Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Praze 10

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Praze 10
Letecký záběr na Prahu 10 - Strašnice | Zdroj: Profimedia

Celkem šest lidí kandiduje za zástupce Prahy 10 do Senátu, mezi nimi i nynější senátorka Renata Chmelová (nez.). Redakce TN.cz kandidátům zaslala pět otázek, přečtěte si, co na ně odpověděli.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

22 – Praha 10

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Zoufalík Bohumil Mgr. NPP10-HPLD NPP10-HPLD NPP10-HPLD OSVČ
Chmelová Renata Ze+STAN+LES+SEN STAN BEZPP senátorka Parlamentu ČR, starostka Prahy 10 do 27. 6. 2022
Pirk Jan prof. MUDr. DrSc. KDU+ODS+TOP 09 TOP 09 BEZPP kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra IKEM a spoluzakladatel Kardiocentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Leisztner Helena Ing. ANO ANO ANO malířka, fotografka a oděvní designérka
Kavur Štěpán ČSSD ČSSD ČSSD pracovník v sociálních službách
Kobza Jiří Mgr. SPD SPD SPD poslanec, diplomat
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Jan Pirk (SPOLU)

Jan Pirk | Zdroj: Profimedia

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Spíše bych upřednostnil pomoc, která bude cílená, adresná a pomůže těm, kteří jsou krizí zasaženi nejvíce. Myslím, že energetický tarif, který vláda připravila, má k tomuto druhu pomoci už velmi blízko.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Myslím, že z právního hlediska by svazek stejnopohlavních partnerů měl opravdu být na právní úrovni svazku muže a ženy. Manželství bych ale chtěl zachovat jako svazek muže a ženy, protože z mého pohledu vytváří rodinu.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Válka na Ukrajině se týká bezprostředně nás všech. Když necháme Ukrajinu na holičkách šílenci Putinovi, co nevidět bude přímo ohrožovat i Čechy. Proto si myslím, že podpora Ukrajiny musí být dlouhodobá v humanitární, solidární i armádní oblasti. Už vzhledem k tomu, že jsem opakovaně slyšel jeho projev, kde říkal, že všechny národy, které mluví slovanskými jazyky, jsou vlastně Rusové a že by měly žít pod ochranou Ruska. Z toho tvrzení mi běhá mráz po zádech.
společná otázka pro kraj
Podporujete v Praze větší zaměření na hromadnou dopravu a jízdu na kole, i kdyby to znamenalo větší omezení pro osobní automobilovou dopravu? Jako sportovec a podporovatel zdravého životního stylu jsem samozřejmě fanoušek jízdy na kole. Nicméně ani jeho větší rozšíření by nemuselo limitovat řidiče. Domnívám se, že ve většině západních evropských metropolí dokáže vedení měst nacházet takový způsob úpravy komunikací, který nebude omezovat řidiče, ale zároveň bude přátelský i pro cyklisty. Viděl jsem to například i v Kostarice, kde v hlavním městě jsou geniálně vyřešené cyklostezky. Praha by neměla být výjimkou. To, co předvádí vedení Prahy, je naprostý výsměch nejen cyklistům, ale i automobilistům, kterým je znemožněn prakticky průjezd ulicemi. Viz Koněvova ulice v Praze 3.
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte ke zbourání Kulturního domu Eden a jeho nahrazením městskými byty a další zástavbou? KD Eden plnil úlohu kulturního střediska v minulosti. Dnes budova už léta chátrá, a proto je zapotřebí přemýšlet o tom, jak tento prostor lépe využít. Zcela jistě bych byl pro zachování kulturního domu, protože další zahušťování bytové výstavby v Praze 10 povede pouze ke zhoršení komfortu stávajících obyvatel a nezlepší možnost kulturního a dalšího vyžití. Takže určitě nejsem pro bytovou výstavbu.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD)

Bohumil Zoufalík - Praha 10 | Zdroj: Se souhlasem Bohumila Zoufalíka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Proti této formě okamžité pomoci nelze nic namítat, ovšem musí jít o výjimku, nikoli o pravidlo. Musí fungovat jako krátkodobé "zazáplatování" problému – do doby, než přijde jeho systémové řešení. A to musí být rychlé, efektivní a důrazné. Klíčové je zamezit ožebračování lidí prostřednictvím nesmyslně vysokých cen energií. Je nezbytné co nejrychleji ceny plynu a elektřiny pro domácnosti zastropovat.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ačkoli jsem zastáncem tradiční rodiny skládající se z maminky, tatínka a dětí, nevidím problém v uzákonění manželství pro všechny. Nepovažuji to za věc, která by mohla cokoli zásadně negativně ovlivnit.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Česká republika jako členská země NATO by měla vojenskou pomoc koordinovat v rámci další strategie a struktur sil NATO.
společná otázka pro kraj
Podporujete v Praze větší zaměření na hromadnou dopravu a jízdu na kole, i kdyby to znamenalo větší omezení pro osobní automobilovou dopravu? Jedním z hlavních projevů nekoncepčnosti a nekompetentnosti čelních představitelů právě končícího volebního období v Praze bylo živelné šíření cyklopruhů. Objevovaly se i ve zcela absurdních úsecích, v nichž by na jízdu na kole nikdo soudný neodvážil ani pomyslet. Ve velkém zato ohrožovaly automobilisty a bránily plynulé dopravě. Raději než na kvantitu, tedy na počítání kilometrů dalších a dalších cyklopruhů, následně zejících prázdnotou, bych se jednoznačně zaměřil na kvalitu. Městská hromadná doprava v Praze je sice v rámci Evropy hodnocena poměrně dobře, ovšem vždy je co zlepšovat a nesmyslná rozhodnutí jen ubírají peníze, které pak chybí na opravdu potřebné změny a projekty.
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte ke zbourání Kulturního domu Eden a jeho nahrazením městskými byty a další zástavbou? Rozhodnutí o budoucnosti Kulturního domu Eden by mělo předcházet schválení kulturní koncepce MČ Prahy 10. Ta by měla jasně určit směr vývoje kulturního života této městské části, a to včetně využití jejích nemovitostí. Tento dokument by také měl na základě relevantních podkladů stanovit, zda je KD Eden pro obec v budoucnu potřebný. Osobně se domnívám, že obec o velikosti Prahy 10 by si funkční kulturní zařízení tohoto typu zasloužila.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Helena Leisztner (ANO)

Helena Leisztner - Praha 10 | Zdroj: Se souhlasem Heleny Leisztner
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Jednoznačně a měl začít už dávno. Včera již bylo pozdě. Všechny sousední státy se o své občany postaraly včas. Nejpozději od jara zastropovaly ceny energií – plynu, elektřiny, základních potravin a PHM – Francie, Španělsko, Portugalsko, Slovensko, Maďarsko a další. Náš stát s tím, že neupravuje ceny a nesnížil DPH, získává enormně vysoké příjmy ze všech daní. Souběžně se svou nečinností podporuje vysokou inflaci. Již i ministr financí v Německu prohlásil, že tyto zisky státu u nich definuje jako extrémně nemravné. Vláda potom předává velmi malou část těchto nadměrných příjmů formou různých podpor, ale neřeší příčinu. Vysoká cena elektřiny a plynu se promítne do všech oblastí produkce, života, cen.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ano, všichni občané by měli mít možnost právní a společenské jistoty svazku.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V rámci EU adekvátně našim možnostem, s ohledem na naše kapacity. V tomto případě si nemyslím, že náš malý stát musí být štítem v rámci EU – jednoznačný postoj zaujímá celá EU, dominantními státy ekonomicky i vojensky jsou Německo, Francie a další velmoci.
společná otázka pro kraj
Podporujete v Praze větší zaměření na hromadnou dopravu a jízdu na kole, i kdyby to znamenalo větší omezení pro osobní automobilovou dopravu? Dle mého názoru a zkušeností jízda na kole na hlavních silničních tazích, v centru v komplikovaných křižovatkách ohrožuje život cyklistů. Při tvorbě celé struktury propojení aut a kol v silnicích by měly spolupracovat týmy odborníků z dopravy. Mám pocit, že nyní někdo, zcela bez logiky, nakreslí pruh do nejvíce zatížených silnic, zmenší pruhy a v konečné podobě ohrožuje každého. Naopak – logická tvorba cest pro kola v méně frekventovaných ulicích, ve všech rekreačně možných lokalitách je žádoucí, včetně jejich propojení.
Namísto restrikcí bych se zaměřila na výhodnost užívání MHD – hustota propojení v Praze je výborná, případná nová atraktivní cena měsíčních a ročních kuponů v MHD vedle stále se zvyšující ceny PHM by mohla silniční dopravu ztlumit.
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte ke zbourání Kulturního domu Eden a jeho nahrazením městskými byty a další zástavbou? Ano, nový bytový komplex propojený s moderním kulturně společenským centrem, na základě výběru mezinárodních architektonických návrhů, by povznesl tuto lokalitu Prahy 10 na novou estetickou a společenskou úroveň.
V případě předem daných podmínek nižších cen pronájmů pro občany Prahy 10 by tato oblast – radnice, sídliště Vlasta, významný stadion a spojení se současným nákupním centrem EDEN – byla mezinárodně atraktivní.
Původní originální stavba z 80. let už 20 let chátrá, struktura dávno neodpovídá současným požadavkům, její zahrnutí do současné výstavby by bylo velice ekonomicky náročné.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Renata Chmelová (BEZPP/STAN/Zelení+STAN+LES+SEN 21)

Renata Chmelová - Praha 10 | Zdroj: Se svolením Renaty Chmelové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Vláda představila návrh úsporného tarifu, který pomůže všem domácnostem a není zbytečně administrativně náročný ani pro stát, ani pro občany. V tuto chvíli vnímám tento návrh jako dostatečný, je ale nezbytné situaci pravidelně vyhodnocovat a včas reagovat. Současně je třeba začít okamžitě řešit podporu v ohrožených podnikatelských oborech.
Dále je nutné se cíleně zaměřit na ty, kterým toto opatření nepomůže a bude jim hrozit ztráta bydlení. Vláda musí rychle spustit kampaň, aby lidé začali využívat stávající sociální systém v podobě příspěvku na bydlení, protože ho využívá méně než 30 procent domácností, které na něj mají nárok, přitom jde hlavně o seniory. Dále je nutné upravit výši zastropování příspěvku.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Souhlasím.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Na mé senátorské kanceláři visí ukrajinská vlajka. Vyjadřuji tak svou podporu zemi, na jejíž území neoprávněně vstoupila ruská armáda. Ukrajina je suverénní stát, jehož hranice jsou nedotknutelné.
Ruským krokem se výrazně přiblížila válka v Evropě. To je situace, která se týká nás všech.
Co s tím můžeme dělat my? Pomoct Ukrajině finančně. Přispět na další výzbroj a výstroj, aby se Ukrajina mohla bránit. Přispělo již obrovské množství jednotlivců, nás všech. Jsem přesvědčená, že pomáhat dále musí také Česká republika. Jsme součástí Západu a naši pomoc Ukrajině musíme koordinovat s ostatními.
společná otázka pro kraj
Podporujete v Praze větší zaměření na hromadnou dopravu a jízdu na kole, i kdyby to znamenalo větší omezení pro osobní automobilovou dopravu? Doprava v Praze musí stát pevně na třech pilířích: udržitelná městská hromadná doprava, rozumná individuální automobilová doprava a kvalitní podmínky pro bezmotorové cestování na kole či pěšky. Praha má jednu z nejkvalitnějších sítí MHD v Evropě a musíme si ji hýčkat. Prioritou je kromě dokončení metra D rozvoj příměstských vlaků a tramvají. V osobní dopravě je zásadní dokončení vnitřního okruhu a sítě parkovišť P+R v zázemí Prahy. Pro cyklo a pěší je třeba udržet bezpečné standardy a podpořit rekreační úseky jako například Drážní promenáda u nás na Praze 10. Tedy rovnováha všech typů dopravy.
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte ke zbourání Kulturního domu Eden a jeho nahrazením městskými byty a další zástavbou? Na architektonické soutěži Nový Eden bych vyzdvihla dvě skutečnosti. Za prvé zde proběhla mezinárodní soutěž dle standardu ČKA, čímž se městská část Praha 10 v době mého starostování přihlásila po dvacetiletém přešlapování ke kvalitnímu řešení tohoto veřejného místa. Za druhé vedle městského bydlení a služeb zde bude zachováno velkorysé řešení společenských a kulturních prostor. Do budoucna by je využila i radnice, čímž se výrazně zlevní připravený projekt rekonstrukce radnice. Za mě je tato "Nová Vlasta" součástí uceleného rozvoje dolních Vršovic, které zahrnuje přeměnu končícího provozu Koh-i-nooru přes nový park Vlasta s propojkou na chystanou Drážní promenádu. Změna nejen KD Eden musí přinést benefit hlavně občanům!
zdroj: TN.cz

Štěpán Kavur (ČSSD)

Štěpán Kavur Praha 10 | Zdroj: ČSSD
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Více peněz zasaženým energetickou krizí je určitě významná pomoc při řešení jejich akutní situace, ale systémově problém neřeší. Proto je třeba kromě toho přijmout dlouhodobá záchranná opatření, například zastropování a jiná regulace cen, dlouhodobější vyplácení podpory z rozdílu, který stát vybere na vyšší DPH za energie, a jako krajní řešení mimořádná daň z mimořádných zisků (energetické firmy, banky, rafinerie).
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? V tomto případě hrají roli dva důležité aspekty. Prvním jsou rovná práva, pro což jsem u svazků všech lidí bez jakéhokoliv rozdílu (pohlaví atd.) – například informace o zdravotním stavu, otázky výchovy dětí – umožnění vzetí do péče apod. Zde je třeba, aby i vzhledem k Listině základních práv a svobod nebyla žádná, ani marginální, skupina osob ve svých právech ukrácena. Druhým bodem však je samo slovo manželství, které vzhledem k evropské, křesťanské i jiné tradici preferuji jako svazek muže a ženy.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? České republiky je využít všech svých možností a kontaktů na obou stranách pro co nejrychlejší ukončení bojů a uzavření když ne míru, alespoň klidu zbraní. V takovém případě totiž další dodávky zbraní nebudou potřeba a místo nich může být ve větší míře dodávána humanitární podpora, která je v zasažených oblastech zoufale zapotřebí. Během doby klidu zbraní se pak mohou řešit všechny nevyjasněné otázky za pomoci mnohostranné spolupráce všemi stranami a zeměmi, jichž se konflikt týká.
Dovolte mi osobní poznámku: mám optimistický názor, že dnes ve 21. století se rozpory a třecí plochy mezi státy už mohou řešit jinak než na bitevním poli.
společná otázka pro kraj
Podporujete v Praze větší zaměření na hromadnou dopravu a jízdu na kole, i kdyby to znamenalo větší omezení pro osobní automobilovou dopravu? Rozhodně podporuji, tejně jako i jiné ekologické druhy dopravy, avšak za následujících podmínek: Důsledné oddělení pěší, cyklistické a automobilové dopravy budováním páteřních stezek pro chodce a oddělených cyklotras (NE pouhým namalováním cyklopruhů a prostor před semafory pro cyklisty). Regulace vjezdu automobilů do centra Prahy (úzké uličky, nemožnost parkování). Dobudování sítě záchytných parkovišť s návazností na MHD. Zkvalitnění hromadné dopravy v Praze, a to především efektivnějším využitím dosud zanedbaných možností – železniční tratě s hustším provozem a více zastávkami, využití Vltavy jako vodní cesty. Vybudování tratí S-Bahn v tělesech železničních tratí bez záboru půdy podobně jako ve vyspělých evropských městech – Berlín, Vídeň
Omezení automobilové dopravy v centru Prahy bude vyváženo dobudováním vnějšího dálničního okruhu především pro tranzitní dopravu. K okruhu by směřovala dostatečná síť kapacitních radiál a přivaděčů.
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte ke zbourání kulturního domu Eden a jeho nahrazením městskými byty a další zástavbou? Za současné situace, kdy budova kulturního domu již desetiletí neslouží svému účelu a chátrá, jsem z daných možností pro menší zlo – využití atraktivního pozemku pro zástavbu, která bude ať už v jakékoli formě sloužit obyvatelům Prahy 10.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnily 23. a 24. září 2022, první kolo proběhlo společně s komunálními volbami. Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo v termínu 30. září až 1. října.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz