Domácí

Odstartovalo náhradní výživné! Podívejte se, kdo má nárok a jak o něj žádat

Od července mohou nově žádat zájemci o náhradní výživné. Místo neplatiče tak alimenty na nezaopatřené dítě vyplatí stát. Přečtěte si, kdo má na dávku nárok a jaké podmínky musí splňovat.

Náhradní výživné je dávka pro nezaopatřené děti, jimž rodič neplatí nařízené výživné. Zažádat o novou dávku je možné od 1. července.


Podmínky nároku na náhradní výživné

Pro uplatnění nároku na novou sociální dávku je potřeba splnit několik podmínek. Například doložit, že žadatel situaci s dlužným výživným řeší a že peníze vymáhá.


Náhradní výživné se vyplácí pouze na nezaopatřené dítě, které má na území Česka trvalý pobyt, pokud zákon nestanoví jinak, a dlouhodobě se zdržuje v ČR.

Související obsah


Kdo má nárok na náhradní výživné?

Na náhradní výživné má nárok dítě, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, i ti, kteří ještě nedosáhli 26 let a stále studují.


V případě ukončení povinné školní docházky je však jako nezaopatřené bráno i dítě do 18 let, pokud je vedeno v evidenci úřadu práce a nemá nárok na podporu.


Kdo o náhradní výživné může zažádat?

O dávku žádá právě nezaopatřené dítě. Pokud je ještě nezletilé, může ho zastoupit rodič, který ho má v péči, poručník, pěstoun, nebo například soudem stanovený opatrovník.


Jak dlouho se náhradní výživné vyplácí?

Úřad práce může dávku jednomu příjemci poskytovat maximálně po dobu 24 měsíců, které nemusí jít kalendářně po sobě. "Částku vyplacenou pečujícímu člověku bude stát poté vymáhat po dlužníkovi,“ vysvětlilo ministerstvo.

 

Související obsah


Výše výživného

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně a pokud nedosahuje částky alespoň 100 korun, vyplácí se jednou za čtyři měsíce. Maximální výše příspěvku od státu je však 3000 korun za měsíc.


"Poskytnutá suma vychází z měsíčního průměru uloženého a skutečně uhrazeného výživného v tzv. rozhodném období. Důvodem 'průměrování' sumy je fakt, že povinná osoba může každý měsíc plnit svou vyživovací povinnost pouze částečně a zaslat dítěti vždy jinou částku,“ vysvětlil resort.


Jak požádat o náhradní výživné?

Žádost se podává na pobočkách Úřadu práce ČR na předepsaném formuláři. Je potřeba přiložit také rozsudek soudu o určení výše výživného, prokazující doklad, že povinný rodič platí výživné jenom částečně. Nutný je také dokument o nezaopatřenosti dítěte a osvědčující doklad, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

Související obsah


Jak často dokládat splnění podmínek?

Splnění podmínek je potřeba dokládat každý čtvrtrok. Pokud jste podali žádost v červenci, je nutné vše znovu doložit na konci listopadu.


Nárok na dávku úředníci znovu posoudí, pokud je vše v pořádku, vyplácení pokračuje další čtyři měsíce.


Pokud není splnění podmínek prokázáno ani do konce posledního měsíce následujícího čtyřměsíčního období, nárok zanikne. Případnou novou žádost je možné poté podat až za další čtyři měsíce od odnětí příspěvku.

Dluhy za nezaplacení výživného dosahují několika miliard korun. Více se dozvíte v následující reportáži:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz