Domácí

Ministerstvo vydalo pravidla pro karantény ve školách: Třetina nakažených a škola zavírá

Ministerstvo školství vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách. Pokud bude ve škole nakaženo více než 30 procent žáků a pedagogických pracovníků, bude doporučeno uzavření nebo omezení provozu školy.

Ministerstvo školství zveřejnilo v pátek večer metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s COVID-19. V textu se uvádí, že pokud bude ve školách přibývat nakažených a jejich počet přesáhne 30 procent mezi pedagogickými pracovníky a studenty, dojde k uzavření školy nebo omezení jejího provozu.

"Ve výše uvedené situaci by další provoz celé školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodnutí o uzavření školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) vydává místně příslušná krajská hygienická stanice," uvádí metodika.

"Základní myšlenkou celé metodiky je, aby karanténní opatření zasáhla školu co nejméně, pokud je to možné. Zavření školy nastane až skutečně při větším výskytu nákazy. Pokud se bude jednat o jednotlivce, karanténa se bude týkat nejbližšího okruhu lidí, tedy třídy, družiny apod. Na vzniku metodiky se podílely všechny krajské hygienické stanice, kterým za to patří velké poděkování,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Související obsah

"Ředitelé škol i rodiče musí mít povědomí o tom, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění COVID-19 ve školách. Věřím proto, že tento materiál přinese jasno do dosud ne zcela přehledné situace, kdy jednotlivé krajské hygienické stanice přistupovaly ke školám rozdílně,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.

Materiál je platný od pondělí 7. září a celý ho najdete zde.

Podle metodiky může být karanténa nařízena klidně jen jedné třídě z celé školy. A to v případech, kdy byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt (více než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 metrů) všech osob ve třídě s pozitivním dítětem/žákem/studentem v této třídě v období dvou dnů před
potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95 a vyšší) všemi osobami ve třídě po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.

Vybraní studenti z různých tříd mohou skončit v karanténě, pokud byla potvrzena nákaza pouze v jedné třídě za předpokladu, že byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (déle než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 metrů) osob v těchto třídách s Covid-19 pozitivní osobou z jiné třídy v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a pokud nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) všemi osobami v daných třídách po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků. Karanténa se nemusí nařizovat všem dětem/žákům/studentům z jiné třídy, než je třída s pozitivním jedincem, ale jen těm s vyhodnoceným epidemiologicky významným kontaktem, kteří nepoužívali odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst.

Související obsah

V oddělení školní družiny, školním klubu či kroužku realizovaném ve škole, kde byla potvrzena nákaza, se karanténa nařizuje za předpokladu, že byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (déle než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 metry) všech osob ve skupině s pozitivním dítětem/žákem/studentem v této skupině v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) všemi osobami ve skupině po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.

Pokud dojde k potvrzení nákazy ve třídě daného pedagogického pracovníka, je karanténa pedagogickému pracovníkovi nařízena za předpokladu, že byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt (déle než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 metry) pedagogického pracovníka s pozitivním dítětem/žákem/studentem v této třídě v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) pedagogickým pracovníkem po celou dobu
dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.

Související obsah

Pokud dojde k potvrzení nákazy u zaměstnance školy nebo ve školském zařízení, je karanténa nařízena těm zaměstnancům školy a dětem/žákům/studentům, u nichž byl zjištěn vzájemný dlouhodobý a úzký kontakt (déle než 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 metry) s pozitivním zaměstnancem v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95) zaměstnancem a dětmi/žáky/studenty po celou dobu dlouhodobého a úzkého kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.

"Situace, které školy a hygieny v souvislosti s koronavirem řeší, jsou zcela bezprecedentní. Proto nastavujeme pravidla, podle kterých budou hygienické stanice směrem ke školám postupovat v případě výskytu infekce ve školském zařízení. Metodika sjednotí postup hygieniků a ředitelům škol nabídne předvídatelný scénář, co se v takové situace stane,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podívejte se, jak se mění pravidla pro nošení roušek v Praze: 

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz