Prezidentské volby 2023

Pavel a Babiš: Velké srovnání názorů před druhým kolem voleb

Pavel a Babiš: Velké srovnání názorů před druhým kolem voleb
Petr Pavel a Andrej Babiš | Zdroj: TN.cz

Do druhého kola letošních prezidentských voleb postupují generál ve výslužbě Petr Pavel a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Kandidátům redakce TN.cz rozesílala velký dotazník s dotazy na politiku, jejich názory a na to, co by pro ně jako pro hlavu státu bylo prioritou. V článku jsou vedle sebe seřazené odpovědi obou postupujících do druhého kola, abyste si je mohli co nejlépe srovnat.

Kandidáti dostali celkem 23 otázek. Ty se týkají nejen prezidentských pravomocí, ale také jejich názorů. Například jak se staví k Benešovým dekretům, eutanázii či ke sňatkům homosexuálů. Dotazy se zaměřují i na více hypotetickou rovinu, například jestli by souhlasili se znárodněním ČEZu.

Otázky jsou seřazené níže v tabulce ve dvou sloupcích, můžete si tak porovnat nejenom jednotlivé pohledy Pavla a Babiše na dané téma, ale také třeba srovnat délku odpovědí. Kandidáty jsme žádali, aby se v odpovědích na každou otázku vešli do 100 slov.

Související obsah

Politika a názory

Kandidát na prezidenta, generál AČR ve výslužbě Petr Pavel | Zdroj: TN.cz
Kandidát na prezidenta, předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: TN.cz
Plánujete využít pravomoc vyhlásit amnestii nebo udělovat prezidentskou milost? Podle jakých kritérií? Udělil byste milost i někomu odsouzenému za vraždu?
V plošné amnestii opravdu nevidím žádný smysl. Pokud jde o individuální milosti z humanitárních či výjimečných důvodů, když například dojde k justičnímu omylu, tak to vnímám jako opodstatněné, ale rozhodně ne jako nástroj, který staví prezidenta nad soudy. Za vraždu bych milost neudělil. Co se týče milostí, posuzoval bych každý případ individuálně po poradě se svými odbornými poradci a ministerstvem spravedlnosti. K plošné amnestii nevidím důvod. U vraždy a jiných těžkých trestných zločinů si milost v tuto chvíli nedokážu představit.
Jmenoval byste vládu, v níž by byli i členové SPD nebo jejíž člen by byl trestně stíhán?
Mým cílem by bylo, abychom co nejdřív měli stabilní vládu, tedy takovou, která se bude celé volební období opírat o většinu ve Sněmovně. Snažil bych se všemi cestami předejít tomu, aby ve vládě seděli extremisté nebo trestně stíhané osoby. Pokud by ale taková vláda byla nejstabilnější možnou variantou, její jmenování bych neblokoval. Prezident nemá pravomoc měnit výsledky voleb, tudíž vždy a bez prodlení pověřím sestavením vlády vítěze voleb. Poté je kompozice zcela na novém premiérovi.
Které nejdůležitější kroky byste chtěl stihnout během prvních 100 dní ve funkci?
Začal bych tím, co by měl udělat každý, tedy že si zametu před vlastním prahem. Mým prvním krokem by bylo udělat pořádek v Kanceláři prezidenta republiky, tak aby už nesloužila jen úzké skupině přátel okolo prezidenta a jeho spolupracovníkům, ale zaměřila se na řešení problémů občanů. Otevřít Hrad a Lány občanům, zrušit bezpečnostní kontroly a udělat z Hradu zase místo, kde se lidé rádi setkávají. Také bych udělal sérii výjezdů do obcí na setkání s občany, abych se dozvěděl o jejich aktuálních problémech a navrhl řešení.
Kam byste zamířil jako na svou první zahraniční a domácí cestu?
První zahraniční cesta by tradičně vedla k našim nejbližším sousedům, tedy na Slovensko. Domácí cestu bych volil podle aktuální situace. Většina prezidentů jela na první zahraniční cestu na Slovensko a tuhle tradici bych neměnil. O domácí destinaci zatím jasno nemám.
Jakým směrem byste se snažil vést českou zahraniční politiku? Měla by být podřízena rozhodnutím vlády?
Dlouhodobé spory mezi prezidentem, vládou a Parlamentem o prioritách zahraniční politiky a jejich špatná koordinace způsobují, že ztrácíme vliv a respekt ve světě. A s tím i možnost efektivně ovlivňovat mezinárodní dění a prosazovat své zájmy. Jako prezident budu zastupovat stát navenek v souladu s koncepcí české zahraniční politiky a v koordinaci s vládou i Parlamentem a snažit se, aby česká politická reprezentace vystupovala vůči zahraničí v harmonii, srozumitelně a předvídatelně. Zahraniční politiku České republiky stanovuje vláda a aktivity prezidenta by měly být s vládou koordinované. Prezident má dle mého názoru otevírat nové mimoevropské trhy pro české firmy a pomáhat jim v ekonomické diplomacii. Využil bych to obrovské množství kontaktů, které mám, aby naše firmy mohly expandovat na nové trhy a prošly nadcházející krizí v co nejlepším stavu.
Prohluboval byste vztahy s Ruskem, Čínou, USA a EU?
Patříme do společenství demokratických zemí a musíme se podle toho chovat a také tak konat. Jednat bez kliček a lavírování mezi Východem a Západem. Rusko a Čína jsou země s imperiálními mocenskými ambicemi. Je v pořádku s nimi jednat, pokud k nám budou přistupovat s respektem k naší suverenitě. Je ale třeba k nim přistupovat obezřetně a vyvarovat se jakýchkoli závislostí ve strategických oblastech, které by pak mohly zneužít proti nám. Jako se to v případě Ruska stalo v energetice a dodávkách surovin. Bylo by dobré, kdyby naše politika vůči těmto zemím byla koordinovaná i s našimi spojenci. Své cesty budu plánovat i podle toho, kde jsou pro naše hospodářství zajímavé obchodní a investiční příležitosti. V koordinaci s vládou, Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR budu jezdit tam, kde to bude mít viditelný politický nebo ekonomický efekt. Vztahy s Ruskem jsou na bodu mrazu a stažení Ruska z Ukrajiny, ukončení války a mírová jednání musí být v režii světových lídrů. V případě Číny se musíme chovat stejně jako další členové EU. Dlouhodobě máme negativní obchodní bilanci, dovážíme 10krát víc, než vyvážíme. A to je třeba postupně narovnat.
Jak by se měl řešit konflikt na Ukrajině?
S respektem k ukrajinské suverenitě a územní celistvosti. Nikdo by neměl Ukrajině vnucovat způsob řešení. Je v našem zájmu, aby ruská agrese proti Ukrajině neuspěla, a naopak zvítězilo mezinárodní právo. A v tomto úsilí bychom měli Ukrajinu i nadále podporovat. Konflikt na Ukrajině by se měl řešit diplomaticky. Je jasné, že je Rusko agresor, že musí Ukrajinu opustit, že by se mělo vyhlásit příměří. A světoví politici by si měli sednout za jeden stůl a jednat o ukončení války.
Chtěl byste využít své případné autority coby prezident a podpořit některé zákony?
Ano, pokud bych vnímal, že některým zákonům, které je podle doporučení odborníků potřeba přijmout, se nedostává pozornosti, podpořil bych je. Podpořil bych všechny zákony, které by pomohly zvýšit životní úroveň seniorů, rodin s dětmi, samoživitelek, zdravotně postižených, živnostníků, zaměstnanců i zaměstnavatelů. Dále bych podpořil vrácení slev na jízdné pro důchodce a studenty nebo navýšení rodičovského příspěvku. Jsou ale i další témata, na která bych se zaměřil. Například nedostatek léků, duševní zdraví nebo boj proti násilí na ženách a dětech.
Budete automaticky jmenovat profesory, které vám univerzity navrhnou?
Jmenování profesorů považuji za tak trochu přežitou prezidentskou pravomoc, v zahraničí není vůbec běžná. Myslím, že výběr profesorů má být hlavně odpovědností vysokých škol a univerzit. Proto bych jejich návrhy nerozporoval, pokud by nešlo o nějaký extrémní případ. Ano.
Měly by se dodržovat ústavní zvyklosti, nebo jste pro kreativní výklad ústavy?
Ústavní zvyklosti by se rozhodně měly dodržovat, ohýbání a kreativní výklad ústavy nám v minulosti nepřinesly nic dobrého. Pokud je čas na změnu ústavy, je to úkol pro Parlament a odborníky na ústavní právo a jeho ústavní většinu, prezident by si z ústavy neměl dělat trhací kalendář. Postupoval bych v rámci ústavních zvyklostí.
Mělá by být státní vyznamenání udělována i populárním umělcům a osobnostem byznysu?
Pokud se významným způsobem tito lidé zasloužili o kulturu, pak ano. Ano, významného úspěchu, který si zaslouží ocenění, můžete dosáhnout i jako umělec, podnikatel či v každé jiné profesi.
Udělil byste vyznamenání členům skupiny bratří Mašínů?
Neudělil. Skupině bratří Mašínů patří uznání a veškerý kredit za její podíl na boji za svobodu proti komunistickému režimu. Zcela správně dostali osvědčení o účasti na třetím odboji od ministerstva obrany. Jsem rád, že se jim dostalo i ocenění v podobě čestné plakety premiéra Mirka Topolánka. A jejich odkaz připomíná i nově otevřený Památník tří odbojů v Mašínově statku v Lošanech. Já osobně mám problém s jedinou věcí, a to když zabili nožem toho svázaného a omámeného strážmistra Honzátka. Chápu, že se můj pohled liší od perspektivy historiků nebo právníků, ale já se jako bývalý profesionální voják s tímhle nemohu ztotožnit. Znovu ale říkám, že si jejich hrdinství a odkazu vážím, a domnívám se, že byli již dostatečně oceněni. Vyznamenání bratrům Mašínovým bych neudělil.
Nechal byste si Jiřího Ovčáčka jako mluvčího a Vratislava Mynáře jako kancléře? Pokud ne, kdo bude zastávat tyto posty, pokud budete zvolen?
Byl bych rád, aby v Kanceláři prezidenta republiky zůstalo maximum odborníků, kteří svou práci odvádí profesionálně ve prospěch České republiky a nepodléhají politickým či lobbistickým tlakům. Pokud jde o lidi přímo napojené na trio Mynář, Nejedlý, Ovčáček, očekávám, že sami odejdou v okamžiku, kdy nad nimi zmizí ochranná ruka současného prezidenta. Voliče mohu ujistit, že v případě úspěchu do těchto funkcí jmenuji slušné lidi s vysokým morálním i odborným kreditem. Vedoucím kanceláře a mluvčím v takovém případě budou úředníci, kteří nepřekračují své pravomoci a jednají v souladu s pravidly a působností své funkce. Jak už jsem řekl několikrát, na těchto postech bych rád viděl své spolupracovníky, které už znám roky a byli se mnou i na Úřadu vlády. Takže na post kancléřky bych jmenoval Tünde Barthu a na post ředitele tiskového odboru Vladimíra Vořechovského.
Jak se stavíte k otázce Benešových dekretů?
Tuto otázku považuji za historiky uzavřenou. A tak by to mělo zůstat. Jejich platnost trvá a pro ČR je to základ poválečného uspořádání státu. Jako prezident nedopustím žádnou revizi a negativně se stavím i k pořádání sjezdů Sudetendeutsche Landsmannschaft na našem území.
Jaký máte názor na sňatky homosexuálů?
Souhlasím s jejich uzákoněním. Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva. Není důvod omezovat něčí práva na základě sexuální orientace. Věřím také, že jsme tolerantní společnost. Přijímáme, že mezi námi lidé s homosexuální orientací žijí. Pokud chtějí žít společně a být i z pohledu práva uznáni za partnery, měli by také mít možnost své osobní vztahy formalizovat. Jsem pro to, aby registrovaní partneři mohli mít stejná práva a povinnosti jako manželé.
Jaký máte názor na eutanázii?
Stejně jako bych každému rád dopřál právo na důstojný život, tak myslím, že by každý měl mít právo na důstojný odchod. Alespoň já bych ho rád měl. Jsou případy, kdy člověk trpí, nemá vůli jít dál, ale my uměle prodlužujeme jeho utrpení. V některých zemích, například ve Švýcarsku, už toto právo existuje. Myslím, že bychom ho lidem neměli odpírat. Nesouhlasím. I v beznadějných případech věřím na zázrak.
Měly by se v současné době zvyšovat daně? Měly by se snižovat sociální dávky?
Trvat za současné situace rekordních schodků státního rozpočtu na nezvyšování daní za každou cenu nepovažuji za správnou cestu. Myslím, že vláda nakonec nebude mít jinou možnost než do systému daní sáhnout, protože situace, ve které jsme, nejde vyřešit jenom úsporami na výdajové stránce. Navíc ani na výdaje zatím vláda příliš nesáhla, takže bude potřeba hledat jiné zdroje. A těmi jinými zdroji jsou právě daně. Vláda může nejdříve sáhnout na takové daně, které občany zase tolik bolet nebudou, například majetkovou daň, která je u nás extrémně nízká. Další možnosti jsou v oblasti DPH a zbytečně složité sazby. Kdyby se naše sazby zjednodušily alespoň na dvě, tak by se dalo vybrat mnohem více peněz – podle odhadů odborníků kolem 70–80 miliard korun za rok. Snižování sociálních dávek i kvůli inflaci a zvyšujícím se životním nákladům není namístě. Určitě neměly, za našeho působení se daně snižovaly o stovky miliard, které tato vláda lidem vysává z úspor de facto inflací, která nahradila zvýšení daní a ze které meziročně do konce listopadu zinkasovala 116 miliard korun navíc. Ženou tisíce lidí na přeplněné úřady práce, kde se tísní v nekonečných frontách, aby si mohli s prosíkem požádat o pomoc, která také může přijít až za několik měsíců. Je to katastrofa. Důchodci, kteří celý život platili daně, musí doslova žebrat na úřadech. Tahle vláda zaspala a zase jen dělá to, co dělala vláda Petra Nečase. Tupě škrtají, ale na své peníze si nesáhnou, dokonce si platy významně navyšují. Ještě upraví služební zákon, aby mohli mít více kamarádíčků na ministerstvech a podojit stát. V tuto chvíli je třeba šetřit na provozu a také na platech politiků. Sociální dávky by se snižovat neměly, je ale třeba je kontrolovat. A hlavně vyplácet včas, což se neděje.
Co říkáte na policejní kontroly na Pražském hradě? Je vhodné je ponechat, či odvolat?
Zpočátku byla opatření omezující vstup veřejnosti oprávněná, protože existovala bezprostřední hrozba teroristických útoků. Ale že Hrad zůstal téměř nedobytnou pevností, do které se občan musí celkem ponižujícím způsobem dostávat, považuji za nepřijatelné. Tomu již bezpečnostní situace neodpovídá. Hrad jako kulturní a historické dědictví by měl být místem, které žije a slouží lidem. Jednoznačně bych Hrad otevřel. Podobně bych to udělal s Lány.
Jaký je váš postoj k ukončení výroby aut se spalovacími motory a využívání fosilních paliv v energetice? Podporujete využívání jaderné energie?
Jako prezident budu upozorňovat na příležitosti k využití vlastních obnovitelných zdrojů, zejména slunce, větru a biomasy, které mohou přispět ke stabilizaci cen, a podporovat debatu o příležitostech a rizicích jednotlivých přístupů k zajištění a využití všech druhů energií. Budu pomáhat s propagací úspěšných projektů vhodných k následování. Budu prosazovat rozvoj malých modulárních reaktorů. Věřím, že mohou přispět k dekarbonizaci českého teplárenství a budou bezpečným, bezemisním a dostupným zdrojem energie ve chvíli, kdy se bude Evropa potýkat s její rostoucí cenou. Premiér sliboval v prosinci 2021, že nepřipustí, aby Evropa odsouhlasila ukončení výroby spalovacích motorů. A pak v rozporu se svým slibem s tím v Bruselu souhlasil. Tím podle evropského komisaře Bretona ohrozil až 600 tisíc pracovních míst v Evropě. Zase budou biti chudší spoluobčané, jelikož nebude v jejich silách si koupit nový elektromobil, který je několikanásobně dražší než normální auta. Za podporu jaderné energie jsem v Evropské radě jako premiér bojoval dva roky a také jsem ji společně s kolegy prosadil jako nízkoemisní zdroj. Premiér sliboval, že se nepodvolí Green Dealu, ale pak v Bruselu dokonce hlasoval pro jeho další zpřísnění, což zaplatí všichni občané v ČR. Je jasné, že Evropa po ruské agresi na Ukrajině nemůže tak rychle odejít od uhlí. Naše vláda ostatně připravila tendr na dostavbu Dukovan.
Je podle vás namístě znárodnění ČEZu či zdrojů energie, včetně těch alternativních?
V principu to není špatně, zejména v dnešní energetické krizi potřebuje stát dělat řadu strategických rozhodnutí, která jsou důležitá pro stát, ale nutně nemusí odpovídat komerčním zájmům menšinových akcionářů. A hledání dohody může spoustu řešení zdržovat. V Evropě bychom nebyli jediní, kdo jde tímto směrem, francouzská vláda je dnes v procesu vykoupení celé EDF, tedy společnosti, která vlastní jaderné elektrárny zajišťující energetické potřeby celé Francie. Že česká vláda uvažuje podobně, tedy není nic zvláštního, ale záleží samozřejmě na konkrétním provedení. Stát by měl vykoupit minoritní akcionáře v ČEZu, aby to byla plně státní společnost. Takže nikoliv znárodnění, ale vykoupení za tržní hodnotu.
Jaký je váš názor na přijímání uprchlíků z válkami zasažených zemí?
Jsme relativně bohatou a demokratickou společností, je proto důležité být solidární. Pomáhat lidem, kteří se za našimi hranicemi dostali do potíží, například kvůli válce. Naše pomoc je ale musí motivovat, ne demotivovat. Musí je vést k tomu, aby naší společnosti začali aktivně přispívat, ne ji využívat. Proto je třeba nastavit jasná pravidla a dohlížet na jejich dodržování. Jen tak zabráníme, aby populističtí politici situace zneužívali k rozdělování společnosti kvůli získání politických bodů. Musíme pomáhat lidem, kteří prchají před válkou. Všichni jsme viděli ten rozdíl. Když začala válka na Ukrajině, tak v drtivé většině případů to opravdu byly matky s malými dětmi, dále staří lidé či hendikepovaní. Pokud se podíváte na fotografie uprchlíků na jižní hranici schengenského prostoru, tak vidíte naprosto jiný obrázek. U ilegální migrace, která přichází balkánskou cestou, jde o ozbrojené agresivní mladé muže, kteří platí tisíce eur organizované pašerácké mafii za to, že je dovede do Německa. Evropa musí zabránit ilegální migraci rozšířením schengenského prostoru tak, aby začínal na moři. A také bojem proti pašerákům.
Měla by Česká republika přijmout euro?
Jako občan jsem pro. Ale neměli bychom se přitom nechat strhnout nějakou emocí, ať přehnaně pozitivní, nebo přehnaně negativní. Vláda musí situaci racionálně vyhodnotit. Stanovit parametry, kdy to pro nás bude výhodné jak ekonomicky, tak i politicky. A po jejich naplnění ten krok prostě udělat. Určitě ne, potřebujeme nezávislou ČNB, která bude dělat rozumnou měnovou politiku. Euro byl ekonomický projekt, který se změnil na politický, a eurozónu je třeba reformovat, některé státy jsou předlužené.
zdroj: TN.cz

Podívejte se na výsledky 1. kola prezidentských voleb:

TN.cz

Související témata

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz