Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Plzni

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Plzni
Letecký pohled na Plzeň | Zdroj: Getty Images

V Plzni-město obhajuje svůj post senátor Václav Chaloupek (OPAT). O jeho místo ale usiluje pět mužů a jedna žena. Níže najdete odpovědi kandidátů na pět otázek zaslaných redakcí TN.cz.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

7 – Plzeň-město

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Valenta Jiří PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. KSČM KSČM KSČM pedagogický pracovník
Kůrka Jan SPD SPD SPD trenér, olympionik
Šrámek Pavel Ing. MBA PRO PLZEŇ PRO PLZEŇ ADS farmář, zemědělec
Chaloupek Václav Mgr. STAN+OPAT STAN OPAT producent dětských pořadů, senátor
Kovářová Daniela JUDr. NK NK BEZPP rodinná advokátka a spisovatelka
Váňa Josef ANO ANO BEZPP žokej, vítěz Velké pardubické, trenér, místostarosta
Naxera Karel Mgr. KDU+ODS+TOP 09 TOP 09 TOP 09 starosta města Přeštice
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Jiří Valenta (KSČM)

Jiří Valenta - Plzeň | Zdroj: Se svolením Jiřího Valenty
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Český stát by měl dbát zejména na to, aby cena energií dále již skokově nenarůstala, a to zejména tehdy, když má v rukou klíčové možnosti, jak její výši ovlivnit. Občané a rodiny postižení tímto extrémním nárůstem ceny musí dostat šanci od státu toto období slušně přežít, tedy bez drtivého propadu jejich životní úrovně! A dle toho by stát měl i svým občanům přispívat!
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Nikdy jsem s tímto, malou částí společnosti vynucovaným, postojem iracionálního liberalismu nesouhlasil a nesouhlasím s ním ani nyní! Termín "manželství" patří pouze a jen páru, či svazku, chcete-li, jednoho muže a jedné ženy. S jakoukoliv modifikací této sociálně a kulturně ustálené vazby, směřující k ztrátě přirozené reprodukce v naší společnosti, si lze vypomoci jinou a v hodnější legislativní aktivitou, aniž by se musel jakkoliv degradovat svazek muže a ženy.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Určitě nikoliv! Zbraně a jejich systémy pouze válečný konflikt časově prodlouží a pomohou zcela zbytečně navýšit počet civilních obětí. "Západem" posílané zbraně na Ukrajinu jsou jen dalším a zcela pravidelným projevem vyprazdňování skladů zbrojařských velkofirem, na jejichž nadprodukci je ekonomicky vybudován imperialismus transatlantického typu se všemi svými asociálními nešvary.
společná otázka pro kraj
Jste pro zachování letiště Líně, nebo jeho využití pro gigafactory? Bývalé vojenské letiště v Líních by mělo být zachováno k službě a prospěchu všech občanů Plzeňského kraje bez rozdílu, nikoliv obětováno dalšímu zištnému zájmu jedné z nadnárodních firem! Je ale také třeba, v tomto smyslu, urychleně zabrzdit "politické buldozery české, národně odrodilé, pravice", která v cizím žoldu neomalené požadavky velkokapitálu metodou "užitečného idiota" protlačuje!
společná otázka pro obvod
Jak chcete při získání senátorského mandátu přispět ke snížení kriminality v Plzni Výkon senátorského mandátu si nelze plést s výkonem státní správy, tedy činností Policie ČR a komunální samosprávy, tedy zastupitelstva. Senátor ale může promítat získané poznatky z komunikace s občany do navrhovaných a modifikovaných právních norem a také má přímý kontakt na představitele státní exekutivy, na které se při řešení různých problém může obracet efektivněji než řadový občan.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Karel Naxera (TOP 09/TOP 09/KDU-ČSL+ODS+TOP 09)

Karel Naxera - Plzeň | Zdroj: Se svolením Karla Naxery
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by měl určitě lidem pomoci, protože růst cen energií je obrovský, a nesmí se stát, aby kvůli tomu lidé padli na dno. Vláda na to naštěstí reaguje, kromě příspěvku 5 000 korun na dítě zavádí také energetický tarif a zároveň pokud by náklady na bydlení u někoho vzrostly nad 30 % (nebo v Praze 35 %) jeho příjmu, stát zbytek nákladů doplatí formou příspěvku na bydlení. Zároveň si myslím, že musíme vést debatu o mimořádném zdanění firem, které na zdražení energií výrazně vydělaly.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Vím, že je to pro mnoho lidí citlivá otázka, a když se nebudu bavit o přesných parametrech zákona, tak v zásadě si myslím, že manželství pro všechny by nikomu neublížilo, a naopak některým lidem by velmi pomohlo, proto nemám problém jej podpořit.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Česká republika má svoji vlastní zkušenost s chováním Ruska. Je naprosto správné, že jsme Ukrajině pomohli a je správné v pomoci pokračovat, protože kdyby se Ukrajina neubránila, můžeme být další na řadě.
společná otázka pro kraj
Jste pro zachování letiště Líně, nebo jeho využití pro gigafactory? Jsem jednoznačně proti stavbě gigafactory v Líních. Důvodů je celá řada, gigafctory je v podstatě montovna, i když to tak na první pohled nevypadá. Je neekologická, protože každou sekundu by spotřebovala 300 litrů vody. Navíc by znamenala příliv 4 500 agenturních zaměstnanců, protože v okolí je minimální nezaměstnanost. Když k tomu připočtu, že záměr kraj téměř neprojednával s obcemi, na jejichž území má gigafactory vzniknout, je jasné, že takový projekt nemohu podpořit.
společná otázka pro obvod
Jak chcete při získání senátorského mandátu přispět ke snížení kriminality v Plzni? Jednoznačně podporuji záměr koalice SPOLU, která se chce v Plzni zaměřit na prevenci kriminality a prosadit více pěších hlídek v ulicích, a to zejména v širším centru města a v okolí Americké třídy, a posílit asistenty prevence kriminality.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Jan Kůrka (BEZPP/SPD/SPD)

Jan Kůrka - Plzeň - město | Zdroj: Se souhlasem Jana Kůrky
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Určitě měl, a to do výše ztráty na příjmu rodinám, kterým současný stav komplikuje život! Pro zajištění těchto plateb je nutné okamžitě přijmout zákon o solárních energiích, které jsou svými výnosy schopny přinést spolu se zdaněním jádra ČEZu potřebné finance. Zásadní řešení tohoto problému vidím v návratu ČEZu do vlastnictví státu.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Pojem manželství je určeno pro pokračování rodu, to je zplodit dítě. Z toho jasně vyplývá, že stejnopohlavní páry nemohou mít řádné manželství. Proto schvaluji registrované partnerství. To je schopno legislativně řešit řadu ostatních společenských funkcí včetně majetkových.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V žádném případě. Je to přilévání oleje do ohně. Navíc v současné rozpolcené Ukrajině dochází k zabíjení ukrajinského lidu, a tudíž i našimi zbraněmi. Základem ukončení války je jednání. Bylo i na začátku invaze. Když někdo začal neplnit tzv. Minské dohody.
společná otázka pro kraj
Jste pro zachování letiště Líně, nebo jeho využití pro gigafactory? Letiště Líně je nádherná 2,4 km dlouhá rozjezdová dráha. Druhé takové by již nikdy Plzeň neměla. Všechny dotčené okolní vesnice jsou proti rušení, neboť si uvědomují hrozné výsledky realizací plánované výstavby gigafabriky s potřebou dovézt 4 500, z drtivé většiny zahraničních, dělníků. Plzeň má jednu z nejlepších zaměstnaností v republice. A pokud bych schvaloval něco nového, tak jako původem strojař jen s vysokou přidanou hodnotou.
společná otázka pro obvod
Jak chcete při získání senátorského mandátu přispět ke snížení kriminality v Plzni? Navrhovat a protlačovat zákony podporující podstatně větší přísnost. Lidé nejsou spokojení se stavem velkého počtu recidivistů na svobodě a s tresty, někdy přímo směšnými, vzhledem k obrovským škodám, které jsou důsledkem.
Plzni by určitě pomohlo snižování počtu cizinců v naší lokalitě. Poslední statistiky ukazují, že právě za nimi jdou rostoucí procenta kriminality.
zdroj: TN.cz

Daniela Kovářová (BEZPP/NK/NK)

Daniela Kovářová - Plzeň-město | Zdroj: Se souhlasem Daniely Kovářové

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ne. Stát by měl dělat (a od jara na to měl spoustu času) docela jiné, zásadní, strukturální kroky. Například zrušit emisní povolenky, zásadně přehodnotit nesmyslné klimatické cíle apod.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Pro všechny ženy, muže, děti, nesvéprávné apod.? Nikoliv. Manželství pro všechny nikdy nebude.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Nechci, aby ČR komukoliv posílala vojenskou výstroj. Nechci žádné války a nepřeji si, aby se ČR do jakékoliv cizí války zapojovala.
společná otázka pro kraj
Jste pro zachování letiště Líně, nebo jeho využití pro gigafactory? O využití pozemku má rozhodovat jeho vlastník. Komu se to nelíbí, nechť mu nabídne peníze a pozemek si od vlastníka koupí.
společná otázka pro obvod
Jak chcete při získání senátorského mandátu přispět ke snížení kriminality v Plzni? Slibuji, že nebudu krást ani páchat žádnou trestnou činu. Věřím, že jsem dobře vychovala své děti a že ty to také nebudou dělat.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Václav Chaloupek (OPAT/STAN/STAN+OPAT)

Václav Chaloupek - Plzeň-město | Zdroj: Se souhlasem Václava Chaloupka

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Energetická krize je nový neočekávaný jev, který nezavinili svým chováním lidé a dlouhodobě se na něj nemohli připravit. Postihuje všechny, ale nejvíce nejchudší, zvláště samoživitelky, nemocné a staré lidi, a pomoc státu je nutná. Měla by být odstupňovaná a diferencovaná.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ano, souhlasím. Základní práva a povinnosti by měli mít všichni.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Pomoc Ukrajině, která se brání ruské agresi musí pokračovat. Názor, že vyzbrojováním prodlužujeme a podporujeme válku vlastně obhajuje právo na agresi, vraždění a okupaci. Je řešením ukončit válku porážkou Ukrajiny?
společná otázka pro kraj
Jste pro zachování letiště Líně, nebo jeho využití pro gigafactory? Otázka využití letiště Líně je velmi složitá a abych zaujal rozhodné stanovisko nemám dostatek údajů a chybí mi studie se všemi dopady. Mít letiště, které chátrá nebo prosperující továrnu se zelení, infrastrukturou a se zachováním už fungujících firem, LZS atd. nebo modernizovat letiště, využitelné armádou v dosahu MHD kdy mezinárodní letiště je hodinu cesty?
společná otázka pro obvod
Jak chcete při získání senátorského mandátu přispět ke snížení kriminality v Plzni? Řešení kriminality v Plzni, nebo v kterémkoliv dalším z 80 volebních obvodů Senátu je nemožná. Senát se nezabývá lokálními problémy, může jen přispět při schvalování zákonů celostátně platných. Jen pro úplnost dodávám, že v končícím období, kdy jsem byl senátorem bylo projednáno až 700 zákonů doručených sněmovnou a 40 senátních. Ani jeden z nich neměl místní, nebo obvodní platnost. Senátor může spolupracovat se samosprávou při řešení problémů nebo s tím, kdo se na něho obrátí s žádostí o pomoc. Může pomáhat, dojednávat schůzky, nebo intervenovat, ale nic víc.
zdroj: TN.cz

Josef Váňa (ANO)

Josef Váňa | Zdroj: profimedia.cz
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano, jednoznačně. Dva svetry ani jednorázový příspěvek na dítě nestačí. Já budu například podporovat vyšší rodičovský příspěvek ve výši minimálně 400 tisíc korun a jeho systematickou změnu, aby se změnil vždy, když inflace vyroste o více než 5 %. U důchodů jsem pro jejich zvyšování nad zákonem danou valorizaci.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Není to pro mě hlavní téma současnosti. Ale s rovnoprávností ve svazcích párů stejného pohlaví nemám problém.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano, měla. Na Ukrajině se bojuje i za naši svobodu. Vláda by se ale hlavně měla zajímat o to, jak pomoci českým lidem zasaženým energetickou krizí. Na rozdíl od pomoci Ukrajině jí tohle nejde.
společná otázka pro kraj
Jste pro zachování letiště Líně, nebo jeho využití pro gigafactory? Letiště Plzeň Líně musí zůstat zachované. Neumím si představit, že by v současné situaci, kdy máme válečný konflikt za dveřmi, armáda prostor vyklidila. Je chyba vlády, že projektu dala zelenou. Máme letiště, které je jediným letištěm s pořádnou zpevněnou plochou v Plzeňském kraji, je v pořádku, ročně tam přistanou a vzlétnou tisíce menších letounů, sídlí tam několik leteckých škol a v případě potřeby je plně k dispozici pro potřeby NATO. My teď máme utratit 9 miliard korun za to, že to všechno zbouráme a připravíme pro fabriku? Jsem zásadně proti.
společná otázka pro obvod
Jak chcete při získání senátorského mandátu přispět ke snížení kriminality v Plzni? Jediným dlouhodobým řešením je práce s dětmi. Když to zjednoduším, tak se jim musíme věnovat natolik, aby z nich nevyrůstali kriminálníci. Je potřeba začít v rodinách a motivovat rodiče, aby se dětem věnovali, nebo je alespoň v jejich smysluplných volnočasových aktivitách podporovali. Pořád platí, že "kdo si hraje, nezlobí". Obecně podporuji více prevenci než represi.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnily 23. a 24. září 2022, první kolo proběhlo společně s komunálními volbami. Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo v termínu 30. září až 1. října.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz