Tomáš Zima

Co byste neměli přehlédnout

Nejnovější

Tomáš Zima

Tomáš Zima je lékař, biochemik a bývalý rektor 1. lékařské fakulty a děkan Univerzity Karlovy. Byl jedním z kandidátů v prezidentských volbách 2023, skončil ale po prvním kole, kdy získal jen 0,55 % hlasů.

Narodil se 2. července 1966 v Praze. Vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově, titul MBA získal na Vysoké škole ekonomické. Od 90. let působil v Ústavu lékařské biochemie, od roku 1999 byl jeho přednostou. Je autorem řady knih, přednášek a odborných článků. V letech 2005–2012 zastával funkci děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2013 byl rektorem Univerzity Karlovy, skončil v lednu 2022. 

Před rokem 1989 byl členem KSČ, po revoluci již nebyl politicky aktivní. Je rozvedený, má tři děti.