Cyklisté

Když cyklista zaviní nehodu. Co dělat, abyste neplatili miliony

Když cyklista zaviní nehodu. Co dělat, abyste neplatili miliony
Zdroj: Profimedia

Cyklistická sezóna je v plném proudu. Ale s radovánkami přibývají i problémy. Nehod přibývá na přeplněných cyklostezkách i na silnicích. Víte, jak předejít potížím a co dělat, když na kole zaviníte nehodu?

Podle policejních statistik stoupla meziročně nehodovost cyklistů skoro o 14 %. Během loňského roku se stalo o 329 nehod s účastní cyklistů více než ten předešlý. Zemřelo při nich 38 cyklistů.

Povinná výbava

Bezpečnou jízdu na silnici by měla každému cyklistovi zajistit takzvaná povinná výbava. Tu tvoří zejména správně a zákonně vybavené kolo. Přilba je pak důležitá nejen pro cyklisty do 18 let, ale pro všechny věkové kategorie. Může zachránit život, a to zejména při srážce s pevnou překážkou.

Související obsah

Podle analýzy smrtelných nehod z posledních let osm z deseti mrtvých cyklistů přilbu nemělo. Přitom patologové potvrzují, že více než třetině obětí by přilba život nejspíš zachránila.

“Je samozřejmě také důležité být viděn a dobře vidět, tedy použití reflexních prvků a světel či svítilen. Většinou také doporučuji mít staženou na mobilu nejen navigaci či mapu, ale i aplikaci Záchranka pro rychlé přivolání pomoci sobě nebo druhým,“ přidává další prvky do bezpečnostní výbavy Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti.

Preventivní ochrana

Povinná výbava a rozumná jízda nejsou jedinou prevencí, jak předejít nepříjemnostem. Cyklista by měl počítat s tím, že k nehodě může tak jako tak dojít, před problémy s placením astronomických částek na náhradě škod mu může pomoci preventivní odpovědnostní pojistka.

Související obsah

“Pojištění odpovědnosti se vztahuje na újmy způsobené při běžných činnostech, patří sem také rekreace a zábava včetně rekreačních sportů, chůze, jízdy na kole nebo na koni. Vztahuje se na všechny události, které se stanou na území Evropy, takže platí i pro jedince nebo rodiny, kteří vyjedou na kolo mimo Česko. Pojistka platí pro celou domácnost, tedy všechny členy rodiny žijící na jedné adrese. Pojištění pokrývá škodu až do výše 25 milionů korun,“ vysvětluje Michal Kozub, produktový manažer z Direct pojišťovny.

Odpovědnostní pojistka kryje většinou náklady na újmu na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady jeho nákladů na zdravotní péči a odškodnění za smrt. Vztahuje se také na další škody, které mohou vzniknout například při nehodě.

Češi rádi podvádějí, postih hrozí i oběti

Velká část české populace nemá pojištění odpovědnosti sjednáno, mnohdy se pak snaží z úhrady škod vykroutit pojistným podvodem. “Vyplacené částky na náhradu mohou jít do roviny několika milionů. Proto se v praxi často stává, že viníci cyklistické nehody, zejména pokud dojde ke škodě pouze na majetku, se snaží tuto škodu uplatnit v rámci povinného ručení na svoje osobní vozidlo či motocykl, s tím, že uvedou nepravdivé skutečnosti o vzniku nehody,“ komentuje advokát Michal Hon. Upozorňuje také, že takové jednání naplňuje znaky skutkové podstaty pojistného podvodu. “Trestní postih pak může hrozit i poškozenému, který s takovým postupem vysloví souhlas a potvrdí smyšlený vznik škody,“ doplňuje Hon.

Když už k nehodě dojde…

Z právního hlediska vzniká při jakékoliv cyklistické nehodě odpovědnostní vztah. Pokud cyklista při karambolu poškodí jakýkoliv majetek, nebo dokonce někoho zraní, porušil tím svou právní povinnost a vzniká škoda, ať už se jedná o skutečnou škodu, nebo ušlý zisk, případně o újmu na zdraví.

“Nejčastěji se jedná o porušení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ale může se jednat i o porušení zcela obecných předpisů týkajících se ochrany zdraví a majetku občanů,“ říká Hon.

Pokud se nehoda stane, měl by viník samozřejmě poskytnout první pomoc, eventuálně přivolat složky integrovaného záchranného systému. Jestliže je výsledkem jen škoda na majetku, je vhodné vše pečlivě nafotit, aby měl viník zdokumentováno, jakou škodu reálně způsobil, a aby po něm následně nebyla vymáhána náhrada škody ve větším rozsahu, než za kterou nese odpovědnost.

Když dojde ke škodě na takovém majetku, jehož majitel není přítomen či znám, měl by viník učinit nezbytné kroky k předání informace o tom, kdo škodu způsobil. “Lze například umístit na místo škody lístek se vzkazem a telefonním číslem. Toto je přirozeně na morálce každého, zda ponese čestně odpovědnost za vzniklou škodu,“ dodává Hon.

Doporučuje zajistit si kontakt na svědky, kteří byli nehodě přítomni či ji nějak vnímali. Svědek totiž může potvrdit skutkovou verzi nehody a vyloučit či omezit zavinění na viníkově straně.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události