Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Bruntálu

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Bruntálu
Náměstí Míru v Bruntálu Zdroj: Profimedia

Senátní obvod Bruntál čeká v září souboj šesti kandidátů, a to včetně nynějšího senátora Ladislava Václavce (nez.). V tomto článku si můžete přečíst pět odpovědí na otázky, které pro obvod přichystala redakce TN.cz.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

64 – Bruntál

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Šupina Ladislav KSČM KSČM KSČM podnikatel
Löwethalová Pavla MVDr. KDU+ODS+TOP 09 KDU-ČSL KDU-ČSL soukromý zemědělec
Šarman Luděk Ing. NEZ NEZ BEZPP krizový manažer
Hustáková Miroslava JUDr. Trikolora Trikolora BEZPP advokátka
Václavec Ladislav MUDr. ANO ANO BEZPP lékař
Staněk Antonín doc. Mgr. Ph.D. PŘÍSAHA PŘÍSAHA BEZPP vysokoškolský učitel
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Související obsah

Ladislav Šupina (KSČM)

Ladislav Šupina - Bruntál Zdroj: Se svolením Ladislava Šupiny
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Rozhodně ano! Stát je majoritním vlastníkem energetické společnosti ČEZ, a může tedy velkou měrou ovlivnit energetickou politiku státu. Když jsou peníze na astronomické odměny vrcholného managementu ČEZu, jistě by se našly miliony na pomoc pro odběratele drahé energie. Naši sousedé, například Polsko a Maďarsko, pomáhají občanům s drahými energiemi mnohem více. Proč se naši politici neinspirují tam, kde to funguje?
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ne. Nikdy to nebylo jinak, než že muž a žena zplodili dítě a obě pohlaví mu dávala při výchově nějaký vzor. Dokáži pochopit, že se během života může člověku cokoliv přihodit, co změní pohled na soužití dvou různých pohlaví, a rozumím i tomu, že člověka může od malička přitahovat jedinec stejného pohlaví. Nesouhlasím ale s tím, aby měli tito jedinci stejná privilegia jako heterosexuální páry.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Rozhodně ne. Zbraně nejsou řešení. Nevidím žádný důvod k rozdmýchávání situace na Ukrajině a další zbraně by k tomu byly určené. Za půl roku nebyli schopni si nejvyšší představitelé Ruska a Ukrajiny sednout k jednomu stolu a snažit se věci řešit. Díky tomu má Česká republika problémy. Vměšovali jsme se snad podobným způsobem do konfliktu v Iráku? V Sýrii? A měli jsme kvůli tomu tehdy drahé pohonné hmoty?
společná otázka pro kraj
Jaký je váš postoj ke vzniku vojenského logistického centra na letišti v Mošnově? Nemám problém s modernizací a rozšiřováním letiště v Mošnově, ale nevidím důvod, proč by mělo sloužit k vojenským účelům, zvlášť pro armádu USA. Vzpomínáte, vyhnali jsme vojenské jednotky Rusů a budeme si sem teď brát vojenské jednotky Američanů?
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte k tématu přehrady v Nových Heřminovech? To je složité téma. Má dvě roviny: na jednu stranu je vyvíjen tlak na obce a jejich obyvatele s vykupováním pozemků a s tlakem na vystěhování, na straně druhé je potřeba řešit protipovodňová opatření, aby nenastala situace jako v letech 1997 a 2002. Všichni mocní tehdy tvrdili, jak je do budoucna důležité mít nástroje k regulaci podobných povodní, aby se situace neopakovala, a od té doby se nic nezměnilo. Žádná vláda od roku 1989 nepostavila jedinou přehradu.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Pavla Löwethalová (KDU-ČSL/KDU-ČSL/KDU+ODS+TOP 09)

Pavla Löwenthalová - Bruntál Zdroj: Se svolením Pavly Löwenthalové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Tato vláda se zavázala vést rozumnou rozpočtovou politiku a dál neprohlubovat zadlužení. Bohužel problémům s inflací a růstem energií je těžké čelit. Jsem pro adresnou pomoc domácnostem (což se již děje) a zároveň musí vláda hledat cesty, jak pomoci s cenami energií ve výrobní sféře, aby nedošlo na omezování výroby, nejlépe na půdě EU, např. zastropováním cen energií.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem pro zachování manželství a registrovaného partnerství tak, jak je nyní. Ochranu rodiny máme jasně danou Ústavou ČR. U registrovaného partnerství je třeba napravit legislativu ve věcech majetkových – společné jmění manželů, dědictví, otázky společné výchovy dětí...
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Válku na Ukrajině beru jako barbarské napadení svrchovaného státu Ruskem. Uvědomuji si, že pro státy EU a NATO je vojenská pomoc samozřejmostí. A pomoc bychom měli posílat uváženě tak, abychom neoslabovali vlastní armádu a zároveň Ukrajině účinně pomohli v boji proti Rusku, protože Ukrajinci bojují i za nás.
společná otázka pro kraj
Jaký je váš postoj ke vzniku vojenského logistického centra na letišti v Mošnově? Pokud chceme mít moderní profesionální armádu, je třeba do ní investovat, proto se mi tento záměr jeví jako vhodný. Centrum má sloužit české armádě a věřím, že i veřejnost ho uvítá. S trochou nadsázky – podívejte se, jakou návštěvnost mají Dny NATO v Mošnově!
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte k tématu přehrady v Nových Heřminovech? Přehrada byla v Nových Heřminovech plánována již zemskou vládou ve Slezsku r.1911. Po povodních r.1997 došlo k aktivní práci na přípravách. Na projekt přehrady navazují další protipovodňová opatření od Heřminov až po Opavu. Přes kontroverzi projektu bylo již proinvestováno velké množství peněz a věřím, že i přes odpor části obyvatel Heřminov i odborných oponentů stavby se nakonec stavba povede a přijmou ji příznivci i odpůrci.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Luděk Šarman (BEZPP/NEZ/NEZ)

Luděk Šarman - Bruntál Zdroj: Se svolením Luďka Šarmana
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Naši občané nejsou zasaženi energetickou krizí, naši občané a podnikatelé jsou rukojmí a oběti předchozích a současných vlád a řízenými rozhodnutími z Bruselu. Ta krize začala mnohem dříve, než se nám snaží vládní a mediální struktury namluvit a vše spojovat s ukrajinskou krizí. Stát musí napravit fatální chyby z privatizace, kdy strategickou infrastrukturu prodal a prakticky již nemá žádné právo veta. Tady není žádná zákonná povinnost obchodovat s českou elektřinou na burze v Lipsku.
Občané očekávají nákup naší elektřiny za české ceny, a pokud to vláda nechce dopustit, tak ať ČEZ prodává na burze za nejvyšší ceny a dosažený zisk celý vrátí českým občanům a podnikatelům. Je nezbytné odvolat ředitele ČEZ pana Beneše a celé představenstvo, vrátit občanům 134 milionů jejich odměn za r. 2021 a jmenovat kompetentní krizové manažery, kteří budou sloužit občanům a tomuto státu. A to si vládní a korupční garnitura nepřeje. Mimořádný spekulativní tarif, který vláda slibuje, je jen způsob, jak hodit občanům malou kostičku, aby dali pokoj, a v médiích se dalo mluvit o zásadní pomoci.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Preferuji tradiční rodinu jako společenství rodičů a dětí, které mají podporu se vyvinout v nezávislé a společensky odpovědné osoby a pracovně, sociálně, kulturně a politicky se začlenit v naší společnosti.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Za každým vojenským konfliktem mezi dvěma znepřátelenými státy stojí někdo třetí, kdo spor podnítil a vydělává na něm. Litovat utrpení ukrajinského lidu a dodávat na bojiště zbraně je barbarské pokrytectví. Jednostranná a lživá mediální kampaň mocenských struktur rozděluje naši společnost a nepodporuje mírové řešení tohoto konfliktu. Důsledky pro naši zemi mohou být nedozírné a budou zatěžovat několik generací našich dětí. Neobjektivní informování našich občanů je mediální zločin.
Odpovím otázkou, kdo má z této války prospěch?
Ukrajina to není, Rusko to není, EU to také není, tedy mimo Francii, která nestačí dodávat šampaňské americkým zbrojařským firmám, které oslavují nové obrovské kontrakty, které jim podepisuje ten, kterého jejich podpora pomohla zvolit.
společná otázka pro kraj
Jaký je váš postoj ke vzniku vojenského logistického centra na letišti v Mošnově? Vojenská základna "Velký Mošnov" na 40 hektarech, investice dvě miliardy korun je další omyl politických megalomanů, kteří nejsou ani schopní zabezpečit obranyschopnost naší země a utrácejí veřejné prostředky pro navýšení dluhové pasti naší země. Stačí nahlédnout na stav naší civilní ochrany, která má ochránit občany a jejich majetek v případě ozbrojeného konfliktu. Naši mladí muži nejsou povinni vykonat základní vojenský výcvik v délce 4 týdnů. Jsme tlačeni do vojenských výdajů ve výši 2 % HDP jen pro dobro zahraničních dodavatelů vojenské techniky a zájmy těch států, které stojí za konflikty a utrpění národů na různých místech naší planety. Mít vybudovaný systém domobrany, výzbroj, výcvik a 0,8 % HDP na obranu jako ve Švýcarsku je pro paní ministryni Černochovou nové zadání, které jí osobně předám po volbách do Senátu. Jako nadporučík v záloze, syn vojáka z povolání a vnuk legionáře vím, o čem mluvím. Vojenské mise jsou business jednotky, které slouží někomu. Kdo bude bránit český lid a naši zemi, je otevřená otázka po historických zkušenostech z minulého století!
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte k tématu přehrady v Nových Heřminovech? Betonová lobby a obrovské mrhání veřejnými prostředky. Občan – patriot by si troufl doufat, že po těch letech jsme se už mockrát přesvědčili, že větru ani dešti neporučíme. Ale evidentně ne. Stačí se o řeku starat, nestavět v záplavových zónách a pečovat o krajinu (nejen) okolo. Původní obyvatelé, kteří tu žili od 12. století, to tady uměli velmi dobře stovky let, nebyli to ignoranti a přírodu sledovali a respektovali. Stačí se poučit. Pak nebude potřeba žádné megalomanství ve formě této přehrady.
Vše je v běhu, ti, co bojovali proti, se uspokojili nadstandardními výkupními cenami za své pozemky a nemovitosti. Občané mají právo vědět od Povodí Odry, kdy a za jakých finančních prostředků se to dokončí. A pokud by byl opak pravdou, tak je třeba hnát k zodpovědnosti ty, kteří to celé zinscenovali.
zdroj: TN.cz

Miroslava Hustáková (BEZPP/Trikolora/Trikolora)

Kandidátka na senátorku Miroslava Hustáková Zdroj: Se svolením Miroslavy Hustákové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Vláda má okamžitě přestat likvidovat ekonomiku země. Vyrábíme více energie, než spotřebujeme. ČEZ je akciová společnost a 70 % jeho akcií vlastní stát. Má tedy kontrolní balík. Máme okamžitě přestat prodávat energii a nechat ji v ČR. Prodávat máme pouze její přebytky. Kdyby se nechovala vláda vlastizrádně, žádná krize není a není třeba pomáhat ani občanům ČR. ČEZ má místo 1 miliardy zisk 34 miliard. Na úkor českých občanů se tady obohacuje úzká skupinka lidí.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Nesouhlasím. Podle mého názoru by měly instituty manželství a registrovaného partnerství zůstat zachovány. Případné právní problémy registrovaného partnerství, které současná úprava nese, je samozřejmě možné upravit, ale v mých očích je manželství otázkou pouze pro muže a ženy.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Neměla. Veškeré příčiny vzniku konfliktu na Ukrajině naši republiku doposud nezajímaly. Proč máme řešit jejich důsledky? V první řadě se teď musíme postarat o vlastní zájmy.
společná otázka pro kraj
Jaký je váš postoj ke vzniku vojenského logistického centra na letišti v Mošnově? Nesouhlasím s žádnou základnou NATO, ani jiné mocnosti, na našem území. Cizí vojska mají na svém území např. Němci od roku 1945 a musí být partnery USA i v případě, kdy to nebude zcela kopírovat německé zájmy.
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte k tématu přehrady v Nových Heřminovech? Přehrada v Nových Heřminovech je bohužel už téma, které je prakticky ztracené. Tento problém se tu řešil desítky let. Co jsem vyposlechla od svých známých, kteří v Nových Heřminovech bydlí a vždy velmi proti přehradě brojili, jsou už s tzv. malou variantou smíření. Máme u nás v regionu celou řadu mnohem aktuálnějších a závažnějších problémů, které se ještě řešit dají.
zdroj: TN.cz

Ladislav Václavec (BEZPP/ANO/ANO)

Ladislav Václavec Zdroj: S vědomím Ladislava Václavce
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát musí primárně řešit energii pro své občany a pro podniky na území státu, aby jí bylo dostatek a byla dostupná cenově. Je absolutním nesmyslem, že jako přímo výrobci elektrické energie prodáváme celou svou výrobní kapacitu na burzu v Lipsku a draze ji kupujeme zpět. Musí být stanovena cena elektrické energie na území ČR, která odráží výrobní náklady v našem státě. U sociálně slabých občanů, z jakýchkoliv příčin, to má být řešeno sociálními dávkami, které musí odrážet momentální situaci i v cenách energií.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Každý má právo žít ve svazku s osobou, která je mu milá a blízká a se kterou chce snášet radosti a strasti života. Souhlasím, aby v tomto svazku, měly všechny osoby bez ohledu na pohlaví stejná práva, ale i povinnosti jako v tradičním manželství. Termín manželství by měl být ovšem zachován pro tradiční svazek muže a ženy a pro stejnopohlavní svazek by měl být definován jiný, samozřejmě důstojný název.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Jsem rád, že Česká republika se v počátku konfliktu postavila čelem k celé problematice. Výrazně jsme pomohli, a to zejména uprchlíkům a v humanitární oblasti. Na Ukrajinu jsme dodali již dostatek zbraní, další zbraně dodávat nemůžeme, protože by to ohrozilo samotnou obranyschopnost České republiky, která by měla být i pro naši vládu prioritní. Evropa, a zejména Spojené státy by měly tlačit na mírová jednání a zmrazení či ukončení konfliktu a přestat jej živit dodávkami dalších zbraní.
společná otázka pro kraj
Jaký je váš postoj ke vzniku vojenského logistického centra na letišti v Mošnově? Česká republika je pevným členem NATO a máme své závazky i povinnosti. V Mošnově bylo letiště původně využíváno pro vojenské účely, takže tento krok je logický. Je otázka jeho rozsahu. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě a opakovaným přírodním katastrofám je nutné, aby Česká republika měla akceschopnou, dobře vyzbrojenou armádu, která bude připravena nejen bojovat, ale i pomáhat.
společná otázka pro obvod
Jak se stavíte k tématu přehrady v Nových Heřminovech? Tato otázka mi byla položena i před 6 lety a stav je stejný. A nepředpokládám výraznější posun v realizaci stavby ani v následujících šesti letech. Osobně jako člověk, který zažil povodně v roce 1997, jsem rozhodně pro její postavení, aby nedocházelo k opakování takových katastrof. Pro postavení rovněž hraje argument nedostatku vody, který by v naší oblasti mohla pomoci řešit. Jako realista, při znalostech rozpočtu České republiky a rychlosti našich stavebních úřadů, beru tuto problematiku jen jako problém k diskusi.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz