Domácí

První výsledky sčítání lidu: Češi v průměru zestárli na 42,7 let, Jediů přibylo

Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek na tiskové konferenci představil první výsledky sčítání lidu. Z těch vyplývá, že počet obyvatel vzrostl na 10,52 milionu. Průměrnému obyvateli bylo 42,7 let, muži a ženy tak zestárli v průměru o 1,7 roku. Více lidí se přihlásilo k víře, přibylo dokonce i tzv. Jediů. I tak ale lidé bez náboženského vyznání tvořili drtivou většinu.

Podle výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167 milionů obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 jde o nárůst o 87 600. Mezi sečtenými převažovaly ženy (50,7 %) nad muži (49,3 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka 4,7 procenta a k české, moravské nebo slezské národnosti se hlásilo více než 6,4 mil. osob.

Děti ve věku 0–14 let se na celkovém počtu sečtených lidí podílely 16,1 %, nejvíce bylo lidí ve věku 15 – 64 let (63,5 %). Senioři ve věku 65 a více let dosahovali 20,4 %. Průměrný věk obyvatel byl 42,7 let, přičemž o něco starší byly ženy s 44,1 lety než muži s 41,2 lety. Za desetiletí tak muži a ženy zestárli v průměru o 1,7 let.

Výsledky sčítání podle ČSÚ ukázaly menší význam hlásit se k národnosti. Zajímavostí ale je, že co se náboženství týče, měli lidé menší problém odpovídat na tuto otázku než před deseti lety, což může být dáno zejména online prostorem, který mohou považovat za více anonymní. K víře se hlásilo více lidí, současně ale ČSÚ zaznamenal odklon od tradičních církví. Vzrostl dokonce počet tzv. Jediů spjatých se ságou Star Wars. Ti už před deseti lety vzbudili rozruch, k této víře se tehdy přihlásilo 15 tisíc lidí. Nyní jich bylo už 21 tisíc.

Související obsah

Rodinný stav

Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo 32,1 % svobodných, z toho více mužů. 45,6 % pak bylo lidí ženatých a vdaných. Mezi ovdovělými naopak převažovaly ženy (13,3 %)

Vzdělání

Nadále vzrůstá zastoupení lidí s vyššími stupni vzdělání. Při Sčítání 2021 mělo z obyvatel ve věku 15 let a více alespoň střední vzdělání s maturitou již 53,1 %. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvořili asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl 18,7 %.

Státní občanství

V roce 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Co se lidí pouze s jedním státním občanstvím týče, nejvíce bylo Ukrajinců (1,4 %), dále pak Slováků (0,9 %) a Vietnamců (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.

Národnost

K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %).

Související obsah

Náboženská víra

Mezi obyvateli ČR v roce 2021 stále převažovali lidé bez náboženské víry. Tuto odpověď zaškrtlo více než 5 milionů obyvatel. Celkový počet lidí hlásící se k církvi nebo náboženské společnosti dosahoval necelých 1,4 mil. obyvatel. Nejvíce z nich se hlásilo k Církvi římskokatolické – představovala desetinu všech odpovědí. Více než 960 tisíc lidí uvedlo, že je věřících, ale nehlásí se k žádné církvi nebo jiné náboženské společnosti.

Zodpovězení otázky na náboženskou víru nebylo povinné, nevyplněnou ji nechalo 30,1 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 44,7 %.

Počet domů a jejich vlastníci

Domovní fond České republiky se v průběhu března 2021 rozrostl na 2 353 024 domů. Ve srovnání s rokem 2011 tak přibylo téměř 195 tisíc domů. Za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil dokonce o více než 484 tisíc, což představuje pětinu celkového domovního fondu. Nejrozšířenějším typem vlastníka domů byly fyzické osoby (vlastnily 88,4 % všech domů v ČR). Následovalo "spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)", které bylo evidováno u 146 799 domů. Již třetí sčítání po sobě pokračoval pokles počtu domů ve vlastnictví bytových družstev, obcí a státu, které zaujímaly dohromady jen 2,4 %. Vlastnická struktura domů nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od respondentů, ale byla odvozena z údajů evidovaných v katastru nemovitostí.

Výstavba domů

Podle výsledků Sčítání 2021 bylo v desetiletém období od roku 2011 postaveno nebo zrekonstruováno 216 744 domů. Podíl domů postavených nebo zrekonstruovaných po roce 1991 dosáhl 28,8 %. V období mezi lety 1946 až 1990 bylo postaveno nebo zrekonstruováno 35,5 % domovního fondu České republiky. Zhruba každý čtvrtý dům v Česku pochází ještě z období před rokem 1946.

​Sčítání lidu se provádí každých deset let. Umožňuje zmapovat situaci v jednotlivých zemích a porovnávat ji s dalšími zeměmi. Řada států údaje získává ze svých registrů a dotazuje se jen vzorku několika tisícovek lidí, není přitom vyloučené, že příští sčítání by mohlo probíhat podobně. Podle ČSÚ zajisté nastane nějaký posun, jak výrazný ale bude, není jasné. Česku doposud chyběly hlavně rejstříky, ze kterých by se daly potřebné informace získat.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz