Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Brně (obvod 55)

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Brně (obvod 55)
Letecký pohled na centrum Brna Zdroj: Getty Images

Senátor Jan Žaloudík (nez.) už nebude obhajovat svůj post v obvodě 55 Brno-město. O jeho místo má zájem sedm kandidátů. Redakce TN.cz pro ně připravila pět otázek, jejich odpovědi si můžete přečíst v tomto článku.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

55 – Brno-město

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Rédová Fajmonová Petra PRO 2022 PRO 2022 PRO 2022 zdravotní sestra
Pavlíček Radomír STAN STAN STAN starosta, předseda výboru pro regionální rozvoj JMK
Trčala Pavel Moravané + MZH MZH MZH organizátor lyžařských zájezdů, cestovatel, horolezec
Semrád Bořek MUDr. ANO ANO BEZPP lékař, ředitel nemocnice
Kotas Tomáš akad. arch. SPD SPD SPD architekt
Töpfer Tomáš doc. MgA KDU+ODS+TOP 09 ODS BEZPP herec, režisér, divadelní pedagog
Smutný Bohumil Ing. BA KSČM KSČM KSČM manažer mikroregionu Ivančicko
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Související obsah

Petra Rédová Fajmonová (PRO 2022)

Petra Rédová Fajmonová - Brno-město Zdroj: Se svolením Petry Rédové Fajmonové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Posílání více peněz lidem rozhodně daný problém nevyřeší. Je to, jako kdybyste jednu část jámy zahazovali lopatkou, zatímco na druhé straně bagrujete. Myslím si, že takto to vidí i ti, kteří nejsou zrovna experty na energetiku a odborníci to říkají celou dobu a navrhují účinná řešení. Je potřeba jednat s dodavateli energie, vytvořit strategii a postupovat systematicky. Stejně tak je nutné zajistit dodávky plynu a nespoléhat na to, že se to nějak vyřeší.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Toto téma si zasluhuje řádnou odbornou diskuzi, a ne odpověď ano, či ne. Pro mne je velmi znepokojující informace, že byly odebrány benefity pro pěstouny, kteří se starají o děti a snaží se jim nahrazovat jejich skutečné rodiny. Dokud nevyřešíme problémy týkající se pěstounů, svobodných matek, nesezdaných párů, kdy partneři spolu žijí léta a pak čelí byrokracii naší legislativy, nemůžeme řešit ostatní věci.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V žádném případě. Od samého začátku jsem proti válce, ve výsledku to odnesou nevinní lidé. Česká vláda tam posílá zbraně, naše peníze, bez ohledu na situaci, která je u nás, a názor našich občanů ji nezajímá. Jako zdravotník jsem měla tu čest pečovat o raněné vojáky, život jejich prognózou nebyl. Umírali kvůli politickým záměrům v cizí zemi. Jejich jméno bylo po pár týdnech zapomenuto. Je potřeba apelovat na ukončení války a nastolit mírová jednání.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Obecně dotace považuji za nástroj, který do podnikání nepatří. Zemědělství má ale velmi specifickou povahu. Jeho podpora je aspoň zatím pro region nezbytná. Je to zdroj potravin. Je přeci lepší kupovat české produkty. Potřebujeme zde udržet mladé rodiny. Obdělávání půdy má velký vliv na životní prostředí, zejména pomáhá udržovat vodu a podobně. Navíc všechny státy EU zemědělství podporují. Otázkou tak spíš je forma a dostupnost dotací.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s výstavbou horkovodu z Dukovan do Brna? Souhlasím s výstavbou horkovodu z Dukovan do Brna, protože Brno tímto bude mít vyřešeno svoji energetickou nezávislost. Tzn. teplo bude dodávat zdroj, kde se primárně teplo vyrábí z jádra, a nebudeme závislí na ruském plynu.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Radomír Pavlíček (STAN)

Radomír Pavlíček - Brno-město Zdroj: Se svolením Radomíra Pavlíčka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by se měl především zasadit o to, aby energetická krize nedosahovala takové závratné úrovně, jaké dosahuje nyní. Ostatní státy v Evropě se nebály sáhnout k zastropování cen energií a daly tak najevo občanům, že jim přijatelnou cenu za energie garantují. Pokud jde o zasílání peněz občanům, myslím si, že není dobré rozdávat plošně. Konkrétně 4 tisíce pro letošní rok nemají pro vysokopříjmové skupiny žádný význam, pro občany v horší situaci naopak tato částka nic nevyřeší.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Aktuální zákonná úprava počítá s manželstvím jako se svazkem muže a ženy, který vzniká za účelem společného soužití, a především založení rodiny a výchovy dětí. Mně to takto dává smysl. Všechny ostatní skupiny mohou být a jsou řešeny jinou institucí, která by se neměla nazývat manželství. Všichni by ale měli mít jasně definovaná práva, včetně práva na výchovu dětí.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Bohužel konflikt Ukrajiny a Ruska je tak blízko za hranicemi ČR, že se náš stát musí aktivně podílet na pomoci Ukrajině. Ale nejen výzbrojí a výstrojí, ale i ve všech dalších oblastech. A především bychom se měli připravit na poválečnou pomoc Ukrajině při likvidaci následků konfliktu. Nejdůležitější budou oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb a budování infrastruktury.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Problémem dotací do zemědělství na jižní Moravě, ale vlastně i kdekoliv jinde, je jejich plošné zacílení. Zemědělec dostane určenou dotaci podle plochy ať se ke krajině chová jakýmkoliv způsobem. Určitě by měly být zavedeny parametry, které budou zohledňovat ekologii, zadržení vody v krajině, zmenšování velkých polních celků a podobně. Takto hospodařící zemědělci by s ohledem na zdravou krajinu měli být upřednostněni.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s výstavbou horkovodu z Dukovan do Brna? V dnešní době energetické krize musíme využít všech možností, jak dosáhnout na levnější energii. A protože stát má jednou z priorit jadernou energetiku, je zde jistota, že odpadní teplo bude vždy vznikat. I když se jedná o přivaděč o délce čtyř desítek kilometrů a jeho vybudování s sebou přinese náklady v řádu miliard korun, je to investice, která se vyplatí. Získaná energie může uspokojit až padesát procent spotřeby města Brna.
zdroj: TN.cz

Pavel Trčala (MZH/MZH/Moravané+MZH)

Pavel Trčala - Brno - město Zdroj: Se souhlasem Pavla Trčaly
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Je potřeba nejprve vysvětlit původ problému. Němci nemají dost elektřiny, protože zavřeli elektrárny, takže fakticky přeplácejí naši levnější elektřinu stejně jako přeplácejí naše relativně levnější doktory, kteří tam utíkají za vyššími platy. Oni si to prostě můžou dovolit. Vláda by měla udělat vše proto, aby elektřina byla dostupná pro občany. Vláda v tomto holt udělala chybu a nyní již není cesty zpět. Jediná varianta tedy je přesunout enormní zisky skupiny ČEZ nejen zpět na řadové občany nejvíce postižené zdražením, ale také například na firmy. Vysoké ceny elektřiny postihnou celé hospodářství. Pracuji v oboru lyžování a dovolím si zmínit například lyžařská střediska, kterým samozřejmě extrémně rostou náklady na provoz lanovek a vleků a na zasněžování. Ohledně plynu bychom se nyní měli snažit, aby dodavatelé plynu dostáli smluv a dodali nám slíbené objemy. Do budoucna bychom měli usilovat o uzavření přímých smluv s dodavateli plynu ideálně bez prostředníků. Aktuálně je naše hospodářství nastaveno tak, že nemůže bez plynu fungovat. Postupně bude možné plyn nahrazovat například jinými zdroji, ale to je dlouhodobý proces. Proto je důležité, aby se stát snažil zajistit svým občanům a firmám alespoň určitou stabilitu, co se týče ceny a objemu dodaného plynu. Tak jako nákupčí šroubků v továrně by měl mít více dodavatelů, pokud by jeden měl problém s dodávkami, tak i stát by měl zajistit různé dodavatele plynu, aby zajistil energetickou bezpečnost. (odpověď kandidáta byla na žádost zeditována, původně obsahovala větu: Ohledně plynu bychom měli uzavřít přímé smlouvy s Ruskem a kupovat plyn levněji jako například Německo.)
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Institut manželství byl vynalezen za účelem vytvoření stabilního prostředí pro výchovu dětí. K reprodukci stále potřebujeme ženu i může, a tak to má být. Proto by manželství mělo být povoleno mezi mužem a ženou. Ostatní minority mohou využít institut registrovaného partnerství, což jim dává velmi podobná práva, takže nejsou diskriminováni. Chtěl bych dodat, že bych určitě chtěl podpořit ty, kteří se rozhodli manželství uzavřít. Osobně vnímám manželství jako přínosné pro společnost. Manželství a rodina obecně jsou nepopiratelně stabilizujícím prvkem společnosti.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Měli bychom Ukrajině pomáhat, ale rozhodně bychom neměli posílat zbraně, díky kterým je pak logicky mnoho mrtvých a raněných. Ukrajina nemá kapacity, aby se adekvátně starala o obrovské počty zraněných. Měli bychom využít svého speciálního postavení. Československo vždy bylo oblíbené jak v Rusku, tak na Ukrajině a my bychom mohli například se Slovenskem být prostředníky k dosažení mírové dohody. Rozvod je vždy smutný, ale Československo je na celém světě příkladem nenásilné desintegrace. Dovolím si osobní zkušenost, na Everest jsem lezl v expedici s horolezci z Charkova. Vedle nás měli stany horolezci z ruských expedic a všichni jsme se kamarádili. Dva měsíce jsme byli společně v základním táboře, a tak jsem se naučil dobře rusky. Východní Ukrajina a Rusko jsou regiony velmi ekonomicky a kulturně propojené. Lidé se narodí na ukrajinské straně, studují na ruské, pracují tam a potom zpátky, mají rodiny tam i tam. Dovolím si přirovnání k prostoru výše zmíněného Československa. Pro mě osobně je strašně smutné vidět tyto skupiny bojovat proti sobě. Je to, jako bychom my, Moravané, bojovali se zbraní v ruce proti Čechům nebo Slovákům.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Jakákoli dotace je vlastně pokřivením trhu. Pokud všichni v EU ale dotace dostávají a u nás na Moravě dotace nebudou, tak ani moravské zemědělství nebude. Brno holt nemůže ovlivnit, aby Paříž nedávala dotace svým francouzským zemědělcům, takže musíme mít dotace i u nás na Moravě. EU má volný trh, a dotace tedy nejsou žádnou záchranou, ale jsou prostě nutností. Od kamarádů zemědělců vím, že dotace pomáhají více velkým hráčům, protože malý zemědělec se prostě musí věnovat své půdě a nemá tu administrativní kapacitu vše vyběhat. Navíc dotace často nereflektují aktuální potřebu. Někdy jsou dotace vypláceny na něco, co by mohlo fungovat i bez nich, ale bylo to už schváleno, tak se ty peníze rozdají.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s výstavbou horkovodu z Dukovan do Brna? Nejen, že souhlasím, ale chtěl bych říct, že ten horkovod měl už dávno stát a vláda ho měla podporovat strategicky dopředu, a ne až nyní v reakci na krizi. Jaderná elektrárna produkuje obrovské množství odpadního tepla. V Brně bydlíme velmi blízko od té elektrárny a z mnoha míst našeho senátního volebního obvodu ty chladicí věže i vidíme. Měli bychom tedy to teplo využít a mít z toho benefit nejen v Brně, ale také například v Ivančicích, Oslavanech, Rosicích, tedy v místech mezi elektrárnou a Brnem. Tady není o čem polemizovat. Horkovod z Temelína do Českých Budějovic začne fungovat už příští rok. Horkovod do Brna byl v plánu už při výstavbě Dukovan, ale tehdy byl plyn levný, tak se to prostě nevyplatilo. Ohledně Dukovan bych si dovolil podotknut, že je velmi smutné, že jsme patřili mezi deset států světa, kde dokázali vyrobit jaderný reaktor. Nyní potřebujeme jiné, aby nám v tom pomohli. Při dostavbě bych podpořil konsorcium, které dá největší šance našim místním moravským dodavatelům a vynaložené peníze by tak alespoň z části zůstaly u nás na Moravě.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Tomáš Kotas (SPD)

Tomáš Kotas (SPD) Zdroj: Se svolením Tomáše Kotase
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Posílat lidem takovou částku, která by jim opravdu pomohla, je po desetinásobném zvýšení cen energie prakticky nemožné. Je třeba dělat řešení, která zabrání zvyšování cen energií. Řešení komplexní a systémové. Není možné lidem přispět 15 až 20 tisíc korun, když budou platit 150 až 250 tisíc korun. Je třeba zastropovat ceny energií, odejít z lipské burzy a výrazně snížit cenu energie. Vyrábíme nejlevnější energii v Evropě a naši občané ji musí kupovat nejdráže v Evropě!
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství je výsada muže a ženy. Stejnopohlavním svazkům dle mého dostačuje partnerství s tím, aby nebyli kráceni na svých právech a necítili se druhořadými.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ne, neměla. Jsem zásadně proti vojenským konfliktům a válkám. Vojenský konflikt se musí okamžitě ukončit, utrpení civilního obyvatelstva je úděsné a zcela neakceptovatelné. Strany konfliktu musí být donuceny k jednání a musí se dohodnout.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Zcela určitě neničí a jeho záchranou také nejsou. Jednu důležitou funkci však mají, pomáhají udržet konkurenceschopnost našich zemědělců na evropském trhu zemědělských produktů. Je třeba najít harmonii mezi dotacemi a jinou podporou v zemědělství. České zemědělce je třeba podporovat všemi způsoby. Potravinová soběstačnost by měla být prioritou svobodného státu.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s výstavbou horkovodu z Dukovan do Brna? Principiálně ano. Je to projekt, který by z energetického hlediska výrazně Brnu pomohl a prospěl. Řešit je třeba však finance, vhodné technické řešení a ekologický, urbanistický a architektonický vzhled horkovodu v krajině.
zdroj: TN.cz

Bohumil Smutný (KSČM)

Bohumil Smutný - Brno-město Zdroj: Se svolením Bohumila Smutného
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by určitě měl ještě více pomáhat lidem zasaženým energetickou krizí. Pro mnoho z nich může mít současná situace fatální důsledky. Vláda tuto krizi bohužel řeší pozdě a nedostatečně. Pouhé posílání více peněz z dlouhodobého hlediska nedává smysl. Při strmém růstu cen energií nebude navyšování peněz pro lidi stačit, už dnes tomu tak je. Dojít by především mělo k pevnému zastropování cen energií, snížení DPH, zavedení výrazné regulace celého energetického trhu a přípravě zestátnění klíčových odvětví energetiky.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Souhlasím s tím, aby páry stejného pohlaví měly rovnoprávnou možnost uzavírat plnohodnotné partnerské svazky, které jim budou zaručovat shodná práva, benefity a závazky jako manželství. Tedy jsem pro zrovnoprávnění partnerského svazku osob stejného pohlaví na úroveň manželství. Nechci však takový svazek nazývat slovem manželství, protože současně respektuji tradiční a konzervativní hodnoty vycházející z kultury a tradic z prostředí, kde žijeme. V tomto pojetí pro mě je a zůstane manželství pouze svazkem muže a ženy. Ponechejme tedy slovu manželství jeho původní význam pro svazek muže a ženy, ale dejme manželská práva všem partnerským vztahům.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V principu odmítám jakékoliv násilné a válečné řešení sporů. Každý válečný konflikt musí být jednoho dne ukončen mírovou smlouvou. Jsem pro to, aby se místo zbrojení a zabíjení nevinných lidí raději usedlo k jednacímu stolu a hledalo diplomatické řešení. Je zapotřebí vynaložit veškeré úsilí, aby se co nejdříve dosáhlo mírové dohody. Další dodávky zbraní konflikt prodlužují a vedou k jeho eskalaci.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Vždy záleží na tom, jak jsou dotace nastaveny. Pokud slouží k podpoře drobných zemědělců, aby obhospodařovali a zvelebovali krajinu, nemám s tím sebemenší problém. Bohužel nejsem přesvědčen o tom, že by dotační systém v rámci EU byl ideální. Jižní Morava kdysi bývala velkým producentem okurek, ovoce – jablek, meruněk, broskví. Kam jsme to dnes dopracovali? Máme obchody plné levných dotovaných jablek z Polska. Je mi líto, když vidím opuštěné a zanedbané sady, protože v důsledku dotovaných cen jiných regionů EU se pak nevyplatí našim zemědělcům ovoce ani sbírat. Výsledkem dotačního systému je také to, že nahrává hypermarketům, které tlačí výkupní ceny co nejníž, aby mohly mít co nejvyšší zisky.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s výstavbou horkovodu z Dukovan do Brna? Ano, plně podporuji horkovod z Dukovan do Brna, a dokonce se jedná o jednu z mých volebních priorit. Jsem rád, že se vrací zpět k životu záměr, který vznikl už v 80. letech. Výstavba horkovodu by byla velmi významnou investicí pro celý region. Z mého pohledu je důležité také umožnit napojení všech obcí, které jsou poblíž trasy horkovodu, kde to bude technicky možné. A také si myslím, že by tento projekt měl mít z i hlediska státu vysokou prioritu a udělat všechno pro to, aby nezůstal jen na papíře, ale byl co nejdříve skutečně realizován.
zdroj: TN.cz

Bořek Semrád (BEZPP/ANO/ANO)

Kandidát na senátora Bořek Semrád Zdroj: Se souhlasem Bořka Semráda
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Jednoznačně ANO. Velká část občanů se nikoliv vlastní vinou dostala do existenčních problémů. Stali jsme se jediným státem Evropy, kde vláda vymýšlí složitá zdůvodnění, proč nemůže vlastním občanům pomoci. V této krizové situaci je to naopak její základní povinností. Proto se zásadním důvodem k mé kandidatuře do Senátu kromě regionálních problémů stala současná neřešená situace s vysokými cenami energií, pohonných hmot, potravin a dalších základních životních potřeb.
Jako lékař se zkušeností v sociální politice tuto situaci vnímám mnohem citlivěji než vládní politici bez kontaktu s realitou, řešící svoje vlastní kauzy.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Na základě každodenního setkávání s občany Brna a Brna-venkova jsem přesvědčen, že to není zásadní téma. Lidé mají jiné starosti, zejména existenční. Můj názor na tuto otázku je stále stejný. Manželství vnímám jako svazek muže a ženy. Myslím, že bychom neměli zpochybňovat křesťanskou historii Evropy, ze které toto označení vychází a je naší společnosti přirozené po generace. Zároveň však chci zdůraznit, že jsem vždy podporoval registrované partnerství. Jsou však stále nevyřešené některé právní otázky, jejichž řešení by těmto partnerům dále zjednodušilo život.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Vláda nevyužila předsednictví EU ke koordinaci celoevropské pomoci. Česká republika sama o sobě nemůže být hlavním lídrem pomoci Ukrajině. Čeští občané nemohou nést ekonomické důsledky války v takovém rozsahu bez výrazného poklesu životní úrovně. Nechtěl bych zvyšovat utrpení civilního obyvatelstva ve válečné oblasti. Válku je třeba ukončit spravedlivou mírovou dohodou všech zúčastněných stran. Do diplomatických rozhovorů se ještě více musí zapojit i další státy, v regionu i mimo něj.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Současné zemědělství se bez dotační podpory neobejde. Je ale nezbytné v dotační politice udržet rovnováhu a spravedlnost. Vadí mi, že zemědělská dotační politika EU znevýhodňuje české a moravské zemědělce. Podpora musí být transparentní. A pro ty, kteří na ni mají prokazatelně nárok, stejná.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s výstavbou horkovodu z Dukovan do Brna? Vzhledem tomu, že brněnská primátorka veřejně informovala, že ekonomická a investiční analýza horkovodu z Dukovan se teprve připravuje, nemohu se zatím relevantně vyjádřit.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz