Test

Jste zralí na návštěvu psychiatra? Udělejte si dva krátké testy

Jste zralí na návštěvu psychiatra? Udělejte si dva krátké testy
Zdroj: Profimedia

Na 10. října každoročně připadá Světový den duševního zdraví. Jeho tématem pro letošní rok je duševní zdraví na pracovišti. Nehrozí i vám duševní problémy? Vyzkoušejte si dva krátké testy, které jsme pro vás připravili.

Duševní onemocnění jsou fenoménem, který do pracovní sféry výrazně zasahuje. "Duševní problémy na pracovišti ovlivňují významnou část populace napříč Evropou. Dle dat České správy sociálního zabezpečení bylo v Česku jen v 1. pololetí roku 2017 ukončeno 22 648 případů dočasné pracovní neschopnosti pro duševní nemoci, které celkově zahrnovaly téměř 2 miliony prostonaných dní," vysvětlila Lucie Kondrátová z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ).

Celkový počet lidí, kteří trpí duševními problémy a chodí do práce, je ale daleko vyšší. Bojí se totiž své obtíže přiznat před zaměstnavatelem a kolegy. "Naše předchozí výzkumy potvrdily, že pouze 19,6 % lidí v Česku by bylo ochotných mít za spolupracovníka člověka s duševním onemocněním. Například ve Velké Británii je toto číslo výrazně vyšší – 68 %," upozornil Petr Winkler vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie NUDZ.

Velká Británie se tématem duševního zdraví na pracovišti zabývá velice důkladně a změny se chystají i v Česku. "Připravili jsme dotazník, jehož cílem je zjistit, jak hodnotí podmínky na pracovišti z hlediska duševní hygieny sami zaměstnanci. Zajímá nás osobní zkušenost zaměstnanců ohledně míry pracovní zátěže a negativních faktorů na pracovišti, jako jsou stres, neadekvátní pracovní podmínky či nedostatečná komunikace a dopady těchto skutečností na jejich pracovní a osobní život," uvedli pracovníci NUDZ. Dotazník můžete vyplnit ZDE.

Související obsah

Ke které duševní poruše můžete mít sklony?

Jednoduchý test, který má odhalit nejhlubší potlačené stránky vaší osobnosti, sestavil ve dvacátém století maďarský psychiatr Leopold Szondi. Vychází z obecného přesvědčení, že charakteristiky, která nám na ostatních vadí, jsou vlastně ty, které nenávidíme na nás samých a potlačujeme je.

Před sebou máte fotografie osmi psychopatů, které Szondi léčil. Vyberte z nich tvář, která vás nejvíc děsí a je vám nejméně sympatická. Podle testu můžete mít sklony ke stejné duševní poruše, jako měl dotyčný.

A) Sadista

Pravděpodobně jste v sobě v dětství potlačili některé zkušenosti spojené s autoritářstvím ve svém chování, potřebu ovládat druhé a sklony ke špatným úmyslům. Pokud jste si vybrali portrét tohoto muže, mohli jste v sobě potlačit urážlivé nebo ponižující chování k ostatním.

Nejspíš jste úplně neškodným a mírumilovným stvořením, vždy rádi pomůžete druhým. Pokud pracujete v kanceláři, možná mají nadřízení problém vás zvládnout. Když totiž nechcete něco dělat, schválně to dáváte najevo (chodíte pozdě do práce, ukazujete, že máte špatnou náladu apod.). Pokud se musíte bránit, často volíte pasivní odpor a vzdor, které z dlouhodobého hlediska vyčerpávají ty, kteří vám způsobují problémy.

B) Epileptik

Pokud mluvíme o poruchách osobnosti souvisejících s onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku (které se v některých případech projevují jako epilepsie), některými diagnostickými rysy mohou být impulzivita, podrážděnost, výbuchy hněvu a agrese. Pokud ve vás tento statný chlapík vyvolal odpor a strach, je pravděpodobné, že jste v raném dětství potlačili některý z těchto pocitů a chování do podvědomí.

Je velmi pravděpodobné, že jste laskavá a mírumilovná osoba. Umíte být pokorný a přátelský, vytváříte dojem zodpovědného člověka, který se umí ovládat. Ve svých pocitech jste stabilní, snadno se seznamujete s lidmi a máte dobré nápady.

C) Katatonik

Některými rysy této duševní poruchy jsou nadměrná představivost a negativismus. Pokud je vám tento usměvavý muž nesympatický, možná jste ve své mysli potlačili nějakou hyperaktivitu. Pokud se nepřenesla do vašeho podvědomí, můžete kvůli ní ztratit kontakt s realitou.

Máte tendenci přejímat stereotypní chování a nemáte rádi inovace a změny, Možná jste ten typ plachého a neklidného člověka, pro kterého je obtížné přizpůsobit se novým situacím. Největší strach máte z toho, že se přestanete ovládat. Jste trochu upjatý, často defenzivní a nikdy se neodchylujete od toho, jak by se měl člověk správně chovat.

Související obsah

D) Schizofrenik

Schizofrenní osobnost je charakteristická intenzivní apatií, zkresleným myšlením a neslučitelnými emocemi. Pokud vám tato žena nahnala husí kůži, pravděpodobně jste v sobě potlačili pocit lhostejnosti vůči druhým a odstřihli jste se od událostí a věcí, které jsou spojeny s vaším raným dětstvím.

Nejspíš jste poměrně společenská osoba. Věříte v socializaci a komunikaci s ostatními, užíváte si společnost a rádi chodíte mezi lidi. Družnost ale může být jen maska, za kterou se skrývá izolovaná osoba, která žije s pocitem, že je pořád osamělá. Vaše vztahy mohou být neosobní a povrchní. Hluboko uvnitř možná cítíte, že soužití s ostatními nepotřebujete.

E) Hysterik

Některými rysy hysterických lidí jsou povrchní a nestabilní emoce, narcismus a exhibicionismus. Možná jste i vy v sobě v minulosti potlačili nenasytnou touhu strhnout na sebe pozornost.

Vytváříte dojem skromného člověka, ve skutečnosti se ale za maskou klidné a plaché osoby může skrývat člověk, který prahne po tom, aby ostatní okouzlil. Pečlivě se staráte o svůj vzhled a chování. Snažíte se být za všech okolností elegantní a pořizujete si oblečení a doplňky, které přitahují pozornost ostatních. Tito lidé si často vybírají extravagantní povolání nebo koníčky.


F) Depresivní člověk

Nedostatek sebeúcty, pocit podřadnosti a viny jsou hlavními příznaky deprese. Pokud ve vás tato nevinně vypadající žena vyvolává nepříjemné pocity, může to znamenat, že jste hluboce depresivní člověk, který ale dokáže mít tyto příznaky pod kontrolou.

Možná jste společenská a bezstarostná osoba. Čiší z vás sebevědomí, optimismus a dynamika. Někdy se samozřejmě rozčílíte a můžete propad mírné depresi či melancholii. Býváte také podezřívavý a mrzutý. Je velmi pravděpodobné, že se snažíte být ostatním psychologem a řešíte jejich problémy.

Související obsah

G) Maniak

Některé diagnostické rysy mánie jsou extroverze, nadhodnocení sebe sama, rozhazování peněz a prudké emoce. Pokud se vám tato tvář nelíbí, pravděpodobně někde hluboko uvnitř vás existuje nějaké vzrušení, které, pokud nebude kontrolováno, vás přemění ve fanatika.

Pravděpodobně jste člověkem, který nerad provokuje svým chováním, nenávidí hluk, extrémy a excesy. Jste příkladem diskrétnosti, zdrženlivosti a uměřenosti. Jednáte logicky a šetrně, máte své chování vždy pod kontrolou.

H) Rozpolcená osobnost

Tento typ osobnosti je typický touhou být uznáván opačným pohlavím. V dětství jste totiž možná měli problémy určit vlastní identitu a genderovou orientaci.

Pokud jste tyto obavy v sobě potlačili, můžete mít dnes potřebu důrazně potvrzovat, k jakému pohlaví ve skutečnosti patříte. Svým chováním, zvyky a vzhledem dáváte najevo, že jste skutečný muž nebo žena. Muži si hrají na frajery, ženy se snaží vždy být sexy a flirtují.

Máte sklon k depresím? Otestujte se na následující straně

Odpovězte na následující otázky a sečtěte body u odpovědí, které jste si vybrali. Hodnocení najdete na konci testu.

Beckova stupnice pro hodnocení deprese

Otázka číslo 1:

0 - Necítím se smutný (á).

1 - Cítím se posmutnělý (á), sklíčený (á).

2 - Jsem stále smutný (á) a smutku se nedokážu zbavit.

3 - Jsem tak nešťastný (á), že to nemohu snést.


Otázka číslo 2:

0 - Příliš se budoucnosti neobávám.

1 - Budoucnosti se obávám.

2 - Vidím, že se už nemám na co těšit.

3 - Vidím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže zlepšit.


Otázka číslo 3:

0 - Nemám pocit nějakého životního neúspěchu nebo smůly.

1 - V životě jsem měl(a) více smůly a neúspěchu než obvykle mají jiní lidé.

2 - Vidím, že můj dosavadní život byl jen řadou neúspěchů.

3 - Vidím, že jsem jako člověk [otec, matka, manžel(ka)] plně selhal(a).


Otázka číslo 4:

0 - Jsem v podstatě spokojen(a).

1 - Věci mě už netěší tak, jako dříve.

2 - Nic mi již nepřináší uspokojení.

3 - Ať dělám cokoliv, jsem nespokojen(a).


Otázka číslo 5:

0 - Netrpím pocity viny.

1 - Často mívám pocity viny.

2 - Hodně často mívám pocity viny.

3 - Stále trpím pocity viny.

Související obsah


Otázka číslo 6:

0 - Nemám pocit, že bych měl(a) být za něco potrestán(a).

1 - Mám pocit, že bych mohl(a) být za něco potrestán(a).

2 - Očekávám, že budu nějak potrestán(a).

3 - Vím, že budu potrestán(a).

Otázka číslo 7:

0 - Necítím se příliš zklamán(a) sám (sama) sebou.

1 - Zklamal(a) jsem se v sobě.

2 - Jsem dosti znechucen(a) sám (sama) sebou.

3 - Nenávidím se


Otázka číslo 8:

0 - Necítím se horší než kdokoliv jiný.

1 - Mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb.

2 - Stále si vyčítám všechny své chyby.

3 - Za všechno špatné mohu já.


Otázka číslo 9:

0 - Nepřemýšlím o sebevraždě.

1 - Někdy pomýšlím na sebevraždu.

2 - Často přemýšlím o sebevraždě.

3 - Kdybych měl(a) příležitost, tak bych si vzal(a) život.


Otázka číslo 10:

0 - Nepláču více než obyčejně.

1- Pláču nyní častěji než předtím.

2 - Pláču nyní stále, nedokážu přestat.

3 - Nemohu už ani plakat.


Otázka číslo 11:

0 - Nejsem nyní podrážděnější více než obvykle.

1 - Jsem často podrážděný (á) a rozladěný (á).

2 - Jsem stále podrážděný (á) a rozladěný (á).

3 - Nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve rozčilovaly


Otázka číslo 12:

0 - Neztratil(a) jsem zájem o ostatní lidi.

1 - Mám menší zájem o ostatní lidi.

2 - Ztratil(a) jsem většinu zájmu o ostatní lidi.

3 - Ztratil(a) jsem všechen zájem o ostatní lidi.


Otázka číslo 13:

0 - Dokážu se většinou v běžných situacích rozhodnout.

1 - Odkládám svá rozhodnutí častěji než dříve.

2 - Mám značné potíže v rozhodování.

3 - Vůbec se nedokážu rozhodnout.


Otázka číslo 14:

0 - Nemám větší starosti se vzhledem než dříve.

1 - Mám starosti, že vypadám už dost staře a neatraktivně.

2 - Mám dojem, že se můj zevnějšek značně zhoršil, vypadám dost nepěkně.

3 - Mám pocit, že vypadám hnusně až odpudivě.


Otázka číslo 15:

0 - Práce mi jde jako dříve.

1 - Musím se nutit, když chci začít něco dělat.

2 - Dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal(a).

3 - Nejsem schopen (schopna) jakékoliv práce.

Otázka číslo 16:

0 - Spím stejně dobře jako dříve.

1 - Nespím již tak dobře jako dříve.

2 - Probouzím se o hodinu až dvě dříve než obvykle a nemohu pak již spát.

3 - Denně se probouzím předčasně a nedokážu spát více než 5 hodin denně.

Související obsah


Otázka číslo 17:

0 - Necítím se unavenější než dříve.

1 - Unavím se snadněji než dříve.

2 - Téměř všechno mě unavuje.

3 - Únava mi zabraňuje cokoliv dělat.


Otázka číslo 18:

0 - Mám svou obvyklou chuť k jídlu.

1 - Nemám takovou chuť k jídlu jako dříve.

2 - Mám mnohem menší chuť k jídlu.

3 - Zcela jsem ztratil(a) chuť k jídlu.


Otázka číslo 19:

0 - V poslední době jsem nezhubnul(a).

1 - V poslední době jsem zhubl(a) o více než 2,5 kg.

2 - V poslední době jsem zhubl(a) o více než 5 kg.

3 - V poslední době jsem zhubl(a) o více než 7,5 kg.


Otázka číslo 20:

0 - Nestarám se o své zdraví více než obvykle.

1 - Nyní mi dělají starosti různé bolesti po těle, žaludek, zácpa, srdce apod.

2 - Velice často myslím na tělesné obtíže.

3 - Moje bolesti a těžkosti mě zcela vyčerpávají.


Otázka číslo 21:

0 - Nepozoruji snížení zájmu o sex.

1 - Mám menší zájem o sex než dříve.

2 - Mám o hodně menší zájem o sex než dříve.

3 - Ztratil(a) jsem úplně zájem o sex.


Pacient zakroužkuje v každé položce (1 až 21) číslo, které nejvíce odpovídá jeho současným pocitům, myšlenkám, stavu apod. Je možno vyplňovat pravidelně (např. dvakrát týdně), aby bylo možno sledovat depresi.


HODNOCENÍ:

0 - 10 normální nálada

10 - 20 mírná deprese

20 - 40 střední deprese

40 - 60 silná deprese

Pokud chcete mít jasnější představu o tom, jestli nemáte sklony k některé psychické poruše, vyzkoušejte si velký test přímo na stránkách psychiatra. Najdete ho ZDE.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Krásná dívka trpěla těžkými depresemi. Její manžel vymyslel úžasnou věc, která jí vrátila chuť žít!

PSYCHICKÉ PROBLÉMY moderátora Chcete být milionářem?: Martin Preiss po léčení vypadá jinak!

VÁŠ PŘÍBĚH: Exmanžel mě dohnal k psychiatrovi
Děti celebrit, které už teď potřebují psychiatra

mom, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz