Nouzový stav platí

Ústavní soud smetl čtyři stížnosti proti nouzovému stavu. Valí se další

Ústavní soud
Zdroj: Profimedia
Ilustrační foto
Michaela Trochová
Michaela Trochová
Publikováno 11. 5. 2020
Téma:

Stížnostmi namířenými proti restrikcím, uvedeným v platnost v souvislosti s nouzovým stavem, se musí zabývat ústavní soud. Celkem jich přijal čtrnáct, v pondělí čtyři z nich zamítl.

První stížnost proti vyhlášení nouzového stavu a s ním spojenými opatřeními Ústavní soud (ÚS) posuzoval již koncem dubna. Vyvolala velkou pozornost, dokonce panovaly obavy, zda nebude třeba prodloužit nouzový stav, nebo zda naopak nedojde k nekontrolovatelnému rozvolňování, v jehož důsledku by se epidemie koronaviru mohla nepříjemně šířit. Vláda nakonec našla způsob, jak ve stanovených opatřeních pokračovat, a přitom se nedostávat od konfliktu se zákonem.

 

Ústavní soud první stížnost proti vládním opatřením o nouzovém stavu nakonec odmítl. Podívejte se na reportáž:

 

 

ÚS v pondělí 11. května zamítl další čtyři stížnosti směřující proti restriktivním opatřením vydaným v souvislosti s nouzovým stavem. U žádné z nich podle něj nebyly splněny procesní podmínky pro věcný přezkum.

 

Hned dvě ze stížností se obracely proti zákazu vycestování z republiky. Soud obě smetl ze stolu jako návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Předseda ÚS Pavel Rychetský dospěl k závěru, že sporná rozhodnutí vlády mají povahu právního předpisu, a proto se jimi nemohl zabývat na základě obecného podnětu od fyzické osoby.

 

 

Další stížnost se týkala zákazu osobní účasti žáků a studentů na výuce, stěžovatelky se odkazovaly na to, že jde o zásah do práva na ochranu soukromého a rodinného života a práva na zdraví. Napadené mimořádné opatření bylo ještě před doručením ústavní stížnosti zrušeno a pozbylo tak platnosti, Ústavní soud nemůže zrušit již zrušený právní akt, a proto v této části stížnost odmítl z důvodu své nepříslušnosti.

 

Čtvrtá stížnost přišla k brněnskému soudu z Městské části Praha 7 a ohrazovala se proti zásahu do práva na samosprávu, a to kvůli omezení zasedání zastupitelstev. I tu ÚS smetl ze stolu jako podanou osobou zjevně neoprávněnou. „Ústavní soud s ohledem na vážnost situace, jakou bezpochyby je nouzový stav a s ním spojená možnost vlády krizovými opatřeními významně zasáhnout do ústavně zaručených práv a svobod, považuje za potřebné uvést, že je zjevné, že napadený akt do práv navrhovatelky významným způsobem zasáhnout nemohl,“ zaznívá v rozhodnutí ÚS. Napadený akt byl navíc účinný pouhých 14 dní, pak jej nahradilo mírnější opatření.

 

Ústavní osud přijal celkem čtrnáct stížností. Dva zamítl již v minulosti, nyní přibyly další čtyři. Jeden podnět vzal stěžovatel zpět, k projednání soudu tedy zbývá ještě sedm stížností, jedna se týká například opatření proti tzv. pendlerům.

TN.cz