Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Olomouci

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Olomouci
Olomouc Zdroj: Getty Images

Osm zájemců soupeří o post v Senátu za obvod Olomouc, a to včetně nynějšího senátora Lumíra Kantora (nez.). Redakce TN.cz jim všem zaslala pět otázek, níže si přečtěte, jak je zodpověděli.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi zašlou, redakce TN.cz je doplní.

61 – Olomouc

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Musil Ctirad MUDr. Mgr. Moravané Moravané Moravané lékař
Vrána Petr Mgr. PRO 2022 PRO 2022 BEZPP ředitel Základní školy a mateřské školy Troubky
Malacka Michal JUDr. Mag. iur. Ph.D., MBA STAN STAN BEZPP VŠ pedagog, právník
Brázdil Milan MUDr. ANO ANO ANO lékař záchranné služby Olomouc, poslanec PČR
Kantor Lumír MUDr. Ph.D. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP senátor a primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc
Ranc Václav doc. RNDr. Ph.D. Piráti Piráti Piráti vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog
Neoral Čestmír prof. MUDr. CSc. ODS ODS ODS chirurg, vysokoškolský učitel
Majerová Zuzana Trikolora Trikolora Trikolora politička, překladatelka
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Související obsah

Ctirad Musil (Moravané)

Ctirad Musil - Olomouc Zdroj: Se svolením Ctirada Musila
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Energetickou krizi v České republice způsobila ztráta politického i ekonomického dosahu volených orgánů na původní národní energetické zdroje. Největší výrobce a poskytovatel energií v ČR je ČEZ a ten je vlivem obchodních vztahů zdrojem zisků pro Německo. Jakékoliv řešení energetické krize z rozpočtu ČR je tedy posíláním peněz z našich daní do Německa. V ČR to nastartuje inflaci a další propad už tak zoufalé ekonomické pozice ČR ve srovnání s německým hegemonem. Místo dotování německé ekonomiky přes občany ČR je nutné hledat cestu, jak se zbavit německého parazitismu a jak udržet bez dotací nízké ceny energií.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství byl původně právní institut určený k ochraně rodiny jako místa péče o dítě. Dnes však už stát rodinu nepodporuje. Sociální podpora zvýhodňuje ty, kteří dítě v rodině nevychovávají. Systematicky je upíráno právo otců na dítě a právo dítěte na genderově vyvážené prostředí (feminizace školství, feminizace institutu rodiny). Právo uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví, dále manželství se zvířetem, rostlinou, nebo dokonce neživým objektem je výsměchem právu dítěte na domov. Absence přirozeného výchovného prostředí dítěte je prostředek k produkci armády podivínů, kteří nejsou schopní bránit svou společnost před ekonomickými zájmy západních mocností. Nesouhlasím proto se statusem manželství pro cokoliv jiného než pro pár muže a ženy, kteří vychovávají společně děti.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ukrajině by nejvíce pomohlo, kdyby mafii v jejím čele nikdo nic neposlal. Lživě se nám podsouvá, že podpora loutkové vládě Zelenského je totéž, co podpora Ukrajině a jejímu lidu. Válka na Ukrajině začala v roce 2014 tím, že byli hromadně pronásledováni a zabíjeni odpůrci vstupu Ukrajiny do EU. Česká republika se do mezinárodního terorismu zapojila už tím, že podporovala tuto politickou genocidu na Ukrajině už dlouho před únorem 2022. Posílání zbraní i jakékoliv jiné podpory na adresu loutkových představitelů ukrajinského státu je naprosto jednoznačně příprava další světové války. Posílání zbraní na Ukrajinu je třeba vnímat jako na akt mezinárodního terorismu.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? Myšlenku východního silničního obchvatu Olomouce vnímám jako velmi dobrou, ale nevěřím, že pod pražskou nadvládou bude v rozumné době uskutečněna. Těch plánů už bylo mnoho a peníze určené na moravské silnice často skončily rozkradené v Praze. Stejně jako chybějící kousek dálnice na opačném konci Olomouce nebo dálniční napojení k Přerovu je výstavba východního obchvatu Olomouce i jiných moravských silnic v politice tzv. českého vlastenectví pouze zbožným přáním. Bez obnovení moravské samosprávy se rozumného řešení dopravy na Moravě nedočkáme.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? Jednoznačným receptem na oddlužení města Olomouc, stejně jako jiných měst i krajů, je decentralizace financí. Změnou zákona o rozpočtovém určení daní bych navýšil přímé financování obcí z dnešních cca 20% daňových výnosů nejméně na 30%, ale lépe 40%. A regionům na nejméně 40%. Zruší se tím potřeba korupcí zatížených dotací i úvěrů, oddluží se kraje i města. A jediný, kdo bude plakat nad ztrátou peněz, bude pražská justiční a hospodářská mafie, která sedí na dnešních 70 % finančních zdrojů ČR. Jakékoliv jiné řešení je výsměchem mimopražským obyvatelům.
zdroj: TN.cz

Petr Vrána (BEZPP / PRO 2022 / PRO 2022)

Petr Vrána - Olomouc Zdroj: Se svolením Petra Vrány
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Další peníze směřující do naší ekonomiky jen podpoří růst inflace, růst státního dluhu. A mnohonásobný nárůst cen stejně nepokryjí. Je třeba se okamžitě zaměřit na příčiny energetické krize a zajistit koncovým spotřebitelům takové ceny, které nebudou pro jejich další existenci likvidační. U elektřiny je nutné po dohodě s výrobci zastropovat její cenu, případně zdanit výrobcům jejich mimořádné zisky. U plynu bychom měli uzavřít dlouhodobé smlouvy přímo s dodavateli. Pokud tyto kroky rychle nepřijmeme, hrozí konec činnosti mnohých podniků a masivní propouštění zaměstnanců.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství je v České republice definováno jako svazek mezi mužem a ženou. Souhlasím však s tím, aby úředně sezdané páry jakéhokoli pohlaví měly před zákonem vůči sobě stejné právní postavení jako manželé.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? S dodávkami zbraní na Ukrajinu nesouhlasím, prodlužuje konflikt a počet obětí války roste. Reálně nás tento krok zatahuje do války. Místo dodávání zbraní musí dát všechny demokratické státy světa oběma stranám jasně najevo, že jediným řešením situace je uzavření příměří, zasednutí k jednacímu stolu a řešení sporu diplomatickou cestou.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? Stavby podobného rozsahu i ceny budou vždy předmětem debat odborníků i laiků. Výsledná podoba (ať už jakákoliv, bližší je mi varianta silničního mostu s pásem pro cyklisty a pěší) východní tangenty každopádně sníží hustotu dopravy v Olomouci a přispěje k její celkové bezpečnosti. Z hlediska občanů Olomouce je nejdůležitější, aby byl po dlouhých letech východní obchvat především realizován. V této souvislosti je třeba se na celostátní úrovni zamyslet, jak stavby tohoto rozsahu a významu rychleji realizovat a povolovat. Je nutné provést optimalizaci a zefektivnění řízení a rozhodování v sektoru dopravy.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? Všichni musíme své dluhy splácet. Je lhostejné, jestli se jedná o rodinu, město či stát. Olomouci nezbývá nic jiného než systematicky splácet dluhy a stanovit prioritní oblasti pro další investování a údržbu majetku, zajistit racionální hospodaření magistrátu i městských organizací.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Michal Malacka (BEZPP, STAN, STAN)

Michal Malacka - Olomouc Zdroj: Se svolením Michala Malacky
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát má pomáhat. Pomoc, aby nebyla jen rozhazováním peněz, musí být cílená – jít těm, co ji skutečně potřebují. Zaručit to může přesná identifikace osob a domácností v nouzi a odpovídající úprava v zákonech. Pomoc má být účelná a krátkodobá. Celostátně je pak nutné hledat řešení tak, aby nekrachovali zaměstnavatelé a nebylo nutné pomáhat násobně více v oblasti nezaměstnanosti a aby státní sektor mohl plnit svou roli. Pomoc nemusí být pouze finanční, může spočívat v poskytnutí části objemu spotřeby plynu a elektřiny ze strany státu, jako je tomu v Rakousku.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? S ohledem na neřešení problémů registrovaných párů, na dosavadní polovičatá řešení a praktické situace, kdy dochází k významným rodinným vazbám a také s ohledem na současný stav, kdy se v mnoha situacích snaží náš právní řád vypořádat s definicí manželství a definicí církevního sňatku jako svazku muže a ženy, bych hlasoval pro zrovnoprávnění postavení registrovaných párů a manželství.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Neměli bychom se pouštět do nekoordinovaných kroků, ale je naší morální povinností jako součásti demokratického a svobodného světa bojovat proti agresi. Proto jsem pro další podporu napadené Ukrajiny. V tomto názoru vycházím mimo jiné také z osobních rozhovorů s ukrajinskými uprchlíky. Myslím, že se nikdo z nás nechce dožít situace, kdy by se pomoc posílala do České republiky nebo na Slovensko. Pamatuji si, co způsobila okupace v roce 1968 s generací mých rodičů. Na Ukrajině jde o budoucí uspořádání Evropy a světa. Jde i o naši budoucnost.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? Hodnotím ji hlavně z hlediska času. Jednání a debaty již probíhají nesmírně dlouho. Jsem pro navrhované řešení a dovedu si představit další obtížné řešení překážek soukromého vlastnictví, podzemní vody a jiných, které je nutné dotáhnout do konce. Je také nutné společným úsilím zabezpečit finanční krytí celé aktivity při nárůstu cen ve stavebnictví. Nutné je také skloubení současné sítě cyklostezek v dané oblasti s projektem obchvatu.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? Nerad žiji na dluh. A to ani v případě města, kraje a státu. Pravdou ale je, že na dluh žije více než polovina celého světa. Jak z toho ven? Musíme začít u nás samotných. Po politicích chtít racionální správu veřejného majetku, umět odlišit potřebné a zbytečné investice a zajímat se o nakládání s veřejnými prostředky. Musíme se zaměřit na odpovědné financování infrastruktury města, která dělá město městem, a alespoň udržet klesající trend dluhu. Senátor může promlouvat v zastupitelstvu, podporovat přínosné daňové reformy a přispět ke koordinaci soukromé developerské a městské investiční výstavby. Musí se ale zajímat a chtít se situací něco opravdu udělat.
zdroj: TN.cz

Milan Brázdil (ANO)

Milan Brázdil - Olomouc Zdroj: Se svolením Milana Brázdila
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Samozřejmě že ano. Současnou energetickou krizi si nezpůsobili lidé sami, tak proč by teď měli trpět. Naše vláda situaci vůbec nezvládá. A místo toho, aby se soustředila na pomoc vlastním lidem, poklonkuje Bruselu a na prázdniny odjede na dovolenou. Už dávno měly být ceny energií zastropovány. Vůbec se nedivím, že vládě nikdo nevěří. A náš premiér má z evropských lídrů nejmenší důvěru.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem pro to, aby byla stejnopohlavním párům přiznána stejná práva včetně rodičovských práv. Čistě z kulturních důvodů jsem ale proti tomu, aby se tento svazek muže a muže, resp. ženy a ženy nazýval "manželstvím".
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Pomoc Ukrajině by měla být rozumná a nemělo by se při ní zapomínat i na vlastní občany. Jsme malá země, proto si nemyslím, že se musíme za každou cenu hnát za tím, abychom byli na předních příčkách v pomoci, co se zbraní týče. Pomohli jsme hodně, jsem za to rád, ale musíme už myslet i na naši bezpečnost. Mimochodem i město Olomouc pomohlo tím, že poslalo spacáky, léky, helmy, termokamery a optiku pro noční vidění za miliony. Pomáhal a pomáhá, kdo může.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? Východní obchvat Olomouce, tzv. východní tangenta je už takový olomoucký evergreen. Olomouc jej potřebuje jako kuchař sůl. Ulevil by značné části města od tisíců aut denně a celkově by zvýšil bezpečnost a plynulost dopravy. Současná podoba vyhovuje i památkářům, podařilo se vyřešit problém s křížením s poutní alejí na Svatý Kopeček, resp. existují nějaké varianty vhodného řešení. Bohužel je to tak rozsáhlá stavba, že získat všechna povolení je běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že je teď zásadní řešit podobu východního obchvatu. Obzvláště když vyhovuje ŘSD i památkářům, ale vůbec to, zda splní podmínky pro vydání územního a stavebního povolení. S tím si musí poradit Ředitelství silnic a dálnic.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? Podpořil bych změnu rozpočtového určení daně, aby bylo spravedlivější. Město Olomouc bohužel trpí tím, že bylo v roce 2009, kdy došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní, oproti větším i menším městům znevýhodněno. Ze sdílených daní tak dostává na občana méně než ostatní města. Olomouc je na tom podobně jako stejně velký Liberec. Naopak privilegovaná je Praha, Brno, Ostrava či Plzeň a potom menší města. Tato nedůvodná disproporce by měla být odstraněna.
zdroj: TN.cz

Václav Ranc (Piráti)

Václav Ranc -Olomouc Zdroj: Se souhlasem Václava Rance
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Souhlasím s tím, že situace na trhu s energiemi je kritická a že je potřeba, aby stát nenechal na holičkách skupiny, které jsou ohrožené nejvíce. Jinými slovy jsem pro vyšší podporu lidí zasažených energetickou krizí, ale tato podpora musí být dostatečně adresná. Stát musí aktivně pracovat na odtrhnutí se od energetické závislosti na Rusku. Dokud však nebude mít ČR společně s dalšími státy EU nového a stabilního dodavatele, musí stát pomoct lidem zvládnout extrémní ceny energií.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? S manželstvím pro všechny jednoznačně souhlasím. Tento krok vnímám nejen tak, že nebude nikoho omezovat, ale spoustě lidí velmi pomůže. Vlastně úplně nerozumím tomu, proč zatím nedošlo ke schválení příslušného zákona, který zavádí manželství pro všechny. Vždyť se dlouhodobě dohadujeme o něčem, co je z mého pohledu tak jednoduché. A přitom neřešíme mnohem důležitější věci, které nás ohrožují všechny. Jako například právě energetická krize.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Co by se stalo, kdybychom přestali posílat výzbroj a výstroj na Ukrajinu? Putin by válku mohl vyhrát. To je zcela nepřijatelný důsledek. Za mě tedy platí, že dokud existuje reálná možnost Ukrajině pomoci dostat ruská vojska z okupovaného území, pak je naší povinností Ukrajině pomáhat tak, jak jen budeme moct.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? Zde začnu mírně ze široka. Narodil jsem se a v podstatě celý svůj život jsem žil v Dolanech u Olomouce. Nyní se ženou žiji nedaleko v Bohuňovicích. Dá se tedy napsat, že východní tangenta se mě přímo dotýká. Je to idea stará snad už 20 let a souhlasím s tím, že cesta autem do Olomouce není ve špičce něco, co by si člověk užíval. Zde tedy vidím pozitivní efekt. Navíc by vybudování obchvatu mohlo do jisté míry prospět i regionům nad Šternberkem. A pozitivní dosah by byl tedy lepší. Jsem tedy pro tuto stavbu za předpokladu, že budou samotná stavba a její realizace šetrné k životnímu prostředí. Pevně tedy věřím, že se podaří najít řešení a výstavbu obchvatu se podaří odblokovat.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? Jednou z často citovaných příčin dluhu je nešťastně rozvržené rozpočtové určení daní, které není pro Olomouc výhodné. Není to zdaleka jediný důvod zadlužení, ale je to důvod, který by mohl najít řešení ve formě legislativní úpravy. Zde vidím příležitost pro řešení v rámci Senátu, kde by se dala otázka systémového rozvržení RUD otevřít. Ostatní příčiny jsou například nedomyšlené megalomanské investice současného vedení města a obecně neuvážené hospodaření s přidělenými prostředky. Řešení tohoto problému snad přinesou komunální volby.
zdroj: TN.cz

Čestmír Neoral (ODS)

Čestmír Neoral - Olomouc Zdroj: Se svolením Čestmíra Neorala
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Domnívám se, že jediný stát má nyní moc nejpostiženější lidi, zejména rodiny a seniory, alespoň trochu zachránit. Regulatorních nástrojů má pro toto i za dosavadní legislativní situace dost, pokud by byla dostatečná vůle, lze velmi rychle i úplně odečíst DPH a další položky. Neviditelná ruka trhu, ale i svobodný trh musí mít své meze. Pokud jde lidem o existenci, je třeba nahlas říct, že stát jako jeden z hlavních akcionářů ČEZu ze zisků profituje a má možnost do jeho obchodní politiky zasahovat. Dále bezpochyby dlouhodobě doplácíme i na zelenou politiku Evropské unie.
Bez jakéhokoliv přehánění je dopad takto dramaticky zvýšených cen na lidi i na podniky opravdu devastující. A v nejbližších měsících se to pravděpodobně ještě zhorší.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem člověk, který vyrostl v tradiční rodině. Se svou ženou žiji 44 let, vychovali jsme dvě děti a jsme hrdými prarodiči.
Manželství stejnopohlavních párů vnímám jako pokračující snahu o zrovnoprávnění v minulosti potlačovaných vztahů. Myslím si však, že dnešní naprosto samozřejmé vnímání takových svazků a právní rámec, který skýtá naprosto rovnoprávné postavení ve společnosti, jsou dostatečné. Snaha o prosazení pojmenování manželství je podle mého soudu něco nadbytečného. Rodinu vnímám tradičně a jako lékař vím, kolik je pohlaví a že jich není někdy zmiňovaných 52. To jsou samozřejmě extrémy.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Jsem hrdý na to, jakým způsobem se k uprchlíkům z Ukrajiny postavili naši spoluobčané. Vlna solidarity byla nebývalá a věřím, že jsme svým dílem pomohli. Sám jsem s přáteli z Rotary klubu organizoval humanitární pomoc na Ukrajinu.
Stát pomohl v rámci svých možností a věřím, že bude příležitost pomáhat při obnově válkou zničené Ukrajiny, a to zejména pro naše firmy. Domnívám se však, že dodávkami zbraní se konflikt pouze prodlužuje, přináší další oběti a tamní obyvatelé trpí. Jsem pro diplomatické řešení konfliktu.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? Absence tzv. východní tangenty dlouhodobě zatěžuje obyvatele Olomouce a dotčených obcí. Přitom jde o 7 kilometrů komunikace, na kterou čekáme 20 let. Stavba by měla začít v roce 2026 a dotkne se i frekventované silnice na Šternberk. Podle mých informací je způsob přemostění této komunikace navržen tak, aby byla zachována lipová alej vedoucí na Svatý Kopeček k bazilice Navštívení Panny Marie. Po vyřešení řady dalších komplikací se snad skutečně blíží doba, kdy Chválkovicemi již nebude projíždět neuvěřitelných 20 000 aut denně.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? K hospodaření města, organizace nebo firmy je potřeba přistupovat také trochu jako k domácímu rozpočtu. Nelze žít trvale na dluh. Některé věci si město nebude moci dovolit. A bude muset hledat úspory v provozu. Na druhou stranu je potřeba zmínit také fakt, že po několik let se město Olomouc potýká s důsledky ne zcela spravedlivého stanovení výše příspěvku z rozpočtového určení daní.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Zuzana Majerová (Trikolora)

Zuzana Majerová - Olomouc Zdroj: Se souhlasem Zuzany Majerové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Účinná pomoc musí být především rychlá. Fiala a spol. pořád jen vysílají signály, ale za to si nikdo nic nekoupí. Stačí se podívat do okolních zemí, vlády tam reagovaly různě, ale především rychle. U nás nic. Jen slova, slova a slova. Prázdné floskule. Nemluvě o tom, že místo toho, abychom řešili příčiny, hasí se, a ještě k tomu nedostatečně, následky.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství nikdy nebylo, není a nikdy nebude pro všechny, i kdyby se všichni homosexualisté postavili na hlavu. A nic na tom nezmění ani fakt, pokud zákonodárci v Parlamentu odhlasují něco jiného. Manželství coby svazek muže a ženy je staletími ověřená instituce, jež primárně slouží k reprodukci lidského rodu. A homosexuální páry tohle nezařídí, i kdyby se umilovaly k smrti. Přírodu nelze obelhat.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V žádném případě. Válečný požár nezastavíme dalším přiléváním oleje do ohně. Česká republika by coby předsedající země EU měla naopak napnout všechny své diplomatické síly, aby došlo k zastavení bojů, aby znesvářené strany usedly k jednacímu stolu a aby se hledaly kompromisy a záruky. Pro Ukrajinu je třeba nalézt diplomatické řešení, aby skončilo nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Čím dřív to bude, tím lépe.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? Východní tangenta neboli obchvat Olomouce je pro občany města v každé podobě a z každého pohledu obrovská výhra. A nebojím se říci i spása. Odkloní od města každý den kolem 20 tisíc aut, která de facto projíždějí město napříč. Souhlasím se slovy koordinátora BESIPu Miroslava Charouze, že pro Olomouc to bude nediskutovatelná úleva a zvýšení bezpečnosti. Východní tangenta se za 18 let oddalování kvůli snahám různých neziskových organizací stala legendou, kolony nervózních řidičů jsou doutnající rozbuškou krizových situací. Jakékoliv řešení je proto lepší než současný stav a další oddalování by bylo směšné a nesmyslné.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? Jediná cesta ke snížení dluhu města a současně cesta, jak ho dále nezvětšovat, je změna zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). To za svého působení na ministerstvu financí změnil pan Kalousek ve prospěch sídel, kde cítil svůj volební potenciál. A města nad sto tisíc obyvatel to odnesla a stále odnášejí. Další důležitou věcí je maximální podpora živnostníků, kteří vytvářejí hodnoty a platí daně v Olomouci. A v neposlední řadě podpora takových investorů, u nichž potom výsledný efekt investice bude daněn v daňové pokladně města. Myslím, že toto je cesta nejen pro Olomouc, ale pro všechna velká města.
zdroj: TN.cz

Lumír Kantor (BEZPP/KDU-ČSL/KDU-ČSL)

Kandidát na senátora Lumír Kantor Zdroj: Se souhlasem Lumíra Kantora
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by měl především jednat co nejrychleji a ve spektru ochrany těch nejpotřebnějších. I když pojetí rychlosti je jiné v pojetí běžných občanů a v pojetí setrvačnosti vedení státu. Každopádně musí stát vysvětlovat kroky, které koná, a co ho k tomu vede. Transparentně a ihned.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem poměrně konzervativní člověk, nicméně vnímající vývoj a naslouchající potřebě lidí. Ke kvalifikovanému odpovědi na otázku manželství pro všechny potřebuji vidět konkrétní návrh zákona a mít objektivní odpovědi na své otázky.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano. Jednoznačně. Na Ukrajině se bojuje i o nás všechny a naši svobodu v České republice. Historická zkušenost a zodpovědnost k našim dětem nás zavazuje.
společná otázka pro kraj
Jak hodnotíte navrženou podobu východního silničního obchvatu Olomouce? S východním obchvatem souhlasím. Vnímal jsem nejen posledních šest let jako senátor při hledání kompromisů. A především desítky let kolapsů na silnicích na Šternberk. Poslední verze je kompromisní, ale vhodná. Jen s Olmou ohledně ochrany pramenů je třeba se dohodnout.
společná otázka pro obvod
Jedním z problémů Olomouce je dluh města. Co byste jako senátor v této otázce podnikl? Především nastolit transparentní a odpovědné hospodaření. Bez populismu a kupování hlasů. Analogie je jednoduchá – dělat jen to, co je nezbytně nutné. Pro hospodaření každé rodiny v krizi platí pravidla úspornosti a nekupovaní zbytečností. Nicméně senátor nemá přímý vliv na tvoření rozpočtu města.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz