Senátní volby 2022

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Hodoníně

Pět otázek pro kandidáty do Senátu: Podívejte se, jak odpovídali v Hodoníně
Masarykovo náměstí v Hodoníně Zdroj: Profimedia

Senátorka Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), nyní ministryně životního prostředí, letos svůj mandát v obvodě Hodonín obhajovat nebude. O místo v Senátu se utká celkem sedm kandidátů. Redakce TN.cz pro ně připravila pětici otázek, na odpovědi se můžete podívat v tomto článku.

U každého jména kandidáta naleznete také informaci, jestli je členem nějaké strany, která strana jej navrhla na kandidáta a která je jeho volební strana, a to v tomto pořadí. Pokud bude uvedena jen jedna strana, znamená to, že všechny výše zmíněné položky jsou v režii jen jedné strany. Oslovení byli všichni kandidáti. Pokud odpovědi redakci zašlou, redakce TN.cz je doplní.

79 – Hodonín

příjmení, jméno, tituly volební strana navrhující strana politická příslušnost povolání
Kuchař Antonín Bc. STAN STAN BEZPP místostarosta města
Rajchmanová Eva Ing. KDU+ODS+TOP 09 KDU-ČSL KDU-ČSL starostka obce
Brančíková Ladislava PhDr. ANO ANO BEZPP ředitelka Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o.
Ingrová Lenka Mgr. DiS. KSČM KSČM KSČM projektová manažerka, předsedkyně Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Hodonín
Vašíček Ivo PaedDr. Piráti Piráti Piráti krajský zastupitel
Krabička Vítězslav JUDr. SPD SPD SPD advokát, zastupitel města Hodonín
Pastyřík Zbyněk Ing. MBA Moravané+MZH MZH BEZPP starosta obce Dambořice
zdroj: TN.cz/ČSÚ

Antonín Kuchař (BEZPP/STAN/STAN)

Antonín Kuchař - Hodonín Zdroj: Se svolením Antonína Kuchaře
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Podpora občanům je zcela jistě na místě. Neměla by však být poskytována plošně, ale dle jasně stanovených kritérií.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Jsem věřící člověk, a proto zastávám názor, že manželství je svazek muže a ženy. Tím ovšem neupírám právo na stejnopohlavní svazek. Pojem manželství bych však ponechal, jak jsem uvedl na začátku.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Vzhledem k tomu, že tento válečný konflikt není zase až tak vzdálen od našich hranic, pak se přikláním k pomoci, která by se však postupně měla přeměnit na pomoc při rekonstrukci infrastruktury země.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství, nebo jsou jeho záchranou? Dotace zemědělcům jsou jistě nezbytné. Je však nutné rozlišovat a neposkytovat plošně.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku? Ne, v žádném případě s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku nesouhlasím. Přednost musí dostat příroda a ochrana zdroje pitné vody.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Eva Rajchmanová  (KDU-ČSL/KDU-ČSL/KDU+ODS+TOP 09)

Eva Rajchmanová – Hodonín Zdroj: Se svolením Evy Rajchmanové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Současná vláda nabízí či připravuje pomoc v maximální výši, která zároveň bude rozpočtově únosná. Platí, že vláda pomůžeme lidem a firmám s rostoucími cenami energií po celou topnou sezónu. Na účty přispějeme všem domácnostem bez ohledu na to, jaká paliva využívají. Na přípravě balíčku momentálně pracuje MPO a ministr Síkela (STAN). Lidovecké MPSV na nových dávkách a valorizaci těch stávajících letos vyplatí navíc téměř 80 miliard korun. Tyto peníze půjdou například na trojí zvýšení důchodů, jednorázový příspěvek na dítě a na pomoc, která souvisí s agresí na Ukrajině. Každý měsíc lidem vyplácíme 1,4 milionu různých dávek, podle konkrétních životních potřeb. Celkem je to měsíčně 9,3 miliardy korun. Podstatnou pomocí občanům je také příspěvek na bydlení, na který má nárok každý, jehož náklady na bydlení přesáhnou 30, v Praze 35 % životních nákladů.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství je pro mě svazkem muže a ženy s potenciálem přirozeného předávání lidského života. Mám úctu ke každému člověku a respektuji jeho svobodu rozhodnutí, jakým způsobem bude žít. Lidovci jsou nicméně součástí vlády, která má v programovém prohlášení jasně napsáno, že podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery v občanském zákoníku. Lidovecký poslanec Jiří Navrátil proto připravuje s ministerstvem spravedlnosti novelu, která práva lidí v manželství a registrovaném partnerství upraví. Ať už se jedná o otázky společného jmění manželů, dědického práva apod.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Náš stát má historickou zkušenost s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968. Dnes vidíme stejné okupanty na Ukrajině. V jiné zemi kousek od nás, která brání tomu, aby se znovu opakovala historie v naší zemi.. Proto má cenu ji podporovat, mimo jiné i dodávkami vojenského materiálu. Zároveň však musíme konkrétní pomoc pečlivě zvažovat tak, abychom neomezili schopnost bránit naše vlastní území.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství, nebo jsou jeho záchranou? Jiný je určitě pohled zemědělce – pokud je zemědělství podporováno i v jiných státech EU, není možné, aby naši zemědělci nebyli podporováni – takže z tohoto pohledu je záchranou. Jiný je pohled na dotaci např. z pohledu samosprávy – dotace z větší části určují, co budou zemědělci na půdě pěstovat, jak se budou k této cenné a nenahraditelné "živitelce" chovat. Souvisí s tím pak dopady do životního prostředí, ve kterém žijeme. Příliš velké obdělávané bloky – monokultury. S tím souvisí větrná, půdní eroze, často "drancování" půdy, splavování drahocenné ornice (milionové škody). Chybějící remízky, větrolamy, pak mají dopad také na lesní zvěř.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku? S těžbou štěrkopísku nesouhlasím. Bez vody není možný život, její ochrana je nesmírně důležitá. V kauze těžby štěrkopísku, která by mohla ohrozit zdroj pitné vody pro 140 tis. lidí došlo k posunu. Jako obec jsme se připojili k žalobě proti rozhodnutí báňského úřadu, který opětovně potvrdil dobývací prostor. Potěšující zprávou je rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které neprodloužilo platnost starého EIA – vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro těžbu štěrkopísku mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem. Báňský úřad nemůže bez platné EIA postupovat v povolovacím řízení. Budeme pokračovat v "boji" proti těžbě.
zdroj: TN.cz

Lenka Ingrová (KSČM)

Lenka Ingrová - Hodonín Zdroj: Se svolením Lenky Ingrové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? O důstojné žití svých občanů by se měl postarat stát. K naplnění toho by měla také jednat vláda. Místo toho se nám dostává jen vládních slibů a hraběcích rad; předseda vlády přijímá signály a předsedkyně Poslanecké sněmovny lobuje za domácí výroby svetrů... "A není to málo? Antone Pavloviči?" – jak praví klasik.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Nezodpovězeno.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Ne. Nejsme ve válce a Ukrajina není ani náš smluvní spojenec. Jakýkoliv konflikt by se měl řešit u jednacího stolu diplomaticky. Další dodávky zbraní Ukrajině k jednáním k tomuto stolu nevedou...
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství, nebo jsou jeho záchranou? Zemědělství v zemích Evropské unie je založeno na unijních a národních dotacích. Pokud spravedlivě neposkytneme zemědělcům dotace národní, stane se naše zemědělská produkce nerentabilní a nekonkurenceschopná. Jen malí a střední zemědělci – i s dotacemi – náš národ neuživí.
společná otázka pro obvod

Souhlasíte s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku?
I když je Moravský Písek mimo volební obvod č. 79 do Senátu PČR, s těžbou štěrkopísku v této lokalitě nesouhlasím. Podporovala jsem občanské iniciativy proti této těžbě – podepsala jsem petici proti zamýšlené těžbě a osobní účastí na protestním pochodu jsem se také jasně postavila proti.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Ivo Vašíček (Piráti)

Ivo Vašíček - Hodonín Zdroj: Se svolením Iva Vašíčka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Ano, ale důležitější je regulace cen základních produktů, protože trh v současné krizi normálně nefunguje.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ano, nechápu, proč s tím má někdo problém.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Neumím posoudit, zda je to efektivní.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství, nebo jsou jeho záchranou? Vzhledem k tomu, že jdou dotace zemědělcům na celém trhu EU, nebyli by zemědělci bez dotací konkurenceschopní.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku? Nesouhlasím, a aktivně proti plánované těžbě vystupuji.
zdroj: TN.cz

Zbyněk Pastyřík (BEZPP/MZH/Moravané+MZH )

Zbyněk Pastyřík - Hodonín Zdroj: Se svolením Zbyňka Pastyříka
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Stát by měl především systémově odstranit příčiny energetické krize a zajistit cenově dostupnou elektrickou energii a zemní plyn pro všechny občany i podnikatele. Tlumit požár stylem, že stát aktivně neřeší dopady energetické krize a pouze se vláda obhajuje, že rozšiřuje počet příjemců sociálních dávek, je naprostým selháním sociální politiky státu. Ano, stát při své současné vládní neschopnosti zajistit cenově dostupné energie občanům, musí lidem posílat více peněz v souvislosti s energetickou krizí v Česku.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství je výlučně svazek muže a ženy, a to ještě s pevně danými výjimkami v současné legislativě. Otázka je špatně položená, pane redaktore, vždyť přece nikdy nelze schvalovat manželství pro všechny bez výjimek. Vždy je a bude v aktuální legislativě pro institut manželství spousta výjimek, a nikdy to tedy nebude manželství pro všechny. I do budoucna budou pevně dané výjimky, například pro případ incestu, pedofilie, zoofilie a podobně. A to platí i pro jakoukoliv debatu o stejnopohlavních párech a institucionální úpravě jejich budoucích svazků.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? A má Česká republika vůbec nějakou další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Když stát dlouhodobě nepřispívá povinná 2 % HDP ročně na svoji obranu a vyzbrojování akceschopnosti naší armády? Česká republika by měla takto napadené státy, tedy nejen Ukrajinu, podporovat koordinovaně se svými spojenci v rámci uzavřených dohod v NATO a OBSE. A nejvíce mají přispívat největší státy a nejméně nejmenší státy tak, aby tato mezinárodní pomoc nikdy nebyla poskytována na úkor bezpečnosti daného státu a dostupnosti veřejných služeb v daném státu.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství, nebo jsou jeho záchranou? Odpověď má dvě roviny. Dotace do zemědělství v Čechách a na Moravě v porovnání s dotacemi například do francouzského nebo polského zemědělství jsou nízké, a proto naše zemědělství v rámci společné zemědělské politiky a jednotného evropského trhu tyto dotace nás ničí.
Ovšem dotace do zemědělství neznamenají jen dotování zemědělské, živočišné a rostlinné výroby, ale v této oblasti se rozdělují také dotace do udržitelnosti krajiny a rozvoje venkova včetně dotací do malých obcí a například spolků. A v tomto případě jsou tyto dotace naopak prospěšné. Dokud se totiž nezruší dotace plošně všude a všem státům v EU a nevrátíme se systémově k tržnímu hospodářství bez zkreslování hospodaření zemědělských podniků těmito dotacemi, tak jednoznačnou odpověď na danou otázku nikdy nenalezneme.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku? Samozřejmě, že nesouhlasím! Povolení těžby štěrkopísku by znamenalo ohrožení zdrojů pitné vody pro danou oblast, přesahující vůbec senátní volební obvod č. 79 Hodonín. V tomto případě nikdy průmyslový zájem těžby štěrku nemůže převážit existenční zájem společnosti na zachování zdrojů pitné vody, zejména v tomto našem regionu, tzn. jedné z nejsušších oblastí celé republiky.
zdroj: TN.cz

Související obsah

Ladislava Brančíková (BEZPP/ANO/ANO)

Ladislava Brančíková - Hodonín Zdroj: Se svolením Ladislavy Brančíkové
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? Vláda musí především řešit podstatu problému. Na lipskou energetickou burzu posílat pouze přebytky energií. Pro naše domácnosti a firmy stanovit strop její ceny.
Pokud se jedná o přímou finanční pomoc lidem, vyčlenit pro ni navíc zisky ČEZu. A zajistit srozumitelnost této pomoci. Vládní informační chaos situaci ještě zhoršuje.
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Ve svobodné společnosti platí rovná práva pro všechny. Každý může svá práva uplatňovat, pokud tím nejsou dotčena práva druhých. Jsem proto v této otázce tolerantní.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Posílat je nutné humanitární pomoc. Dodávky zbraní současnou patovou situaci nevyřeší. Diplomatické úsilí je nutno zaměřit na dohodnutí příměří.
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství, nebo jsou jeho záchranou? Celá Evropská unie zemědělství dotuje. Bez dotací by se naši zemědělci ocitli v konkurenční nevýhodě, což by vedlo k zániku našeho zemědělství. Dotace musí více pomáhat menším zemědělcům. A také podporovat střídavé pěstování plodin, které budou více chránit zemědělský půdní fond a zlepšovat schopnost půdy zadržovat vodu.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku? Těžba štěrkopísku by ohrozila pitnou vodu pro 140 tisíc obyvatel na Hodonínsku a je zcela nepřijatelná. Chci oživit myšlenku na ústavní zákon o ochraně vody, aby v obdobných případech státní správa věděla, na které straně musí stát. Dovolím si připomenout, že to byla současná vládní koalice, která prodala naši vodu těžařům v Turowě.
zdroj: TN.cz

Vítězslav Krabička (SPD)

Vítězslav Krabička - Hodonín Zdroj: Se svolením Vítězslava Krabičky
společné tři otázky
Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku? I když se v poslední době snaží vláda z pětikoalice řešit situaci zejména se zdražováním energií, a to tzv. příspěvkem – úsporným tarifem, je situace pro občany velmi těžká. Kromě značného zdražování energií se zdražují potraviny, pohonné hmoty a ostatní věci denní potřeby. Zvlášť s ohledem na inflaci, kdy stát má navíc příjmy v rozpočtu cca 130 mld. Kč, je s podivem, že podpora našim občanům je tak slabá, proto bych požadoval posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí dle nových programů, které vláda připraví, obdobně jak vláda připravila programy v případě covidu (např. kompenzační bonus pro drobné podnikatele)
Souhlasíte s manželstvím pro všechny? Manželství je dle platného právního řádu ČR – občanského zákoníku – trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví občanský zákoník. Proto nemohu souhlasit, aby pod pojmem manželství, dokud se nezmění zákon, byl uzavírán svazek muže a muže, příp. ženy a ženy. Nejsem však proti svazku těchto osob, včetně potřeby upravit možnost adopce dítěte jednoho z páru a taktéž řešení ve věci dědictví, příp. dalších vztahů těchto osob.
Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině? Mám za to, že Česká republika by se měla prostřednictvím Vlády ČR a Parlamentu ČR starat o svoje občany. Jsem zásadně proti posílat na Ukrajinu vojenský materiál, přikláním se pouze k tzv. humanitární pomoci zasíláním léků, potravin apod. Obávám se, že zasíláním vojenského materiálu jen podněcujeme válku, se kterou zásadně nesouhlasím
společná otázka pro kraj
Ničí dotace zemědělství, nebo jsou jeho záchranou? Mám za to, že dotace do zemědělství by měly být směřovány zejména pro drobné zemědělce, a ne pro velké podnikatelské subjekty v zemědělství. Pak neplní dotace svůj účel a nedochází k záchraně našeho zemědělství.
společná otázka pro obvod
Souhlasíte s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku? Dle mého názoru patří voda mezi nejdůležitější komodity pro život. Její ochrana je velmi důležitá, a proto v případě, že by těžba štěrkopísku u Moravského Písku dodávku pitné vody pro občany ohrožovala, tak bych s těžbou zásadně nesouhlasil. Nebude-li voda cca pro 100 tis. občanů ohrožena, a to na základě posouzení odborníků a rozhodnutí státních orgánů, tak bych těžbu toleroval, neboť i štěrk a písek jsou zejména ve stavebnictví důležité.
zdroj: TN.cz
TN.cz

Senátní volby 2022

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 23. a 24. září 2022, první kolo proběhne společně s komunálními volbami.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz