Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Kroměříži

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Kroměříži
Vydejte se na toulky Jižní Moravou Zdroj: Profimedia

V senátním obvodě Kroměříž obhajuje svůj post senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL), utká se s pěti protikandidáty. Redakce TN.cz pro všechny připravila pětici otázek, na odpovědi se můžete podívat v tomto článku.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

76 – Kroměříž

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Seifert Rudolf Mgr. STAN STAN BEZPP starosta města Holešov, zastupitel Zlínského kraje
Skála Stanislav Ing. SPD SPD SPD předseda správní rady environmentálního ústavu, bývalý ředitel krajského odboru ministerstva zemědělství
Pluhařová Lucie Ing. Mgr. ANO ANO ANO jednatelka společnosti
Sehnalová Olga MUDr. MBA ČSSD ČSSD BEZPP náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro zdravotnictví, lékařka
Jelínková Šárka Mgr. KDU+ODS+TOP 09 KDU-ČSL KDU-ČSL senátorka
Zwyrtek Hamplová Jana Mgr. NEZ NEZ BEZPP advokátka
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Související obsah

Stanislav Skála (SPD)

Stanislav Skála - Kroměříž Zdroj: Se souhlasem Stanislava Skály
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Český stát doposud vůbec neřeší problémy lidí zasažených energetickou krizí. Nechápu, proč nepřestaneme obchodovat elektřinu přes burzu – vytváříme finanční prospěch pro ČEZ a americké akcionáře. Vláda vůbec nepomáhá a nemá zájem pomoci ani menším firmám a přitom do rozpočtu přitéká díky DPH a zvýšeným cenám za elektřinu mnohem více peněz. U plynu už vůbec nepochopím obchodování s ruským plynem přes německé překupníky – rozdíl v cenách – Maďarsko cca 6,- Kč, Česko nákup do zásobníku na zimu cca 90,- Kč. Ideologickými řečmi o likvidaci Putina se čeští občané nezahřejí. Vláda na lidi a firmy prostě kašle.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Nesouhlasím, manželství je vztah muže a ženy, kteří vytváří rodinu, mají spolu děti, vychovávají je a tito rodiče by z nich měli vychovat slušné občany naší země. Pro stejnopohlavní páry je tu registrované partnerství. Mělo by být pojato tak, aby měly stejná práva jako manželé (je třeba vyřešit jejich vztah k dětem, mohly by po sobě dědit, atd.) Nejsem na tuto problematiku odborník, ale s názvem manželství pro vztah stejnopohlavních párů nesouhlasím.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Od počátku konfliktu jsem s vyzbrojováním Ukrajiny nesouhlasil. Dodávky zbraní do válečného konfliktu vždy boje jen prodlužují a přibývají další mrtví a zmrzačení lidé. Je třeba konečně začít mírová jednání a zapojit do nich i světové mocnosti USA a Čínu. Pokud nebudou brány při těchto jednáních do úvahy i geopolitické zájmy těchto světových mocností, nikdy k mírové dohodě nedojde a válka bude dál pokračovat.
společná otázka pro kraj
Zlínskému kraji ubývá obyvatel. Čím je to podle vás způsobeno a co je nutné udělat ke zvrácení tohoto trendu? K zastavení tohoto vývoje je dle mého názoru třeba udělat co nejdříve dvě základní věci. V první řadě je třeba konečně začít aktivně řešit bytovou výstavbu pro mladé lidi. Vysoká škola ve Zlíně produkuje velké množství kvalifikovaných absolventů různých oborů a většina z nich odchází mimo Zlínský kraj hlavně proto, že nemají kde bydlet a je zde nedostatek pracovních příležitostí s odpovídajícím finančním ohodnocením. Velmi důležitou věcí je i vyřešení nízkých mezd v regionu. Musíme do kraje přitáhnout sofistikované obory, které budou schopny lidi dobře zaplatit, aby zde potřební odborníci zůstávali.
společná otázka pro obvod
Výstavba dálnice D1 z Hulína na Přerov a výstavba D49 z Hulína do Fryštáku nabraly zpoždění kvůli soudním sporům s ekologickými spolky. Jsou podle vás námitky ekologických spolků na místě? Je dostavba těchto dálničních úseků pro region zásadní? Dle mého názoru byla stavba dálnice při přípravě nedořešena jak z pohledu projektování a zejména projednání takto významné akce. Mimo zbytečných a leckdy oprávněných rozporů s ekologickými spolky a organizacemi mohla být při přípravě této stavby pozměněna trasa a vyhnout se tak kritickým místům. Dnes je výstavba prováděna, je ji třeba urychleně dokončit a lépe se zaměřit na navazující stavby, aby byla dobře využita tak, jak je pro region potřeba.
zdroj: TN.cz

Lucie Pluhařová (ANO)
Lucie Pluhařová - Kroměříž Zdroj: Se svolením Lucie Pluhařové

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Domnívám se, že stát by měl zvýšit daňovou slevu na poplatníka a zejména začít regulovat ceny a využívat vlastní zdroje nežli poskytovat administrativně složité jednorázové příspěvky.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Souhlasím se zrovnoprávněním vztahů, a tudíž i s manželstvím pro všechny. Myslím, že když si někdo vybere životního partnera, chce s ním žít v trvalém svazku, potom má mít stejná práva (a logicky i povinnosti).
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Předpokládejme a zejména věřme, že se ze současné situace nevyvine trvalý konflikt. Pomáhat se dá mnoha způsoby, a pokud zasílání další výzbroje a výstroje napomůže v zabránění trvalého konfliktu, tak i tato forma pomoci je důležitá. Současně je ovšem třeba myslet i na obnovu Ukrajiny a využití jejího potenciálu.
společná otázka pro kraj
Zlínskému kraji ubývá obyvatel. Čím je to podle vás způsobeno a co je nutné udělat ke zvrácení tohoto trendu? Důvod odchodu obyvatel ze Zlínského kraje je jednoznačný. Lidé ve Zlínském kraji jsou za svou práci odměňováni hůře než v jiných částech republiky. Tenhle trend je nutné zbrzdit či ještě lépe otočit, proto jednou z mých hlavních priorit v této době výrazného růstu cen bude boj za vyšší mzdy všech zaměstnanců.
společná otázka pro obvod
Výstavba dálnice D1 z Hulína na Přerov a výstavba D49 z Hulína do Fryštáku nabraly zpoždění kvůli soudním sporům s ekologickými spolky. Jsou podle vás námitky ekologických spolků na místě? Je dostavba těchto dálničních úseků pro region zásadní? Námitky ekologických spolků rozhodně na místě nejsou. Výstavba dálnice D49, která má za cíl nejen ulehčit místní dopravě, ale také pozvednout ekonomiku celého regionu. A ten díky pozastavení výstavby za celou dobu přišel o nemalé finanční prostředky. Zastavení výstavby nepoškozuje pouze daný region, ale i stát jako celek.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Olga Sehnalová (BEZPP/ČSSD/ČSSD)

Olga Sehnalová - Kroměříž Zdroj: ČSSD
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Pomoc je nedostatečná. V první řadě by vláda nyní měla zastropovat cenu pro domácnosti i firmy. A musí jednat rychle.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Z vlastní zkušenosti vím, že manželství pro všechny není.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Česká republika by měla maximálně napomoci diplomatickému hledání řešení a cesty k ukončení války. Zbraně můžeme posílat donekonečna, ale mír samy o sobě nepřinesou, i když chápu snahu nenechat Ukrajinu padnout. Nakonec ale bude stejně nutné mír vyjednat. Čím dříve, tím lépe pro všechny strany a hlavně pro lidi, kteří válkou trpí. Nacionalismus v Evropě byl a je cesta do pekla.
společná otázka pro kraj
Zlínskému kraji ubývá obyvatel. Čím je to podle vás způsobeno a co je nutné udělat ke zvrácení tohoto trendu? Česká republika jako stát selhává ve vyrovnávání rozdílů mezi kraji a účinné pomoci krajům a regionům, které jsou znevýhodněné. Bobtnání velkých měst nepovažuji za správný ani udržitelný trend. Jde například o nedokončenou dopravní infrastrukturu, slabou průmyslovou základnu s vyšší přidanou hodnotou, ale také dostupnost veřejných služeb. I evropské fondy, které mají vyrovnávat rozdíly v území, jsou u nás šity na míru velkým krajům, od zdravotnictví po podporu vědy a výzkumu. K tomu zmíním i stávající nespravedlivé rozpočtové určení daní, které svazuje ruce rozvojovým projektům a podpoře kvalitního školství, sociálních služeb, atd. To vše se sčítá. Malé kraje mají skutečně horší pozici a ztrácejí mladé lidi. Krásná příroda a památky jsou pro jejich udržení málo. Jde o strategické politické rozhodnutí na celostátní úrovni, zda chce republiku na jedné straně centralizovat a na druhé vylidňovat.
společná otázka pro obvod
Výstavba dálnice D1 z Hulína na Přerov a výstavba D49 z Hulína do Fryštáku nabraly zpoždění kvůli soudním sporům s ekologickými spolky. Jsou podle vás námitky ekologických spolků na místě? Je dostavba těchto dálničních úseků pro region zásadní? Napojení regionu na moderní dopravní síť je klíčové a příprava, včetně trasování takto důležitých dopravních staveb, tomu musí odpovídat. Rozestavěné úseky musíme urychleně dokončit.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Šárka Jelínková (KDU-ČSL/KDU-ČSL/KDU-ČSL+ODS+TOP 09)

Šárka Jelínková – Kroměříž Zdroj: Se svolením Šárky Jelínkové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Podle nezávislé evropské instituce EU IFIs je ČR v míře pomoci občanům v poměru k HDP na 4. místě v rámci EU. Vláda na pomoc občanům už vyčlenila 177 miliard korun. Pomoc se bude odvíjet podle tarifů a tento rok dosáhne výše 3,5 tisíce korun, zbytek příští rok. V průměru však 15 tisíc korun. To však není jediná pomoc. Lidé si mohou například on-line zažádat o příspěvek na bydlení. Přes všechnu uvedenou pomoc by vláda měla, dle mého názoru, i nadále sledovat, zda plánovaná podpora bude dostatečná.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsme součástí vlády, která má v programovém prohlášení jasně napsáno, že podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery v občanském zákoníku. A to hodlám i já za sebe dodržet. Lidovecký poslanec Jiří Navrátil připravuje s ministerstvem spravedlnosti novelu, která práva lidí v manželství a registrovaném partnerství narovná. Ať už se jedná o otázky společného jmění manželů, dědického práva apod. Manželství má však pro mě významnou hodnotu a nemohu tak hlasovat pro zmíněný návrh, manželství by mělo být zachováno jako svazek muže a ženy.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Nedávno jsme si připomínali výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968. Dnes vidíme stejné okupanty na Ukrajině. V jiné zemi kousek od nás, která brání tomu, aby se znovu opakovala historie v naší zemi. Ukrajina bojuje za celou Evropu. Proto má cenu ji podporovat dodávkami nejen vojenského materiálu. Zároveň však musíme konkrétní pomoc pečlivě zvažovat tak, abychom neomezili schopnost bránit naše vlastní území.
společná otázka pro kraj
Zlínskému kraji ubývá obyvatel. Čím je to podle vás způsobeno a co je nutné udělat ke zvrácení tohoto trendu? Ve všech regionech, kde chybí nějaké mimořádně velké ekonomické a univerzitní centrum, dochází k poklesu obyvatel. Podstatné je tento pokles co nejvíce zpomalit. To znamená investovat do kvalitního školství, zdravotnictví a podporovat lokální malé a střední firmy. Samostatnou kapitolou je dostupné bydlení. Ale přestože k mírnému poklesu dochází, je Zlínský kraj nádherným místem pro život. Máme krásnou přírodu, bohatý kulturní život nebo překrásné památky. A hlavně tady na Valašsku, Hané nebo Slovácku žijí skuteční patrioti. A to je náš největší poklad.
společná otázka pro obvod
Výstavba dálnice D1 z Hulína na Přerov a výstavba D49 z Hulína do Fryštáku nabraly zpoždění kvůli soudním sporům s ekologickými spolky. Jsou podle vás námitky ekologických spolků na místě? Je dostavba těchto dálničních úseků pro region zásadní? Dostavba uvedených dálničních úseků je pro rozvoj našeho regionu opravdu zásadní a včera již bylo pozdě. Zrovna při výstavbě uvedených dálnic D1 a D49 byly námitky ekologů už za hranou i zdravého selského rozumu. Přitom nechci zpochybňovat úlohu všech ekologických spolků, které zároveň plní svoji určitou kontrolní roli při ochraně naší přírody. Jsou však případy, jako v tomto, kdy jejich aktivity šly proti zájmu regionu, aniž by jejich námitky byly vyváženy oprávněnými požadavky při ochraně přírody.
zdroj: TN.cz

Jana Hamplová (NEZ)

Jana Hamplová (nez.) Zdroj: Se svolením Jany Hamplové

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by měl především řešit energetickou krizi jako celek, zasílání jakýchkoli dávek je jen "hašení požáru", tedy důsledků neschopnosti řešit podstatu problému. A je to pro lidi ponižující. Navíc to neřeší dopady na podnikatelskou sféru a hrozí velmi reálně krachy podniků a následné propouštění lidí, kterým pak skutečně žádné dávky nepomohou. Tedy to, že naše vláda nedokázala řešit podstatu problému ihned, jak to bylo třeba, ohrožuje naši zemi ve všech směrech. A jakékoli "posílání peněz", tedy nějakých dávek, neřeší vůbec nic. Je třeba okamžitě pracovat na plošném snížení cen energií a zachránit naši ekonomiku jako celek.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Souhlasím s registrovaným partnerstvím, které právně spojí osoby stejného pohlaví, mezi kterými mám mnoho přátel. A chápu, že chtějí třeba i nějaké právní jistoty. S klasickým manželstvím pro všechny nesouhlasím, protože klasická rodina je nezastupitelná. Mám respekt k jinakosti a k menšinám, ale požadovat stejnopohlavní manželství není správné. Manželství má být svazkem muže a ženy. Rovněž nejsem příznivcem mnoha pohlaví a odkládání volby pohlaví a podobných "šíleností". Považuji to za umělé vytváření problémů tam, kde dávno rozdala karty příroda. Těchto témat se ujímají lidé, kteří asi jiná témata nemají.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V žádném případě. Česká republika se do konfliktu na Ukrajině zapojila nebývale razantně na to, jak malý stát jsme. A zbytečně vytváříme jasnou nepřátelskou pozici vůči jedné straně konfliktu a jsme zcela nekritičtí v podpoře druhé strany konfliktu. Nejsme jeho součástí, humanitární pomoc nelze zaměňovat za vyzbrojování jedné strany a přejímání odpovědnosti za nové budování cizí země. Naopak. Všechny státy by se měly snažit o co nejrychlejší uzavření míru. Opakované vyhlašování našich představitelů, jak jsme ve válce, je vysoce nebezpečné. A s ohledem na naši velikost příliš megalomanské. Osobně jsem zastáncem vojenské neutrality naší země, podobně jako je Švýcarsko.
společná otázka pro kraj
Zlínskému kraji ubývá obyvatel. Čím je to podle vás způsobeno a co je nutné udělat ke zvrácení tohoto trendu? Klíčové při ubývání obyvatel, a to nejen v rozsahu krajském, ale i jednotlivých obcí a měst, je vždy otázka bydlení a základních služeb - zdravotnictví, školství, doprava. Zdravotnictví vyžaduje změnu legislativy, aby bylo dost lékařů, a to i ve venkovských oblastech, školství musí napravit škody hlavně posledních dvou let, a pak změnit systém vzdělávání směrem k nacházení toho, co děti umí a na co mají talent, ne naopak, plus nezbytná jsou předškolní zařízení. Doprava není jen v rukou kraje, byť i ten ji může výrazně ovlivnit, ale jde o otázku celorepublikovou. Podpora rodičovství, tedy aby se nám rodilo více dětí, je v rukou státu - aktuálně je to však přímo tragické. Ekonomická nejistota a nedůvodná panika ohledně covidových opatření řadu mladých lidí od zakládání rodin odradila, a nelze se jim divit. Bydlení se pro ně stává nedostupné, a mají co dělat, aby se sami uživili. Ve všech krajích bude přibývat obyvatel, až budou v naší zemi takové podmínky a atmosféra, že se opět začnou rodit děti. Mimochodem ve Zlínském kraji, obdobně jako v jiných, je to i tím, že se rezignovalo na podporu malých obcí. Přitom život v nich je často mnohem přitažlivější - ovšem ne bez zajištění zmíněných služeb. Osobně jsem velkou podporovatelkou venkova, na který by stát měl více myslet ve všech směrech.
společná otázka pro obvod
Výstavba dálnice D1 z Hulína na Přerov a výstavba D49 z Hulína do Fryštáku nabraly zpoždění kvůli soudním sporům s ekologickými spolky. Jsou podle vás námitky ekologických spolků na místě? Je dostavba těchto dálničních úseků pro region zásadní? Často námitky ekologických spolků řeším i v obcích a městech. A někdy mi to tzv. hlava nebere. Jako by člověk nebyl součástí přírody a okresní cesty s vysokou dopravou nebyly pro přírodu horší než moderní komunikace. Někdy mám pocit, že některé spolky jsou tu hlavně proto, aby měly dotace a přinášely svým členům plat. Jako milovník přírody jsem její zastánce. A jsem ta poslední, která by přihlížela její devastaci, ale boje těchto spolků s ochranou přírody často nemají nic společného. Osobně nechápu, že se jim legislativně vytvořil takový prostor, že namísto efektivní obrany, která, uznávám, může být někdy namístě, je zde možnost blokovat užitečné projekty i celé roky. To by mělo skončit. Smysluplné připomínky ano, obstrukce ne.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz