Domácí

Obyvatelé Kolínska se bouří. Kvůli těžbě písku mohou přijít o vodu a okolní lesy

Obyvatelé Kolínska se bouří. Kvůli těžbě písku mohou přijít o vodu a okolní lesy
Zdroj: Profimedia

Na redakci TN.cz se začali obracet nespokojení obyvatelé Kolínska. V bezprostředním okolí jejich domovů by totiž společnost České štěrkopísky chtěla zahájit těžbu písku. Ta by ale mohla jak zničit okolní lesy, tak výrazně zkomplikovat i životy lidí.

Obyvatelé Kolínska se bouří. Chtějí zabránit těžbě písku, kterou v ložisku Týnec nad Labem – Jelen hodlá mezi lety 2023 a 2024 zahájit společnost České štěrkopísky. Lidem představa těžby nahání hrůzu nejen proto, že by mohla nevratně poškodit okolní lesy, ale negativní dopady by měla mít i na kvalitu života občanů.

"Těžba by měla být téměř za našimi domy. Nádherné lesy a příroda by měly přijít vniveč. Lidé jsou tu odkázáni na studny, ale o vodu bychom nejspíš přišli," stálo v jednom z e-mailů rozhořčených občanů, které do redakce TN.cz dorazily.

Související obsah

Redakci TN.cz ale kontaktovalo více lidí - například paní Petra, obyvatelka Konárovic. Tuto obec by totiž spolu s Týncem nad Labem, Bělušicemi, Lžovicemi, Veletovem a Jelenem měla těžba zasáhnout nejvíce. 

"Přijde mi, že dokumentace je psána samozřejmě dost na ruku té firmě, protože je tam uvedeno, že lesy nejsou dost kvalitní, že tam pomalu ani nežije žádná zvěř, což vůbec není pravda. Příroda je tu krásná, proto si myslím, že by se s tím mělo něco začít dělat," nechala se slyšet paní Petra, kterou toho ale trápí ještě víc. 

Související obsah

​"Ve zprávě se taky píše, že těžba bude probíhat od 6 do 22 hodin, ale v případě potřeby bude nonstop. Co vím, lidé z okolí podepisují petice a už přemýšlí i o založení nějakého občanského sdružení, aby měli větší možnosti a pravomoci. Lhostejné to ale není ani obyvatelům Kolína," dodala paní Petra.

Jako velký problém žena vidí ještě fakt, že kromě Lesů ČR část dotčené půdy vlastní i několik fyzických vlastníků. "Bylo řečeno, že firma České štěrkopísky už jim nabídla jak uvedení do původního stavu a vysazení nového porostu, tak i finanční odškodnění," uzavřela obyvatelka Koňárovic. 

Související obsah

O záměrech společnosti České štěrkopísky se v Kolíně a jeho okolí ale nedozvěděli hned. "Ložisko není přímo v Kolíně, ale nachází se nedaleko, a proto jsme byli velmi překvapení jak my ve městě, tak i lidi z okolních obcí, když jsme se najednou dozvěděli o vydání takzvaného posouzení vlivu na životní prostředí. Nyní se tedy touto problematikou zabývá ministerstvo životního prostředí," uvedl starosta města Kolín a krajský zastupitel Středočeského kraje Michael Kašpar.

Ten redakci TN.cz vysvětlil rizika, která jsou s těžbou spojená. "Nový těžební prostor, který společnost České štěrkopísky začala připravovat, se nachází blízko Kolína, ve velkých lesích, které nejen Kolíňáci využívají na procházky. Lidé tam také jezdí na kole a houbařit. Záměr Českých štěrkopísků se nám tedy opravdu nelíbí. Hrozí totiž především navýšení vlivu na dopravu, a to kvůli vytěžení 126 hektarů lesa. Podle dokumentace by těžba navíc měla trvat téměř 20 let, přičemž každý rok by se mělo odvážet 500 tisíc tun písku. Téměř 80, 90 těžkých nákladních vozidel denně by pak mělo projíždět na komunikaci mezi Kolínem a Týncem nad Labem, což by dopravu navýšilo o zhruba osm procent," řekl.

Související obsah

Obyvatelé Kolína ale nesouhlasí ani s dalšími věcmi. "Dokumentace opomenula i různá biocentra – například dálkový migrační koridor pro velké savce. Nezaobírá se ani vlivem na les, a především podzemní vody. Podle hydrologického posudku by kvůli němu mohlo dojít k odumírání stromů. Vzhledem k tomu, že se těžební prostor nachází asi 200 metrů od zástavby domů, tak se dá očekávat i hluková a prašná zátěž. V nejhorším případě by mohla být ohrožena také pitná voda pro obyvatele, kteří v obci Jelen nemají vodovod a jsou závislí na studnách," upozornil starosta města.

"Oficiálně jsme dostali žádost o posouzení vlivu na životní prostředí. Následně jsme zkontrolovali, jestli dokumentace naplňuje požadavky zákona a rozeslali ji dotčeným orgánům - obcím i veřejnosti, které teď mají možnost se k věci do 30. září vyjádřit. Podle toho možná proběhne i veřejné projednání, a pak bude vypracování odborný posudek, který se bude zabývat vlivy záměru na životní prostředí. Na závěr ministerstvo vydá závazné stanovisko, které je ale pouze podkladem. Přímo ministerstvo životního prostředí o těžbě nerozhoduje," popsala mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Podle dokumentace by měl rozhodnutí například o povolení hornické činnosti v dané lokalitě vydat báňský úřad. Mluvčí Bohuslav Machek ale TN.cz řekl, že v tuto chvíli o ničem neví. "Prověřoval jsem to a žádnou žádost na lokalitu Týnec nad Labem - Jelen na úřadě zatím nemáme. Nejprve společnost musí dostat rozhodnutí o využití území od příslušného stavebního úřadu, následně musí vypracovat plán využití ložiska, a až pak může o povolení žádat báňský úřad," uvedl Machek.

Související obsah

Zastupitele města Kolín ve čtvrtek čekalo jednání se starosty okolních obcí. V zákonné lhůtě do konce září budou podle Kašpara ministerstvu životního prostředí oni i samotní obyvatelé posílat připomínky. 

Vyjádření se redakce TN.cz snažila získat i přímo od společnosti České štěrkopísky. Po telefonu se ale lidé z firmy odmítli bavit, místo toho se odkázali na e-mail. Písemnou odpověď redakce obdržela následující den: "K záměru jsme nechali vypracovat odborné podklady. Žádné vlivy nebyly vyhodnoceny tak, že by znemožňovaly jeho realizaci," napsal v úvodu František Jampílek mladší z firmy České štěrkopísky.

Související obsah

"Je nutné zdůraznit, že dotčen bude hospodářský les (to znamená, určený k produkci dřeva), který je k vykácení určen, a to nehledě na to, zda se podaří záměr naší společnosti realizovat. Navíc, pokud se jedná o jeho stav, z dospělých borových porostů ročně odumře 2 až 10 % stromů a 2 až 5 % stromů z dospělých listnatých porostů. Lesní porosty budou během realizace záměru odstraněny vždy s předstihem jen v nezbytném rozsahu, který bude odpovídat rozloze plánované těžby za daný rok, přičemž navazující rok bude takto dotčená plocha rekultivována, a to obzvláště lesnickým způsobem, aby mohlo dojít k vrácení do soustavy pozemků určených k plnění funkcí lesa," upřesnil Jampílek.

Firma nesouhlasí ani s argumenty, které uvádí, že dojde ke zhoršení dopravy: "Neuskutečněním záměru by naopak došlo k navýšení dopravy. V současné době v lokalitě provozujeme pískovnu ve Veletově s omezeným stavem zásob. Plánuje se tedy, že nový závod pouze částečně převezme stávající zákaznickou základnu ze staršího závodu s tím, že doprava bude i v tomto případě napojena na komunikaci II/322. Pokud by se záměr nepodařilo realizovat, naši odběratelé by následně museli suroviny dovážet ze vzdálenějších provozoven. Pro větší vzdálenost by bylo pak nutné nasadit více vozidel, aby bylo možné v témže čase přemístit stejné množství suroviny, jež by mohla být jinak vyvezena z našeho závodu (situovaného blíže k zákazníkům). To by se přitom zvláště dotklo právě města Kolín, který je v oblasti významným dopravním uzlem.“

Na celou dokumentaci k těžbě štěrkopísku na Kolínsku se můžete podívat zde

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Domácí

Důležité Události

Píše se na Deník.cz