Komunální volby 2022

Komunální volby 2022: Jak správně zvolit svého zastupitele

Komunální volby 2022: Jak správně zvolit svého zastupitele
Ilustrační foto Zdroj: TV Nova

Volby do zastupitelstev obcí se odehrají spolu s volbami do Senátu v pátek 23. a v sobotu 24. září. Komunální volby mají ale komplexnější systém hlasování. Jak volit, kdo může volit a kde se dostavit k volebním urnám, se dozvíte v tomto článku.

Kdo může volit a voličské průkazy

Volit v komunálních volbách může ten, komu je nejpozději druhý den voleb 18 let a kdo je v dané obci přihlášený k trvalému pobytu. Pokud se jedná o občana Evropské unie, musí mít potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu.

Hlasování na voličský průkaz není v komunálních volbách možné. "Volič, který není státním občanem České republiky, musí obecní úřad v místě svého registrovaného bydliště požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny před volbami, a to do 16:00," upozornilo dále ministerstvo vnitra.

Kandidáty do letošních komunálních voleb si budete moci prohlédnout na portálu volby.cz od 10. srpna někdy po 16. hodině.

Kdy a kde se hlasuje

Kde najdou voliči volební místnosti a další nezbytné informace, zveřejní starosta nejpozději 15 dní před volbami.

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu trvalého bydliště nejpozději 3 dny před volbami. Lístky mohou být vytištěny oboustranně. Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Související obsah

Komunální volby 2022, termíny, kde se bude volit, účast >>


Hlasování v komunálních volbách

V komunálních volbách je možné hlasovat panašováním, tedy výběrem kandidátů napříč různými stranami.

Jak křížkovat v komunálních volbách

Volič označí křížkem nejvýše jednu politickou stranu.
Volič může zakřížkovat kandidáty napříč politickými stranami. Může rozdat až tolik křížků, kolik má dané zastupitelstvo členů.
Volič může zkombinovat oba výše zmíněné způsoby.
zdroj: ministerstvo vnitra / TN.cz

Pokud volič označí stranu, už u ní nekřížkuje konkrétní kandidáty. Pokud tak učiní, preferenční hlasy pro tyto kandidáty se nepočítají.

Kdy je hlas neplatný

Volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta.
Je označena více než jedna volební strana.
Křížek má více kandidátů, než kolik je v dané obci či městské části zastupitelů.
Pokud není hlasovací lístek vložený do úřední obálky.
Pokud je v úřední obálce vložený přetržený hlasovací lístek.
Pokud je v obálce několik hlasovacích lístků do stejného zastupitelstva.
zdroj: ministerstvo vnitra / TN.cz

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Voliči, kteří mají ze zdravotních důvodů problém s úpravou hlasovacího lístku anebo nemohou číst či psát, může za plentou pomoci jiný volič, ale ne člen okrskové volební komise. Hlasovací lístek za něho můře upravit, vložit do úřední obálky, případně i vhodit do urny.

Hlasování do přenosné volební schránky

Ze závažných důvodů, a to hlavně zdravotních, může volič požádat obecní úřad či volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Členové komise pak mohou takového voliče navštívit s přenosnou volební schránkou, ale jen v rámci volebního okrsku.

Související obsah

Hlasování ve statutárních městech

V některých českých městech, patří tam Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Opava, Liberec a Praha, volí lidé jednak zastupitelstvo na magistrátu, zároveň i členy zastupitelstva městské části, kde mají trvalé bydliště.

Tito voliči pak do jedné obálky vkládají dva hlasovací lístky, pokud tedy chtějí hlasovat pro politiky na magistrátu i pro zástupce na úřadu městské části.

Volební účast 1990 až 2018

rok do zastupitelstev obcí a měst do zastupitelstev městských částí
1990 73,24 %
1994 62,26 % 53,75 %
1998 46,74 % 37,37 %
2002 45,53 % 33,99 %
2006 46,32 % 39,62 %
2010 48,48 % 41,84 %
2014 44,42 % 36,17 %
2018 47,34 % 42,75 %
zdroj: ČSÚ/TN.cz
TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz