Rychlost

Ve městech jen třicítkou! Přísný limit 30 km/h postupně vytlačí padesátku

Ve městech jen třicítkou! Přísný limit 30 km/h postupně vytlačí padesátku
Zdroj: CDV

Evropský trend je jasný: povolenou padesátku z měst postupně vytlačuje přísnější rychlostní limit 30 km/h. Některé metropole už s padesátkou vůbec nepočítají. A výraznější rozšiřování třicítky je v plánu i v Česku. Souhlasíte?

Paříž rozšíří rychlostní limit 30 km/h tak, aby od roku 2021 pokrýval celé město a  zahájila veřejnou debatu o tomto opatření. Naplňuje tak volební slib starostky Anne Hidalgo. Paříž má už několik let limit 30 km/h pokrývající širokou oblast, ale nyní bude základní rychlost 30 km/h zavedena všude kromě městského okruhu a  pěších zón. Grenoble, Lille a Nantes provedly v posledních letech podobný posun na základní limit 30 km/h.

V sousedním Španělsku vláda prohlásila, že  už podniká další kroky k právní změně, která by mohla v příštím roce snížit rychlostní limit na komunikacích ve  městech na 30 km/h nebo méně v celé zemi. Bilbao oznámilo, že bude prvním městem s více než 300.000 obyvateli, které má na celém území limit 30 km/h. Už teď platí nižší limit téměř 90 % městských komunikací, třicítka teď bude zavedena i na zbývajících komunikacích s 50 km/h.

Diskuze o snížení základního rychlostního limitu probíhají ve městech v Nizozemsku. Limit na 30 km/h od roku 2021 zavede na většině komunikací také belgická metropole Brusel.

Související obsah

Ve všech případech městské úřady argumentují řadou výhod, včetně zvýšené bezpečnosti, sníženého znečištění ovzduší a zvýšení přívětivosti městských center vůči cyklistům a chodcům.

Limit 30 km/h v oblastech s velkým počtem chodců a cyklistů v blízkosti škol a  v obytných oblastech už řadu let prosazuje také Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC). Navrhuje změny infrastruktury, které podporují dodržování a prosazování nižší rychlosti.

Zvýšení bezpečnosti je jedním z hlavních argumentů pro zavedení zón s třicítkou. Výrazně se zvyšuje možnost odvrácení kolize a snižuje se riziko případných následků dopravních nehod.


Příklad pro srovnání: Dítě vyběhne na silnici 15 metrů před jedoucím autem. Při rychlosti 50 km/h auto zasáhne chodce rychlostí 45 km/h, což pravděpodobně způsobí vážná nebo smrtelná zranění. Při rychlosti 30 km/h se řidiči podaří zastavit, a zabránit tak střetu.

Zavádění a rozšiřování zón s maximální povolenou rychlostí 30 km/h je v plánu i v Česku. "Obce každoročně reportují počet nových zón 30, které na svém území zřídily, nicméně tempo přibývání těchto zón je pomalé a nehodovost v zastavěném území prakticky stagnuje," komentuje vývoj v českých městech a obcích brněnské Centrum dopravního výzkumu (CDV).

"Při rychlostech do 30 km/h dochází ve většině případů pouze k  lehkým zraněním chodce, tyto nižší střetové rychlosti jsou rizikové spíše pro stárnoucí populaci. Se zvyšující se rychlostí signifikantně roste riziko vzniku vážných zranění. Při střetu mezi vozidlem a  chodcem dochází nejčastěji k  poranění hlavy, horních a dolních končetin. Mezi nejčetnější vážná zranění chodců patří zhmoždění mozku a zlomeniny lebky,“ upozorňuje Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

Související obsah

CDV uvádí, že při rychlosti 30 km/h řidič dokáže zastavit o 14 metrů dříve než při padesátce. To je značný rozdíl, i když je třeba dodat, že se jedná o orientační hodnotu, která je závislá na typu povrchu vozovky (suchá, mokrá, sníh apod.), reakční době řidiče a brzdné dráze vozidla.

Podívejte se na srovnání reakce při rychlosti 30 km/h a 50 km/h (v potaze je brána reakční doba (A) i brzdná dráha (B a C):

Zavádění třicítky podporuje Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 a naváže na ni i plán na další desetiletí. "Zvyšování počtu zón 30 na komunikacích s vysokým počtem zranitelných účastníků dopravy je jedním z navržených opatření akčního plánu připravované Strategie Besip 2021-2030," potvrzuje vedoucí oddělení Besip ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

"Realizace zón 30 jsou jedním z důležitých  prvků, které vedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech. Aktuální příklady z  Francie, Španělska, Nizozemí, Belgie a  dalších evropských zemí ukazují, že zóny 30 lze využívat mnohem více, než jak je obvyklá praxe v  ČR," doplňuje Neřold.

Podle studií Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) lze po zavedení limitu 30 km/h předpokládat snížení počtu nehod s  následkem těžkého zranění přibližně o 70 % a počtu smrtelných nehod až o 90 %.

"Nutno však dodat, že zavádění zón 30 nebude paušální a  rozhodně se nebude vztahovat na celé území obcí. Zavádění těchto opatření bude vždy posuzováno individuálně s  ohledem jak na bezpečnost, tak také plynulost silničního provozu v  dané obci," podotýká Tomáš Neřold.

S tím souhlasí i šéf dopravní policie Jiří Zlý: "Zdůrazňuji, že zavádění zón 30 v podmínkách České republiky nemůže mít plošný charakter. V  souvislosti s  bezpečným a plynulým provozem musí být tyto zóny zaváděny po individuálním posouzení konkrétních lokalit.“

Související obsah

Podle expertů CDV však plošné zklidňování dopravy znamená vyšší úroveň bezpečnosti zejména pro nejzranitelnější účastníky provozu. "Podpora rozvoje zón 30 v  obcích v  České republice má každopádně z  pohledu významného snížení závažných následků nehod obrovský potenciál,“ uvádí šéf CDV Jindřich Frič.

"Zahraniční příklady z  Helsinek a Osla, kde nedošlo v  uplynulém roce k usmrcení žádného chodce ani cyklisty, ukazují, že tyto snahy mají reálný dopad do praxe. Obě města uvádějí snížení rychlosti jako zásadní pro snížení fatálních následků nehod," dodává.

V Česku platí padesátka ve městech a obcích už 23 let - 1. října 1997 byla vyhláškou č. 223/1997 Sb. snížena rychlost v obci ze 60 na 50 km/h. Důvodem byly zkušenosti z jiných zemí, které vedly k  poklesu počtu smrtelných dopravních nehod s  účastí chodců.

Rychlost jízdy v  obci dnes upravuje § 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a  o  změnách některých zákonů; V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h a maximálně 80 km/h, jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla protínající území obce.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události