Domácí

Globální "to do list" v projektu Equal Pay Day. Konference, která má vliv

ženy
Equal Pay Day | Zdroj: TV Nova

17 cílů udržitelného rozvoje OSN neboli SDGs. Program rozvoje, který vydala OSN v návaznosti na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (tzv. MDGs), je představován jako globální "to do list" na cestu budoucnosti.

Udržitelnost je téma, které se právem dostává do popředí a stále více rezonují ve společnosti. Nejde však jen o udržitelnost materiální, ale v případě projektu Equal Pay Day zejména o udržitelnost sociální a ekonomickou. Kdo zažil minulé ročníky, ví, že se jedná o jedinečnou atmosféru, osobnosti a témata, která hýbou společností a zůstávají v každém z nás dlouhé týdny i měsíce.  

Equal Pay Day (EPD) vidí v celospolečenském problému příležitost pro hledání řešení. Klade si nelehké cíle jako snižování genderových rozdílů ve společenském i pracovním prostředí v České republice, a to už od svého začátku v roce 2010. Poukazuje na příčiny rozdílů v odměňování mezi muži a ženami a zároveň vysvětluje dopady těchto nerovností.

Související obsah

Ve spolupráci s odbornicemi z projektu MPSV Rovná odměna, jehož hlavní gestorkou je Lenka Simerská, komunikuje, jaké nástroje a řešení, které je možné využít pro snižování gender pay gap, mohou pomoci ženám zlepšovat jejich postavení ve společnosti. "Pro mladou generaci je důležité, aby rovnost a transparentnost v odměňování byla součástí firemní kultury, proto je třeba toto téma řešit," vysvětluje Lenka.

Rozdíl v odměňování je v současné době v ČR 16,4 % v neprospěch žen. "Stále je to téma," potvrzuje Ivana Tůmová, generální ředitelka Mondelez ČR, SK a Maďarsko. Kromě zahájení konference vystoupí společně s Elke Miltrup-Altunokovou, Senior Vice President HR – Mondelēz International, na téma Pojďme hovořit o penězích – bez odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů neexistuje rovnost. Protože ekonomika i společnost ztrácí jeden ze svých významných zdrojů, pokud nedoceňuje ženy a dostatečně nevyužívá jejich potenciál a dovednosti.

VSTUPENKY V PRODEJI.

Prvním z cílů udržitelnosti, který Equal Pay Day a další projekty organizace reprezentují, je číslo 4, tedy kvalitní vzdělávání. Potřebu vzdělávání by měl člověk uspokojovat celý svůj život, aby se posouval kupředu. "Pomáháme ženám využít aktivně jejich potenciál, učíme je lepšímu porozumění ve finančních a investičních oblastech. Proto je letošní novinkou sobotního Mentoringového dne samostatná FINdependence zone," komentuje aktuální program Lenka Šťastná, prezidentka pořádající organizace.

Související obsah

Zcela zásadní roli v projektu EPD hraje sdílení dobré praxe a prezentování ženských vzorů nejen na konferenci, ale také u kulatých stolů speed mentoringu. Na akci se každý rok představuje 100+ osobností, které se stávají inspirací a mají odvahu autenticky sdílet své životní cesty a zkušenosti pro rozvoj dalších žen. Díky opravdovosti vybraných mentorek se pak ženy nebojí vystoupit ze své komfortní zóny a opravdu být vidět a slyšet. 

​Stěžejní pro konferenci Equal Pay Day je samozřejmě cíl číslo 5, kterým je rovnost mužů a žen. Od roku 2010 vede pořádající organizace globální kampaň k (ne)rovnému odměňování. Ta mluví jasně: diskriminace existuje a je důležité pracovat na jejím odbourávání. ČR má aktuálně osmý nejvyšší gender pay gap v EU. Nejvyšší rozdíly v odměňování najdeme u věkové kategorie 35–39 let, kde #genderpaygap dosahuje až 32 %. 

O férovém světě včetně férového odměňování bude na konferenci hovořit Chief Diversity Officer z Philip Morris International Silke Muensterová, která ve společném vystoupení s Managing Director CZ, SK and HU z PMI Andreou Gontkovičovou pohovoří o rozdílech vnímání tohoto problému mezi Evropou a ČR.

Související obsah

​"Férovost je podle mě jedna z nejdůležitějších hodnot, kterou člověk může mít. V průběhu let jsem se ozvala, kdykoli jsem si všimla něčeho, co nebylo správné nebo spravedlivé, ať už v práci, nebo obecně. A ve své současné roli mám příležitost se ujistit, že v PMI využíváme náš vliv k tomu, abychom světu přinesli změnu, zejména pokud jde o DE&I," tvrdí Silke, která je ve firmě známá tím, že je v této oblasti neuvěřitelně proaktivní. 

A co je na spojení konference Equal Pay Day, vlivných osobností a SDGs cílů nejlepší? Přece to, že se této prestižní mezinárodní akce můžete zúčastnit i vy, klidně s celým svým pracovním týmem. A můžete tak přispět k férové společnosti, pro kterou není diverzita cizí slovo a rovné odměňování je samozřejmostí.

"Umíme vás inspirovat a motivovat ke změnám. Nenechte se jen vláčet okolnostmi, ale pojďte je aktivně měnit. Buďte hybateli pokroku, který ovlivní nejen vás a vaše okolí, ale pak celý svět," zakončuje pozvání projektová manažerka Helena Dreiseitlová a dodává: "Každý může být vidět a slyšet. Když ti to není jedno, dokážeš velké věci, třeba i změnit mindset společnosti."

Petra Drgová, TN.cz

K tématu Domácí

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz