Domácí

Nedokážete si při volbách vybrat? Stačí si založit vlastní stranu! NÁVOD

Nedokážete si při volbách vybrat? Stačí si založit vlastní stranu! NÁVOD
Zdroj: Profimedia

Volby se kvapem blíží. Někteří lidé mají jasno, koho budou volit, jiní se stále nerozhodli. A někteří svůj hlas nikomu nedají, neboť zastávají názor, že z kandidátů není možné si vybrat. Takřka každý má přitom možnost tuto situaci změnit – stačí si založit vlastní stranu či hnutí. V letošních volbách už to sice nevyjde, příští rok ale Česko čekají volby do Poslanecké sněmovny. Přečtěte si, co všechno je nutné k založení strany.

Nejprve je nutné si vyjasnit rozdíl mezi politickou stranou a hnutím. Hnutí má obecně volnější organizaci než strana a ve své podstatě není jeho účelem zvolení členů do vládních úřadů.

Nicméně v českém politickém prostředí se rozdíly mezi stranou a hnutím de facto stírají. Podle zákona je to v podstatě totéž a pro oba subjekty jsou tak stanoveny stejné podmínky. Z právního hlediska mezi nimi tudíž není žádný rozdíl.

Kdo může založit politickou stranu nebo hnutí? 

U založení musí stát nejméně tři občané České republiky, kterým už bylo 18 let. Jedná se o tzv. přípravný výbor. Členy musí být rovněž výhradně občané České republiky, navíc je tu podmínka, že nesmí být členy žádné jiné strany či hnutí.

Související obsah

Vznik

Politická strana vzniká registrací, která je zdarma - neplatí se za ni žádný poplatek. Návrh na registraci musí být písemný a podává se poštou nebo osobně v podatelně ministerstva vnitra.

Tento návrh musí členové přípravného výboru podepsat a uvést v něm svá jména, rodná čísla, data narození a bydliště. Zároveň v něm uvedou zmocněnce, který bude jménem výboru jednat.

Tím však žádost o registraci nekončí. Členové musí doložit petici, kterou podepsalo nejméně tisíc občanů, kteří svým podpisem požadují, aby strana vznikla. Každý z nich v petici uvede své jméno, bydliště, rodné číslo a samozřejmě již zmíněný podpis.

Související obsah

Dále je do návrhu povinné připojit stanovy, neboli organizační řád a to ve dvou vyhotoveních. Musí obsahovat název strany a její zkratku, sídlo, programové cíle, práva a povinnosti členů, orgány a způsob jejich jednání, zásady hospodaření, pravidla členských příspěvků a způsob nakládání s majetkovým zůstatkem.

Zamítnutí registrace

Je nutné vzít vpotaz, že není možné založit stranu, která porušuje ústavu nebo české zákony a která je proti demokratickým principům. I samotné stanovy a orgány musí být demokratické.

Strany a hnutí nesmějí být ozbrojené a nesmějí si zřízovat ozbrojené složky ani plánovat vznik milicí. Jméno nově založené strany se musí výrazně lišit od již existujících stran, aby nebyly zaměnitelné. Sídlo strany musí být na území České republiky.

Související obsah

Pokud strana nesplňuje všechny náležitosti, ministerstvo vnitra do pěti dnů přípravný výbor upozorní na nedostatky. Dokud je neodstraní, tak k registraci nedojde. Proti rozhodnutí je samozřejmě možné se odvolat do 15 dnů u Městského soudu v Praze.

Provedení registrace

Pokud byly všechny náležitosti splněny, ministerstvo vnitra zahájí řízení o registraci. Od té chvíle má 15 dní na to, aby byla registrace nové strany dokončená. Posléze ji zapíše do rejstříku stran a hnutí a přidělí jí identifikační číslo.

Formuláře, které vám pomohou založit stranu, naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra. Na přesné znění podmínek při zakládání strany se můžete podívat i v zákoně o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, tj. v zákoně č. 424/1991 Sb.

TN.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz