Auto

V tomhle tápe většina řidičů. Policejní NÁVOD proti chaosu na křižovatkách

Dopravní policisté koncem září v Jihlavě trénovali řízení křižovatky v centru města. Zjistili však, že řada řidičů jejich pokyny nezná a neví, jak na ně reagovat. Police proto vydala instruktážní video - názorně vysvětluje, co jednotlivá gesta znamenají a jak se mají řidiči v takové situaci chovat. Podívejte se na něj pod titulkem článku.

Policisté nastupují do křižovatek většinou v případě, kdy se porouchají semafory, nebo když je velmi hustý provoz a policisté se jej snaží urychlit.

Při řízení křižovatek pak ale zjišťují, že mnozí řidiči ani chodci neumí správně reagovat na jejich pokyny. Přesvědčili se o tom i při nedávném tréninku dopravní policie v Jihlavě: Jakmile se vypnuly semafory a nastoupili policejní regulovčíci, začaly zmatky.

Související obsah

Přitom platí, že pokud řidič neuposlechnete například pokyn "Stůj", hrozí mu pokuta, stejně jako kdyby projel křižovatku na červenou.

Policie tak vydala pro řidiče vidoenávod, jak se v takto řízených křižovatkách chovat. "Nejčastější problém je, že řidiči nerespektují pokyny, protože je očividně neznají," říká ve videu policista Ladislav Šumbera a vysvětluje signály, které policisté na křižovatkách používají:

Pokud řidiči přijíždějí k čelu nebo k zádům policisty, který má roztažené ruce, musí před křižovatkou zastavit:

Zdroj: Policie ČR


Vztyčená ruka znamená pozor. Je to stejné jako žlutá barva na semaforu a řidiči musí křižovatku opustit, popřípadě včas zastavit:

Zdroj: Policie ČR


Řidiči přijíždějící k bokům policisty, který má zároveň roztažené ruce, mohou křižovatkou projet rovně nebo odbočovat vlevo či vpravo (ostatní stojí):

Zdroj: Policie ČR

Trojstranná uzávěra. Řidiči, kteří přijíždějící k takto postavenému policistovi z jeho levé strany, mohou pokračovat přímo, nebo odbočit vpravo a vlevo:

Zdroj: Policie ČR

Vozidla přijíždějící k čelu policisty ale mohou odbočit pouze vpravo:

Zdroj: Policie ČR


A řidiči, kteří přijíždějí k zádům policisty nebo z jeho pravé strany, musí vždy zastavit:

Zdroj: Policie ČR

Jak řešit křižovatku s policistou?

- Pokyny policisty jsou nadřazeny dopravním značkám a světelným signálům.

- Řídit provoz na křižovatce může kromě policisty ve služebním stejnokroji také vojenský policista nebo příslušník vojenské pořádkové služby. Stejné pokyny pak může používat strážník obecní policie při usměrňování provozu, pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, není-li řízení provozu zajištěno policií. Pokyny může také využít i příslušník hasičského záchranného sboru k usměrnění provozu při řešení mimořádné události.

- Stojí-li někdo z uvedených osob v křižovatce, tak zpozorněte. Když si nejste jisti dopravní situací, pak plynule zastavte.

- Nezastavujte až u policisty, ale před hranicí křižovatky. Hranici křižovatky vyznačuje  tzv. příčná čára souvislá, někdy doplněná symbolem "Dej přednost v jízdě!" nebo nápisem STOP.  Kde taková vodorovná dopravní značka není, pak hranici křižovatky tvoří pomyslná kolmice v místě, kde začíná zakřivení okraje vozovky.

- Sledujte pozorně pokyny paží a postoj policisty nebo jiné osoby řídící provoz. K řízení provozu může policista používat směrovku a ke zdůraznění pokynu i znamení píšťalkou.


- Pokud si nezapamatujete pravidla pro řízení křižovatky policistou, raději zastavte. Policista vám dá dostatečně najevo, kdy a kam můžete pokračovat v jízdě.


- Nepodceňujte rady, protože při porušení pokynu "Stůj!" při řízení provozu, vám hrozí stejný postih, jako při jízdě na červenou.
 

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata

Důležité Události