Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Brně (obvod 58)

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Brně (obvod 58)
Letecký pohled na centrum Brna | Zdroj: Getty Images

Podporu jak levice, tak pravice se podařilo získat před senátními volbami nynějšímu senátorovi Jiřímu Duškovi (nez.). Svůj mandát musí obhájit před pěti soupeři. Jak všichni kandidáti odpověděli na pět otázek, které pro ně připravila redakce TN.cz, si přečtěte v tomto článku.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

58 – Brno-město

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Dušek Jiří Mgr. Ph.D. ČSSDODSVasFaktB ODS BEZPP hvězdář, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, senátor
Kunc Petr Ing. SEN 21 SEN 21 BEZPP místostarosta městské části Brno-Židenice, autorizovaný inženýr
Zajícová Lucie DOMOV DOMOV BEZPP jednatelka firmy, prezidentka spolku Obrození
Koudelka Zdeněk doc. JUDr. Ph.D. Mora+SPD+Trikol Trikolora Trikolora vysokoškolský učitel, právník
Sedláček Michal prof. Ing. arch. KDU-ČSL+TOP 09 TOP 09 BEZPP hlavní architekt města Brna
Vokřál Petr Ing. ANO ANO BEZPP bývalý primátor, podnikatel
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Související obsah

Jiří Dušek (BEZPP/ODS/ČSSD+ODS+Vas+FaktB)

Jiří Dušek - Brno-město | Zdroj: ČSSD
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Přerozdělování peněz – plošné i adresné – není dlouhodobým řešením. Je netransparentní, neefektivní a pomalé. Mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení. Tím je okamžitý odchod z energetických burz, radikální přehodnocení způsobů dosažení cílů "Green Deal", zavedení institutu státního nákupčího, který realizuje prodej energií chráněnému segmentu obyvatel, uzákonění energetické soběstačnosti České republiky a jednoznačný tlak na to, aby v energetice rozhodovali odborníci, nikoli ideologové. Zákonné možnosti na ochranu českých energetických statků pro naše obyvatele přitom již existují. Jinak budeme i nadále cloumáni spekulanty a státy, které dlouhodobě nevedou zodpovědnou energetickou politiku.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Nemám vyhraněný názor, neúčastním se této diskuze.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Je správné, že pomáháme, ale hlavní tíha zůstává na Ukrajině. Současné ruské vedení je agresorem, který problémy 21. století řeší způsoby 19. století. Pokouší se změnit hranice silou, v Evropě poprvé od druhé světové války, svými prohlášeními a následnými činy porušilo základní mezinárodní důvěru. Je však také jadernou mocností a – bohužel – pro Evropu klíčovým dodavatelem energetických i jiných zdrojů. Této závislosti, díky které ztrácíme suverenitu a prosperitu, se musíme zbavit. Rychle a snadno to nepůjde, ale je to jediná cesta svobody, zvlášť v situaci, kdy Rusko představuje nepředvídatelný a velmi ambiciózní stát, který se na tento konflikt připravoval řadu roků.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Pokud chceme mít kvalitní potraviny za dostupné ceny, a naopak nechceme ztratit potravinovou bezpečnost (soběstačnost jsme už v některých případech ztratili), nelze dotace v žádném případě zrušit. Zemědělská dotační politika Evropské unie i jednotlivých států není férová, takže české zemědělství likviduje dovoz potravin z ostatních evropských států nebo států mimo Evropskou unii, často prodávaných pod cenou nebo vyráběných za nepřijatelných podmínek. Na zemědělskou produkci se ale také musí klást realistické podmínky, třeba v případě tlaku na regulaci emisí, geneticky modifikované potraviny, používání pesticidů, obnovitelné zdroje, prostředí chovu zvířat nebo při řešení důsledků klimatických změn.
společná otázka pro obvod
Jak by bylo možné zlepšit hromadnou i osobní dopravu v Brně? Podstatné je říci, že brněnská hromadná doprava je v porovnání se zbytkem České republiky, natožpak Evropy, na mimořádně dobré úrovni. Klíčové je, aby se centrum města nezatěžovalo tranzitní dopravou a bylo více místa pro běžný život, tedy chodce, cyklisty i hromadnou dopravu, stejně jako nezbytnou osobní automobilovou dopravu. Tomu by mělo pomoci dokončení velkého městského okruhu, zkapacitnění dálnice D1 na tři pruhy, tramvajové linky přes novou jižní čtvrť, event. linky vedoucí ke křížení dálnic D1 a D2 s obřím P+R parkovištěm.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Lucie Zajícová (DOMOV)
Lucie Zajícová (DOMOV) | Zdroj: Se svolením Lucie Zajícové

společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Zde dochází bohužel k záměně příčiny a následku. Proč by měl stát, tedy naše společná servisní organizace a pokladnička v jednom kompenzovat lidi zasažené energetickou krizí, když na druhé straně je to právě ten stát (prostřednictvím probruselské vlády a Parlamentu naší země), který na úkor našich lidí zavádí "sankční balíčky na Rusko". Těmi však likviduje naše dříve fungující a dostatečné energetické hospodářství, a to nejenom v domácnostech našich lidí, které sdírá z kůže, ale likviduje tak i průmysl a ekonomiku naší země. Hrdina Ukrajiny a premiér ČR na druhém místě se svojí neschopnou pětikolkou by SPOLU měli okamžitě začít jednat v zájmu ČR a jejího lidu, jak se slibem zavázali nám všem, kteří si je platíme! To znamená: naše levná elektřina především a přímo pro naše lidi a levný ruský plyn pro náš průmysl i domácnosti. Pak žádné almužny lidem nebudou potřeba.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Nesouhlasím a nevidím k němu důvod. Beru manželství jako přirozený právní rámec k zabezpečení zdravého vývoje a výchovy potomstva zplozeného (přirozeně) mužem a ženou. A manželství, které takto právně kodifikuje rodinu, je pak, přinejmenším psychologicky, stabilním a bezpečným zázemím rodiny a dětí do doby jejich samostatnosti. Dlužno dodat, že je i mnoho rodin s dětmi, kde muž a žena řeší rodinný statut zákonným institutem partnerství.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? V žádném případě. Především já osobně jsem pacifista. A jsem přesvědčena, že Bůh nám dal ústa k tomu, abychom se domluvili. Jsem absolutně proti tomu, aby premiér naší země se svojí družinou ve vládě i v Parlamentu ČR zatahovali naši zemi a naše lidi do cizího konfliktu, který financuje tato vláda z peněz našich lidí – nákupy zbraní z USA a EU. A zadlužuje tak náš stát do astronomických výšin. Takové zadlužení může vést i k bankrotu našeho státu. Díkybohu (zatím ještě) nejsme ve válce, jak již tvrdí premiér Fiala, ale jeho/jejich počínání dělá z naší země potenciální cíl odvety nejsilnější jaderné velmoci světa. A to je velmi nebezpečné.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Ano, dotace ničí zemědělství na Moravě. Na podrobné vysvětlení zde, bohužel, není dost prostoru (Program, ale ve zkratce to vypadá následovně: například dle směrnic EU pod záminkou "biodiversity" byly na Mikulovsku vykáceny hektary broskvoní a půda osázena, tuším, jetelem se štědrými dotacemi EU. Stejný model byl aplikován na "záměnu kultur", kdy místo naší pšenice se lány polí osázely bohatě z EU dotovanou řepkou. Navíc dle doporučení EU i geneticky modifikovanou. Výsledkem této štědré dotační politiky EU dnes je, že ČR – nejsme potravinově soběstační. A kilo broskví z Alžírska si naši občané mohou koupit i za 150 korun za kilogram.
společná otázka pro obvod
Jak by bylo možné zlepšit hromadnou i osobní dopravu v Brně? Zásadní je zachování MHD v rozsahu a frekvenci alespoň jako v současnosti. Je nutné zachovat co nejpřijatelnější jízdné, aby lidé měli motivaci cestovat po městě MHD. V Brně jezdí MHD i na plyn. A s ohledem na krizi, která je na trhu CNG, bude třeba zajistit dodávky za přijatelnou cenu! Vybudování distribuční infrastruktury na výrobu vodíku pro jejich pohon by mohlo být řešením. Je to možný a ekologický zdroj energie pro budoucnost nejenom MHD, ale i individuální dopravy v Brně. Je třeba dokončit Velký městský okruh, který výrazně odlehčí od tranzitu městem. Na městských vozovkách je pak třeba zrušit nesmyslné a nebezpečné cyklostezky v protisměru v jednosměrných ulicích – např. ulice Francouzská, Dulánek a další.
zdroj: TN.cz

Zdeněk Koudelka (Trikolora/Trikolora/Mora+SPD+Trikol)

Zdeněk Koudelka - Brno-město | Zdroj: Se svolením Zdeňka Koudelky
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Pomáhat se musí sociálně potřebným. Ale inflační drahota nakonec zasáhne všechny, protože průmysl i zemědělci budou platit vysoké ceny energií, které promítnou do výrobků. Současná drahota energií není důsledkem jejich faktického nedostatku. Vyrábíme stále stejné množství elektrické energie, na Zemi jsou nadále velké zásoby ropy i zemního plynu. Současná energetická drahota je důsledkem špatné politiky. Řešením je zrušení Zeleného údělu, zrušení prodeje naší elektřiny do ciziny a pak její zpětný předražený nákup z ciziny a nákup zemního plynu přímo od výrobců bez prostředníků. Bude-li levnější americký plyn, kupujme jej za dolary, bude-li levnější ruský, kupujme jej za rubly.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Osobně i koalice stran, za kterou kandiduji – SPD, Trikolora, Moravané, hájíme tradiční rodinu a manželství. Vedle toho u nás existuje registrované partnerství pro homosexuální páry. Tento systém netřeba měnit.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Úkolem českých a moravských politiků je hájit zájmy občanů Čech, Moravy a Slezska. Pokud je nebudou hájit oni, nebude je hájit nikdo. Není v našem zájmu nechat se zatáhnout do války. Je třeba postarat se o válečné uprchlíky u nás. Ale nejsem pro válečnou angažovanost účastí naší armády, ani zbrojními dodávkami. Jsem i proti cizím vojenským základnám u nás či nákupu drahých amerických stíhaček.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Zemědělství na Moravě je tisíce let. Bruselské dotační přerozdělování trvá asi jen 20 let. Těžký nepoměr. Pokud by dotace nebyly v celé Evropě, moravskému zemědělství by se jistě dařilo. Jsou-li však, musí být rovné pro všechny zemědělce v Evropské unii. Ideální by bylo zrušení všech dotací, které by moravské zemědělství přežilo, ale nepřežily by to plné bruselské stodoly evropských úředníků, kteří se zpracováním, rozdělováním a kontrolou dotací živí.
společná otázka pro obvod
Jak by bylo možné zlepšit hromadnou i osobní dopravu v Brně? Brněnskou dopravu zlepší dostavba velkého městského okruhu, rozšíření dálnice D1 okolo Brna na tři pruhy v každém směru a výstavba nového nádraží. Současné nádraží již nestačí. Považuji organizaci dopravy Dopravním podnikem města Brna a jihomoravský integrovaný dopravní systém za funkční a dobře provozovaný.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Michal Sedláček (BEZPP/TOP 09/KDU-ČSL+TOP 09)

Michal Sedláček - Brno-město | Zdroj: Se svolením Michala Sedláčka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ano.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ano.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Spíš záchranou. Realitou je to, že bez dotací by drtivá většina podniků nebyla konkurenceschopná.
společná otázka pro obvod
Jak by bylo možné zlepšit hromadnou i osobní dopravu v Brně? Pomohly by nové tramvajové trati, případně jejich prodloužení. Stejně tak výstavba severojižního kolejového diametru (brněnského "metra") a postupná náhrada autobusů elektrobusy.
Brno má jednu z nejlepších hromadných doprav v České republice i v Evropě. Na druhou stranu síť tramvajových tratí se mnoho let v Brně nerozšiřovala.
Individuální automobilovou dopravu v Brně zlepší dokončení velkého městského okruhu.
zdroj: TN.cz

Petr Vokřál (BEZPP/ANO/ANO)

Petr Vokřál - Brno - město | Zdroj: Se souhlasem Petra Vokřála
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát musí řešit fakt, že v době tzv. "energetické krize", energetické společnosti vykazují rekordní zisky, které získaly mj. od občanů. Toto je bezprecedentní a minimálně nemorální situace, kterou stát ignoruje. V této těžké době musí stát zejména zajistit, aby zálohové platby nedosahovaly několikanásobku původních plateb, a zastropovat ceny energií, alespoň pro občany. Dále potom najít cestu, jak zajistit energie jiným způsobem než v závislosti na lipskou burzu.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem liberál, takže ANO. Žijeme ale v době extrémů, a tak pokud o sobě někdo tvrdí, že je LEGO, tak svatbu s Merkurem bych jistě neschvaloval. Vše musí mít jasná pravidla a meze, které umožní rozumné soužití. Zároveň těmto párům umožní po všech stránkách realizovat svůj život podobným způsobem jako u "standardních" párů.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Jednoznačně. Pokud se Ukrajina neubrání, prohrajeme i my a budeme žít ve strachu, co přijde dál. Kompromisy typu Mnichova nikdy nic nepřinesly. A čím kratší bude válka na Ukrajině, tím menší dopady na evropskou ekonomiku a rychlejší následná revitalizace.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství na Moravě, nebo jsou jeho záchranou? Žijeme v době, kdy dotace podporují zemědělství v celé Evropě. Naši zemědělci podporu musí získávat. Jde ale o systém jejich rozdělování a určení priorit státu. Za mne vyšší podpora malých zemědělců je zcela jistě nezbytná. Z důvodů jak ekonomických, tak i sociodemografických. Z pohledu spotřebitele, a tedy občana, bohužel ceny u konečného spotřebitele po většině neurčují zemědělci, ale diktují obchodní řetězce.
společná otázka pro obvod
Jak by bylo možné zlepšit hromadnou i osobní dopravu v Brně? Pro individuální dopravu je to jednoznačně dobudování Velkého městského okruhu v oblasti Vinohrad a napojení na D1/D2, ale i v oblasti úseku pod Červeným kopcem.
Hromadné dopravě by pomohlo konečně vybudování nového nádraží a spolu s ním podzemní severojižní propojení kolejové dopravy s širším okolím s funkcí MHD na území města. Jen tak budou skutečně efektivní záchytná parkoviště mimo území Brna a dojíždějící dostanou šanci lépe cestovat do centra Brna, aniž by museli přestupovat.
Dále potom dobudování tramvajových tratí v Líšni a Vinohradech, které umožní kapacitní hromadnou dopravu z míst s vysokou hustotou osídlení na místo individuální dopravy.
Cestou je i stále opomíjená cyklo doprava. Bohužel, infrastruktura pro tento druh dopravy je zatím velmi špatná.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnily 23. a 24. září 2022, první kolo proběhlo společně s komunálními volbami. Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo v termínu 30. září až 1. října.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz