském kraji, který je především zemědělský a turistický, není potřeba hnát do extrémů. Určitě by bylo dobré dokončit dálnici D3, která spojuje Prahu s Českými Budějovicemi a dále by měla pokračovat na rakouské hranice v Dolním Dvořišti. Určitě je potřeba investovat do obchvatů některých měst, kde je doprava nebezpečná. Více bych ale tuto situaci neřešil.
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Na toto nemám úplně jednotný názor, má to své nesporné výhody i nevýhody...  Ale pokud bych se měl rozhodnout, raději bych tu věznici nechtěl.
zdroj: TN.cz

Jiří Šimánek (BEZPP/STAN/STAN)

Jiří Šimánek - Tábor Zdroj: Se svolením Jiřího Šimánka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano, ale bohužel se řeší všechno až následně. Energetická politika státu založená na téměř absolutní závislosti na jedné zemi (plyn, ropa, jádro) je hrůza, která se neměla stát. Krátkodobým řešením je finanční pomoc těm nejvíce postiženým, která by ovšem měla být v takové výši, aby rodinám problém skutečně řešila. Problém dostatku a cen energií je třeba řešit dlouhodobě, například komunitní energetikou, aby nás podobné události zase nezaskočily nepřipravené.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Uznávám tradiční hodnoty, a proto považuji manželství za svazek muže a ženy. Pokud chtějí spolu žít dva lidé stejného pohlaví se všemi právy a povinnostmi, vytvořme proto jiný institut, který jim toto zaručí.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano. Jsme součástí NATO a pomoc poskytuje celá řada zemí. Pokud by tato pomoc přestala, vývoj na Ukrajině by zřejmě vzal rychlý spád a následně směr na západ se všemi negativními dopady.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? V rámci Jihočeského kraje souvisí výluky vlaků především s výstavbou železničního koridoru. Jediným možným řešením je zrychlení prací s tlakem na dodavatele už při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Silniční spojení se zbytkem republiky souvisí hlavně s koncem dálnice D3 na hranicích mezi Jihočeským a Středočeským krajem. Ze strany nás Jihočechů vidím pozici pouze v jednání se státními orgány a vedením Středočeského kraje. Všechna ostatní prohlášení jsou jenom planými předvolebními sliby.
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Při rozhodování o tom, co bude stát na území příslušné obce nebo města, by mělo mít rozhodující slovo vedení té konkrétní obce nebo města. Problémy s vlastní výstavbou jsou relativně krátkodobé, známé, ale v řadě případů neznámé problémy v době provozování jsou dlouhodobé a investora už potom vůbec nezajímají. Negativní dopady, pokud vůbec jdou řešit, už musí řešit jenom ta konkrétní obec nebo město. Z uvedených důvodů nesouhlasím s uvažovanou výstavbou věznice u Všechova.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Marek Slabý (BEZPP/T2020/KDU-ČSL+ODS+T2020+TOP 09)

Marek Slabý - Tábor Zdroj: Se svolením Marka Slabého
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? V období nejakutnější krize jistě ano. Předpokládá to však dostatek finančních prostředků získaných smysluplnými opatřeními, např. v oblasti daní, případně úspor v jiných segmentech. Musí jít o promyšlené, systémové, udržitelné a adresné řešení, navázané na další způsoby úlev, nikoli nahodilé, populistické "rozdávání dárků či balíčků", které nepřináší skutečný efekt. Předpokládal bych i těsnou součinnost státu s krajskými i místními samosprávami, které by se mohly na této problematice do nějaké přijatelné míry podílet, jako je tomu např. v Jihočeském kraji.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Dovedu si ho představit a předpokládám, že Česká republika bude v tomto směru následovat ostatní státy Evropské unie na západ od našich hranic. Pokud tomu tak bude, nesmíme opomenout vydat nebo upravit včas právní normy, které ošetří práva dětí v tomto vztahu, který bude z právního hlediska pravděpodobně složitější než u tzv. tradiční rodiny, resp. manželství, ale to je úkol pro právní experty zabývající se touto problematikou.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Na řešení problému pracuje již několikátá vláda a výluky vlaků jsou z velké míry důsledkem tohoto řešení, neboť již několik let probíhá modernizace železničního koridoru z Prahy směrem na jih. Předpokládám, že dokončení tohoto koridoru přinese významné snížení počtu výluk na trase Praha – České Budějovice – České Velenice – Linec (Vídeň). Pokud bychom zvažovali další modernizaci železnice a propojení jihu s hlavními železničními trasami na západ či východ republiky, musíme bohužel počítat s dalšími komplikacemi a výlukami, neboť ani za masivního využití finančních prostředků Evropské unie nelze předpokládat vytvoření nových tras či koridorů.
Co se týká silniční sítě, lze již snad dohlédnout dokončení D3 do roku 2030 až po hranice s Rakouskem a doufejme i rozpracování středočeského úseku D3. Reálným se jeví i dokončení posledních úseků dálnice Praha-Písek. Dovedu si představit, že na tyto páteřní komunikace naváže v další době zkapacitnění hlavního tahu z Českých Budějovic do Plzně a zkapacitnění komunikací napojujících se na D1 v oblasti Vysočiny.
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? S výstavbou věznice v této lokalitě nesouhlasím a doufám, že tento záměr je již minulostí. Tato kauza je ze strany státu již od počátku naprosto chybně komunikována jak se samosprávou města, tak s obyvateli okolních obcí. Důsledkem je vršení mnohdy až absurdních argumentů pro i proti všemi zúčastněnými stranami a nyní v podstatě patová situace ve smysluplném využití tohoto prostoru.
zdroj: TN.cz

Martin Kákona (Piráti)

Martin Kákona - Tábor Zdroj: Se svolením Martina Kákona
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Nerozumím termínu "zasaženým lidem", všichni lidé a všechny firmy v Česku jsou přeci zasaženi energetickou krizí a řešením není rozdat všem peníze. Stát má především činit kroky, aby přerušil energetickou závislost na zemích mimo EU a samozřejmě musí pomoci slabým, kteří by byli ohroženi existenčně a dětem, aby mohly studovat.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ano.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano. Jsem přesvědčením pacifista. Válku neuznávám jako řešení. Pokud nás ale Ukrajina žádá o pomoc, a pokud jsou na Ukrajině lidé, kteří se chtějí bránit proti agresorovi pomocí zbraní, musíme jim vyhovět i za cenu našeho nepohodlí. Nesmíme ale zapomínat, že jsme ve válce, která má u nás podobu převážně informační války, a že válka se nevyhrává pouze zbraněmi.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Snažím se tyto problémy řešit jako krajský zastupitel. Zkvalitnění hromadné dopravy vidím v zavedení integrovaného dopravního systému. Ten by měl přinést optimalizaci dopravy. Pokud bych mohl ovlivnit výstavbu dopravních koridorů, stavěl bych přednostně vysokorychlostní železniční tratě. Zde výrazně zaostáváme za světem. Musí být také kladen větší důraz na propojení regionů mezi sebou. Vést všechnu dopravu přes Prahu je neudržitelné.
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Vidím jako nerozumné zbavovat se letišť v době, kdy není plně zvládnuta technika vertikálního startu a přistání a čeká nás stále se zrychlující vývoj bezpilotních prostředků pro nejrůznější použití. Je to jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Pokud chceme do tohoto průmyslu zasáhnout a být v něm světovými hráči, musíme hledat cesty, jak stávající letiště zachovat a umožnit jejich využití technologickým firmám.
zdroj: TN.cz

Martin Kupec (ANO)

Martin Kupec - Tábor Zdroj: Se svolením Martina Kupce
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano, měla. Pokud na to nemá vlastní řešení, mohla by hledat inspiraci pomoci v sousedních zemích, např. ve Francii. Vláda by měla také iniciovat vystoupení z lipské burzy a vykoupit akciové nestátní podíly v ČEZu, aby byl ČEZ ve státních rukou, jako to chce udělat francouzská vláda s EDF.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Z mého pohledu je manželství muže a ženy tradiční model. Na druhou stranu by nikdo neměl být diskriminován na základě sexuální orientace.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V dané situaci, kdy byl napaden suverénní stát, není asi jiné cesty. Celkově bych radši ale přivítal jednání o mírových řešeních za účasti OSN a dalších mezinárodních institucí.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Celý tento problém je způsoben zanedbanou infrastrukturou, která je dlouhodobě podfinancovaná a při opravách vznikají výluky. V posledních letech se více investuje, tak tyto situace nastávají častěji. Po opravách bude modernější ETCS – zabezpečovací systém, který se implementuje po celé Evropě, to má na to vliv. Pak by železniční doprava měla být bezpečnější a pak i časem rychlejší. Co se týká silniční dopravy, je pro náš region podstatná dostavba dálnic D3 a D4.
společná otázka pro obvod
Jaký je Váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Areál ve Všechově není vhodná lokalita pro tento typ zařízení, a to z mnoha důvodů, které byly již několikrát zde v regionu popsány. Ať tento prostor je dále využíván a postupně revitalizován pro volnočasové, sportovní a další aktivity.
zdroj: TN.cz

Olga Bastlová (ČSSD)

Olga Bastlová Praha 11 Zdroj: ČSSD
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Jsme v bezprecedentní době a situace je natolik vážná, že jsou ohroženy nejen domácnosti, firmy, průmysl, zemědělství, ale celé hospodářství. Dle mého vláda zaspala, zvolila řešení dotacemi, které nic nezachrání, pomohou mizivě. Neřeší problém systémově. Vláda měla využít svého současného předsednictví v EU a apelovat na změnu energetické politiky EU, aby nebyla sebedestruktivní. Velmi rychlý odklon od fosilních paliv i od jaderné energetiky je dle mého názoru iracionální přístup. Osobně se přikláním k názorům, které volají po zastropování cen energií a plynu, i k rychlému řešení prodeje emisních povolenek. V zemích, kde jsou energie levnější a kde vlády pomáhají, pak mají firmy logicky velkou strategickou výhodu proti firmám v ČR, kde jsou ceny energií násobně vyšší. Naše firmy pak zákonitě nemohou být konkurenceschopné.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? V Česku je uzákoněné registrované partnerství, nedávno jsem v jednom průzkumu četla, že tento stav není bezproblémový, ale přesto je postavení stejnopohlavních párů v ČR spíše vyhovující. Dle mého názoru by měly tyto páry mít stejná práva a povinnosti jako ostatní manželé, ale svazek by se měl jmenovat jinak. Dnešní doba a situace nás ale postavila před významnější problémy k řešení a zvažování. Situace se statusy manželství a registrovaných partnerství nyní není krizová, tudíž bych uvažování nad další revizí oddálila na dobu klidnější, která tyto problematiky sama přinese na stůl.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Politika aktuální vlády jasně vymezila postoj vůči ukrajinsko-ruskému konfliktu a dala najevo, na jaké straně konfliktu stojí. Zároveň ale shledávám důležitost a smysl v řešením diplomatickém, nikoli ve vojenské výpomoci, ale v silném a vyhrazeném postoji diplomacie, kterou není třeba provozovat na úkor vlastní obranyschopnosti.
společná otázka pro kraj
Lidé poukazují na časté výluky vlaků a horší silniční spojení se zbytkem republiky. Jak byste řešil tento problém? Jednoznačně vnímám jako mimořádně důležité dokončení dlouho plánovaného celkového spojení od Prahy na jih a jeho propojení s již hotovými úseky v jižních Čechách. Situace v oblasti Benešovska je dle mého zoufalá a dálnice by této oblasti ulevila. Na jihu Čech směrem k rakouským hranicím by měly být práce hotové koncem roku 2025. Apelovala bych na podporu a urychlení příprav a dodržení termínů této důležité spojnice na jih. Důležitá je i rychlost a pohodlí dopravy. V Jihočeském kraji byly v letošním roce (začátkem léta) dány do provozu nové, moderní elektrické soupravy vlaků RegioPanter s maximálním komfortem a pohodlím pro cestující. Důležité je i udržení autobusového propojení.
společná otázka pro obvod
Jaký je váš názor na výstavbu věznice na letišti u Všechova? Stejně jako ostatní táborští zastupitelé i já s výstavbou věznice nesouhlasím. Letiště je v bezprostřední blízkosti města a lidé jej vždy užívali pro volnočasové aktivity, sloužilo pro cyklisty, in-line bruslaře nebo letecké modeláře aj. Dovedu si představit, kdyby ta možnost byla, tyto plochy za město Tábor odkoupit a upravit právě pro rekreačně-sportovní účely. Věznice by výrazně narušila i krajinný ráz tohoto místa.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz