Volby 2020

Volby 2020: Kompletní přehled termínů a časů, jak a kde hlasovat

Volby 2020: Kompletní přehled termínů a časů, jak a kde hlasovat
Zdroj: Profimedia

Volby do senátu se uskuteční ve dvou dnech. V pátek 2. října od 14 hodin do 22 hodin a také v sobotu 3. října od 8 hodin do 14 hodin. Ve stejných termínech a časech proběhnou i volby do zastupitelstev krajů.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky


Hlasování bude probíhat výhradně na území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Voliči mohou hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde mají i trvalý pobyt. Jinde mohou hlasovat jen ti, co budou mít voličský průkaz. O ten musíte zažádat nejpozději sedm dní před konáním voleb. Vydání je zdarma.
Volit mohu lidé, kteří dovrší věk 18 let nejpozději 3. října, v případě druhého kola nejpozději 10. října 2020.


Hlasovací lístky


Protože se volby do Senátu konají ve stejném termínu, jako ty do zastupitelstev krajů, obdrží každý volič hned dvě obálky s hlasovacími lístky. “Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté,“ informuje ministerstvo vnitra. Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději tři dny před volbami, tedy 29. září.
Ve volební místnosti musí každý prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. K tomu Vám bude stačit občanka nebo platný pas. V případě, že se komisi neprokážete platným dokladem, nebude vám hlasování umožněné.

Související obsah


Průběh hlasování


Komise dá každému prázdnou úřední obálku. S ní a s hlasovacími lístky se potom volič odebere za plentu. Do obálky je nutné vložit pouze jeden hlasovací lístek, jinak bude hlas neplatný. Pozor také na barvy. Do obálek patří pouze hlasovací lístek stejné barvy, jakou má obálka. Úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem poté volič vloží před okrskovou komisí do volební schránky. “S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky,“ vysvětlilo ministerstvo vnitra.


Druhé kolo voleb do Senátu


Druhé kolo voleb se koná pouze v případě, že žádný z kandidátů nedostane v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. V druhém kole kandidují jen dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.


Druhé kolo proběhne v pátek 9. října 2020 od 14 do 22 hodin a také v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole voleb už voliči nedostanou hlasovací lístky předem, ale obdrží je až ve volební místnosti spolu s úřední obálkou. Lístek i obálka budou šedé. “Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 16. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00  a v sobotu 17. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

Související obsah

Volby do zastupitelstev krajů


Volby do zastupitelstev krajů se konají ve stejných dnech jako ty do Senátu. V pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky. Celkově ve 13 krajích. Volby do zastupitelstvech krajů neprobíhají na území hlavního města Prahy. Ty proběhnou až za dva roky.

Související obsah

Pravidla pro hlasování jsou stejná jako při volbách do Senátu. V tomto případě ale může volič i kroužkovat. “Do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu),“ uzavřelo ministerstvo vnitra.
I při tomto hlasování je důležité dávat si pozor na barvy lístků a obálek. Pro hlasování do zastupitelstev krajů budete potřebovat šedou obálku.

Volič může požádat ze závažných, především zdravotních, důvodů obední úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné schránky.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz