Zajímavosti

Průzkum zjišťoval, jak jsou Češi spokojeni se životem. Tohle jsou výsledky. ANKETA

Životní spokojenost Čechů se v průběhu času nemění a celkově ji lze považovat za nadprůměrnou. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle kterého velkou roli ve vnímání života hraje dosažené vzdělání, věk nebo zdravotní stav.

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR se ve svém speciálním výzkumu realizovaném v rámci projektu "Výzkum doby covidové a postcovidové" zaměřilo na téma životní spokojenosti. Cílem bádání bylo zjistit, jak jsou v současnosti čeští občané spokojeni se svým životem a porovnat výsledky s jejich životní spokojeností v minulosti, respektive v budoucnosti.

Respondenti průzkumu hodnotili spokojenost se svým životem na škále od 0 do 10, přičemž nula znamenala "naprosto nespokojený(á)" a desítka "naprosto spokojený(á)".

Související obsah

​Průměrná hodnota životní spokojenosti v minulosti odpovídala hodnotě 6,72, v případě současnosti 6,95 a v případě budoucnosti 6,89. Výsledky průzkumu mají dokazovat, že "životní spokojenost se u českých občanů v průběhu času nemění a zůstává výrazně nadprůměrná".

Respondenti obvykle při podobných průzkumech odpovídají na otázku: "Když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem?" Odpověď na jednu otázku ale bývá ovlivněna různými faktory, jako např. současná nálada respondenta, okolnosti dotazování nebo třeba pamětí. Respondenti v tomto průzkumu dostali otázek hned patnáct, pět vztažených k minulosti, pět k současnosti a stejný počet k budoucnosti.

"Respondentům jsme položili analogické otázky pro danou časovou etapu, čímž jsme schopni zmapovat životní spokojenost jedinců v průběhu času. Samozřejmě na základě dat nelze přesně zjistit, co konkrétně způsobilo možné změny v životní spokojenosti, nicméně lze tak soudit například podle současné společenské situace a problémů, kterým společnost v dané době čelí (např. covidová pandemie v minulosti, válka na Ukrajině a energetická krize v současnosti či změna klimatu v budoucnosti)," vysvětlili odborníci.

Graf - Spokojenost se životem v průběhu času (%) | Zdroj: CVVM

Jak se ukázalo, životní spokojenost souvisí s dosaženým vzděláním, věkem, subjektivně hodnocenou životní úrovní a zdravotním stavem.

Z hlediska vzdělání se vyšší životní spokojenosti těší lidé s vysokoškolským vzděláním. V případě věku byla souvislost zjištěna pouze u životní spokojenosti v budoucnosti, kdy lidé ve věkové skupině 20 až 29 let v porovnání se staršími věkovými skupinami dosahovali vyšší úrovně životní spokojenosti v budoucnosti. V případě subjektivně hodnocené životní úrovně a zdravotního stavu jsou výsledky jednoznačné – s rostoucí životní úrovní a lepším zdravotním stavem se zvyšuje i životní spokojenost, a to ve všech životních etapách.​

Minulost, přítomnost, budoucnost

V případě životní spokojenosti v minulosti převažuje u čtyř položek souhlas nad nesouhlasem, byť v případě položky 'Podmínky mého dosavadního života byly vynikající' pouze velmi mírně (40 % souhlas ku 36 % nesouhlas). Nejednoznačné jsou výsledky u položky 'Kdybych měl znovu prožít svůj život, neměnil bych na něm nic', se kterou souhlasí (43 %) i nesouhlasí (40 %) statisticky srovnatelný podíl respondentů.

Nejvyšší průměrnou hodnotu (4,86) a rovněž i nejvyšší podíl souhlasu (64 %) odborníci zaznamenali u položky 'Se svým dosavadním životem jsem spokojený.'

V případě životní spokojenosti v současnosti se průměrné hodnoty pohybují od 4,13 do 4,77. Nejvyšší průměrná hodnota a rovněž i nejvyšší podíl souhlasu (62 %) byl zaznamenán u položky 'Se svým současným životem jsem spokojený', která by se dala použít samostatně jako nástroj pro měření aktuální životní spokojenosti.

Při prvním pohledu na graf je jasně viditelný vysoký podíl odpovědí 'nevím' (šedá barva v grafu) u posledních čtyř, respektive pěti položek týkajících se budoucnosti. "Vysvětlení je relativně prosté, neboť jde o hypotetické položky, které se ptají na životní spokojenost v budoucnosti, což respondenti nemohou v současné době vědět. Nicméně i předpokládaná či očekávaná životní spokojenost v budoucnosti v souvislosti se strukturou celé škály může přinést zajímavé a hodnotné informace o vývoji životní spokojenosti jednotlivých lidí v průběhu jejich života," upozorňují výzkumníci.

TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz