Domácí

Ptali jsme se na koronavirus za vás! Získali jsme odpovědi na 20 otázek

Ptali jsme se na koronavirus za vás! Získali jsme odpovědi na 20 otázek
Zdroj: Profimedia

Diváci TN.cz položili v průběhu ledna několik desítek dotazů, které se týkaly koronavirové pandemie. Redakce TN.cz je předala příslušným ministerstvům a organizacím, které na ně následně odpověděly.

1. Chtěla bych se zeptat, kolik lidí zemřelo jen na koronavirus. Zatím jsem slyšela, že každý měl k tomu nějaké vážnější nemoci. A také bych se chtěla zeptat, jestli opravdu pomáhají vitamíny například Centrum 50+, mnoho lidí by to určitě mohlo zajímat a pojišťovny by na to mohly přispívat. 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Úmrtím na COVID-19 se věnovala tato tisková konference: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prumerny-vek-zemrelych-pacientu-pozitivnich-na-covid-19-je-79-80-let/

Centrum 50+ není léčivým přípravkem, ale doplňkem stravy. Více informací, jak se od sebe tyto dvě kategorie liší, naleznete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, viz https://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku. Co se týče příspěvku pojišťoven, musíte se obrátit na konkrétní ZP.

Související obsah

Odpověď TN.cz: Poměrně velká část covid pozitivních pacientů (64 %), kteří zemřeli v prvním pololetí roku 2020, vykazovala zároveň řadu komorbidit (přidružených nemocí), která průběh nemoci komplikovala. Základní příčiny smrti je proto obtížné vyhodnocovat.

Tyto záznamy budou podrobeny další analýze klinickým expertním týmem a bude provedena kontrola zdravotnické dokumentace. Mezi nejčastější komorbidity u této skupiny patřila ischemická choroba srdeční (39 %), diabetes (26 %), chronické kardiovaskulární choroby (20 %) a nádory (18 %).

Co se týče doplňků stravy, tak to jsou potraviny, které se od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Nejsou tedy určeny k léčbě či prevenci (předcházení) onemocnění.

2. Proč se u nás nedělá očkování po věkových skupinách 90+, 89-80, 79-70 atd.? 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Máte-li na mysli očkování proti COVID-19, v současné chvíli probíhá očkování lidí ve věku 80+, přičemž rozhodujícím faktorem při rezervaci je právě datum narození.

Související obsah

 


3. Když se nechám naočkovat vakcínou, mám záruku, že při nějaké horší reakci a možná i postižení můžu dostat od státu nebo pojišťovny odškodnění? 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Co se týče povinného očkování, na to se uplatňuje zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Schválen byl rovněž návrh zákona, podle něhož nahradí případnou újmu osobě, která se nechala očkovat proti covid-19, rovněž stát. Přitom bude postupováno obdobně podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.


Odpověď redakce TN.cz: Ano, máte nárok na odškodnění. O poskytnutí náhrady újmy očkovaný požádá Ministerstvo zdravotnictví. Nutné je k písemné žádosti přiložit také potřebnou dokumentaci, která takovou újmu prokazuje.

Související obsah

4. Proč se naše vláda nesnaží více o vakcíny Sputnik z Ruska. Myslím si, že jsou stejně dobré jako z ostatních zemí. 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Každý léčivý přípravek, tedy i vakcíny proti COVID-19, musí být registrovaný. Jedině tak je zaručena jejich bezpečnost a účinnost. Vakcíny proti nemoci COVID-19 jsou dle legislativy povinně registrovány centralizovaně (typy registrací jsou vysvětleny zde: http://www.olecich.cz/encyklopedie/jake-jsou-typy-registraci-v-cr), tedy takovou registraci neuděluje SÚKL ani jiné evropské národní regulační autority, ale Evropská komise na základě odborného zhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Taková registrace je pak automaticky platná pro všechny členské státy EU. Ministerstvo zdravotnictví proto deklaruje, že v České republice je umožněno očkování proti onemocnění COVID-19 pouze tou vakcínou, která je schválená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), resp. registrována Evropskou komisí. Pro úplnost dodávám, že Ministerstvo zdravotnictví žádné registrace léčivým přípravkům neuděluje, tato agenda je v gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Související obsah

5. Zajímalo by mě, kdy byla zadána zakázka na registrační systém k očkování? 

Odpověď Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT): Pokyn vytvořit registrační systém na očkování jsme dostali 23.12.2020.

6. Očkují se lidé, kteří covid prodělali nebo mají přednost lidé, kteří se ještě nenakazili? Jak to je zjišťováno? A stejně jako jiní se ptám, proč musí do škol (jedná se o speciální školy) chodit hendikepované a často i chronicky nemocné děti bez ohledu na věk a jejich zdravotní stav? Od poloviny listopadu se snažím z ministerstev dostat jasnou odpověď a žádám umožnění dobrovolné docházky podle aktuální situace.

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Prioritizace očkování se řídí Metodikou očkování, viz https://www.mzcr.cz/metodicky-pokyn-kampane-ockovani-plan-provedeni/.

Související obsah

Odpověď redakce TN.cz: Očkování obyvatel České republiky probíhá po jednotlivých skupinách. O tom, kdo do jaké skupiny patří jsme nedávno psali článek. Do jaké skupiny patříte vy, zjistíte zde.

7. Nikde jsem se nedověděla, jak dlouhá je účinnost vakcín a jestli by se případně muselo přeočkovávat?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Odpověď naleznete zde: https://www.sukl.cz/sukl/covid-19-vaccine-moderna-otazky-a-odpovedi, resp. zde: https://www.sukl.cz/sukl/comirnaty-prehledne-dulezita-fakta-o-prvni-podminecne.

Odpověď redakce TN.cz: To v tuto chvíli není zcela jasné, protože od vyvinutí vakcíny neuplynula dostatečná doba. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu dvou let, aby se shromáždilo více informací o délce ochrany.

Související obsah

8. Jsou v procesu nákupu a distribuce vakcín, provádění očkování nebo v systémech jejich evidence zapojeny firmy ze svěřenských fondů, kde je beneficientem Andrej Babiš? Pokud ano, jaké jsou jejich tržby z této činnosti?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Veškeré informace o distribuci vakcín a očkovacích centrech jsou veřejně dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví.

9. Kolik testů z dosud provedených (pozn. red. k 27.1.2021) 5,8 miliónu provedly laboratoře patřící do svěřenských fondů a kolik za to od daňových poplatníků celkem utržily?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Viz odpověď výše.

10. Jak dlouho bude trvat naočkování všech zájemců v ČR?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Podrobný plán je uveden ve strategii očkování, viz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_221220.pdf, ale vše se bude samozřejmě především odvíjet od dodávek vakcín.

Odpověď redakce TN.cz: V plánech Ministerstva zdravotnictví je do konce srpna naočkovat zhruba pět a půl milionu lidí. Jak ale Ministerstvo zdůrazňuje, vše se bude odvíjet také od počtu dodaných dávek vakcín. Záležet bude také případně na kapacitách očkovacích center.

Související obsah

11. Proč nejsou učitelé prioritní skupinou očkování?
Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Učitelé jsou v kategorii I.B, viz https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/P%C5%99%C3%ADloha-1-Dodatek-3-Prioritizace-c%C3%ADlov%C3%BDch-skupin.pdf

Odpověď redakce TN.cz: Očkování obyvatel České republiky probíhá po jednotlivých skupinách. Učitelé patří do kategorie I.B, zatím stále ale probíhá očkování skupiny I.A. O tom, kdo do jaké skupiny patří jsme nedávno psali článek. Do jaké skupiny patříte vy, zjistíte zde.

12. Proč někde není vyjmenovaná přesná medikace pro lehký a středně těžký průběh onemocnění COVID-19. Co si mohu vzít a co ne? Na stránkách ministerstva to zní, jako kdybych si měl dát čaj a paralen, ale co když to nepomůže?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Více informací na portálu covid.gov, např. viz https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/kdy-vyhledat-lekarskou-peci.

Odpověď redakce TN.cz: Léky, které by byly přímo určené pro onemocnění covid-19, zatím nejsou k dispozici. Obecně se při lehkém průběhu doporučuje odpočinek a pít hodně tekutin. Pokud se u vás objevují potíže s dýcháním, vysoká horečka a kašel, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.

Související obsah

13. Proč musí do školy chodit děti speciálně pedagogických center, které mají často další přidružené nemoci, mj. astma, dysplazie plic apod.?

Odpověď Ministerstva školství: Z pozice MŠMT lze k tomu říci, že žáci s jakoukoliv diagnózou, která nedovoluje docházku do školy, mají možnost prostřednictvím svých rodičů požádat ředitele školy o povolení individuálního vzdělávání, které je umožněno na 1. i 2. stupni ZŠ.

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Zákonný zástupce žáka se zdravotním omezením se může s vedením školy domluvit i na krátkodobé absenci a určitém způsobu distanční výuky, pokud má pro to škola podmínky.

Tyto rodiny si však musí uvědomit, že škola jim takto vychází vstříc nad rámec svých povinností a nemohou po ní vyžadovat plnou distanční výuku.

 

14. Jsou vakcíny opravdu bezpečné i pro seniory? 

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Ano, právě registrace zaručuje, že daný léčivý přípravek bude účinný a bezpečný. Pokud má například senior pochybnosti, zda se právě kvůli svému zdravotnímu stavu nechat očkovat, jistě je vhodné se o tomto poradit se svým praktickým lékařem, který zná nejlépe jejich celkový zdravotní stav a umí dané vyhodnotit.

Související obsah

15. Kolik lidí se již proočkovalo v jednotlivých očkovacích centrech? V jakém poměru nebo podle jakého klíče se očkovací látky přidělují jednotlivým očkovacím centrům? Kolik volných rezervací mají centra?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Veškeré informace jsou denně dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, aktuální data viz https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/denni-prehled-dat-k-ockovani-proti-covid-19-k-7-2-2021/

Odpověď redakce TN.cz: Na stránkách Ministerstva zdravotnictví naleznete denní přehled očkování podle prioritních skupin, krajů a také podle věku. 

16. Proč bylo rozhodnuto o přednostním očkování právě pro lidi nad 85 let, místo lidí například s plicními nemocemi.

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Přednostně jsou nyní očkováni zdravotníci a senioři, tedy nejohroženější skupiny obyvatel. S ohledem na omezené dodávky vakcíny není bohužel možné naočkovat přednostně všechny, jakkoliv si uvědomujeme důležitost očkování i pro ostatní skupiny obyvatel.

17. Proč nejsou zavřené i školky, když hlavně menší děti jsou přenašeči?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Není nám známo, z jakého tvrzení vycházíte ve druhé části věty o tom, že "hlavně menší děti jsou přenašeči“.

18. Kdy budou spuštěny haly pro individuální sporty?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Jakmile bude epidemická situace příznivější, bude možné otevřít třeba právě haly pro individuální sporty. V tuto chvíli je však nutné dodržovat aktuální protiepidemický systém, který je v 5. stupni.

Související obsah

19. Je účinnější vakcína, nebo mě více ochrání protilátky po prodělání koronaviru?

Odpověď Ministerstva zdravotnictví: Odpověď naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

Odpověď redakce TN.cz: Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců.

Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a také buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější. Podrobný článek o imunitě proti onemocnění covid-19 najdete zde.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz