Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Volby 2021: Jak volit mimo domov? Musíte si včas vyřídit dokumenty

Volby 2021: Jak volit mimo domov? Musíte si včas vyřídit dokumenty
Zdroj: TN.cz/Jakub Deml

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Ne všichni lidé ale budou 8. a 9. října v místě svého trvalého bydliště. I tito lidé mohou volit, musí si ale včas vyřídit potřebné dokumenty.

Nejběžnější formou hlasování ve volbách je zajít do volební místnosti ve volebním okrsku, kde trvale žijete. V řadě případů to ale nejde. O právo volit ale nepřijdete ani pokud jste na dovolené, služební cestě, v nemocnici nebo v karanténě kvůli covidu-19.

Ve většině z těchto případů je potřeba si vyřídit voličský průkaz, na který může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O průkaz lze žádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Žádost o průkaz lze podat v písemné nebo v elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021. Osobně lze o průkaz zažádat až do 6. října 2021 do 16.00 hodin. V takovém případě se volič dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. Následně volič dostane svůj průkaz.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy od 23. září 2021. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování. Podrobný NÁVOD naleznete v tomto článku.

Jak volit mimo trvalé bydliště?

Pokud hlasujete mimo svůj volební okrsek a máte voličský průkaz, tak můžete hlasovat v jakékoliv volební místnosti v Česku a ve světě. S sebou musíte mít doklad totožnosti a voličský průkaz, který musíte odevzdat okrskové volební komisi.

Související obsah

​Jak volit z domova?

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Jak volit z nemocnice?

Volit můžete i ze zdravotnického zařízení a v tomto případě máte tři možnosti. Pokud dopředu víte, že v zařízení budete, tak se můžete zapsat do zvláštního seznamu voličů. Údaje o takových voličích předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu nejpozději 1. října 2021 do 14.00 hod. Tuto možnost využívají hlavně lidé, kteří jsou v nemocnici dlouhodobě nebo je čeká plánovaná operace.

V případě, že o hospitalizaci předem nevíte, tak lze volit s voličským průkazem. Pokud si ho nestihnete vyřídit, tak existuje ještě třetí možnost. Ta se ale týká pouze lidí, kteří jsou hospitalizování v zařízení, které je ve stejném volebním okrsku jako jejich trvalé bydliště. Ti můžou požádat, aby komise přišla k nim.

Jak volit v zahraničí?

Volit můžou i Češi, kteří žijí v zahraničí nebo jsou tam na dovolené. Státní volební komise letos losem určila, že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje. Hlasy ze zahraničí se tak přičtou k hlasům lidí v Ústeckém kraji.

Možnosti, jak se voleb účastnit v zahraničí, jsou dvě. Buď využít voličský průkaz nebo se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Zvláštní seznam využívají hlavně lidé, kteří v cizině pobývají dlouhodobě. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy do 29. srpna 2021. Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Jak volit v karanténě?

Pro letošní volby do Poslanecké sněmovny se chystá také varianta pro lidi v karanténě nebo izolaci kvůli nemoci covid-19. Stejně jako při loňských senátních a krajských volbách budou moci lidé v karanténě přijet autem na speciální volební místa a hlasovat z okénka. Tzv. drive in hlasování bude probíhat ve středu 6. října od 8 do 17 hodin. Hlasovací místo by mělo být v každém okrese. Volič bude k hlasování kromě občanského průkazu nebo pasu potřebovat i potvrzení o nařízené karanténě či izolaci

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz