Předsednictví

Co byste neměli přehlédnout

Nejnovější

Předsednictví

Předsednictví Rady Evropské unie se mění každých šest měsíců. Národní vláda členského státu, která se dostane do čela této evropské instituce, odpovídá za fungování Rady, její program i komunikaci s dalšími orgány EU. 

V první polovině roku 2022 Radě předsedala Francie, 1. července předsednictví převzala Česká republika. Ve funkci setrvá do konce roku, od ledna 2023 na ni naváže Švédsko. Tři po sobě jdoucí předsednictví tvoří tzv. trojici, kterou spojuje společný dlouhodobý politický program. Úkolem národní vlády tedy není prosazovat pouze zájmy své vlastní země. 

Hledání kompromisu. Co přesně znamená, že Česko předsedá Radě EU

Česko se k předsednictví poprvé dostalo v první polovině roku 2009, letos se funkce zhostí teprve podruhé.