řidičák

Kódy omezují platnost řidičáků. Když jsou špatně, hrozí řidiči pokuta

Nosíte brýle nebo kontaktní čočky? Měli byste to mít zapsané v řidičském průkazu. Ale pozor, musíte v něm mít správný kód, jinak vám může hrozit pokuta. Podobných kódů, které určují způsobilost řidiče, jsou desítky. Je jich dokonce tolik, že se v nich málokdo vyzná.

Každý šestý řidič má ve svém průkazu omezení, o kterém často ani netuší co znamená.

Na zadní straně každého řidičáku jsou v kolonkách 12 uvedeny zvláštní čísla - takzvané harmonizační nebo harmonizované kódy. V nových průkazech je kolonka označena jen jako “kódy”. Málokdo však ví, co ve skutečnosti znamenají. Přitom mohou definovat všemožná omezení, která se dotýkají držitele řidičského průkazu. Za nesprávné údaje hrozí pokuta až 2000 korun a v případě nehody i tahanice s pojišťovnou.

Tak například kódy týkající se zraku. Pokud máte zrakovou vadu, stáváte se řidičem sice zdravotně způsobilým, ale s podmínkou. A měli byste to mít zapsáno i v řidičáku.

Slouží k tomu kód “01.01 Brýle” nebo kód “01.02 Kontaktní čočky” zapsaný nenápadným písmem vlevo dole na zadní straně průkazu.

Ale pozor, když používáze obojí a občas brýle vystřídáte za čočky, musíte mít zapsaný kód "01.06 Brýle nebo kontaktní čočky". Pokud máte zapsány jen brýle, za jízdu s čočkami můžete dostat pokutu, i když policistovi ukážete, že čočky skutečně nasazené máte.

Související obsah

Podobně jsou v kódech zašifrovaná i jiná zdravotní omezení a další podmínky, které musí člověk splnit, aby mohl usednout za volant. Můžou omezovat i handicapované řidiče, kteří mají mít za volantem patřičné pomůcky (protézy, naslouchadla apod.) či smějí řídit jen speciálně upravené auto. Přizpůsobení vozidel je věnována celá jedna skupina, která čítá téměř sto různých číselných šifer.

Nejčastěji se setkáte s harmonizačním kódem "150" u starších průkazů nebo "79" u těch novějších. Kód je uveden u skupiny řidičského oprávnění "A1" a určuje, že držitel smí řídit i motocykly. "Stopadesátka" ale rozhodně neznamená, že můžete řídit motorky o objemu válců do 150 cm3, naopak omezuje oprávnění na řízení motocyklů do 50 cm3.

Některá omezení se týkají i profesionálních šoférů, kterým například určují, zda můžou vozit cestující nebo do kdy jsou "profesně způsobilí".

Další kódy obsahují zdánlivě nesmyslné podmínky pro řidiče - například, že smí řídit jen hodinu po východu slunce, v okruhu několika kilometrů od místa bydliště, nebo nesmějí na dálnici.

Harmonizované kódy definuje příloha vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů. Seznam ještě zamotala vyhláška platná od začátku roku 2017, která některé kódy přidala, jiné škrtla nebo změnila.

Problém je v tom, že kódů je moc a nevyznají se v nich řidič a mnohdy ani policisté, kteří by měli na dodržování zašifrovaných podmínek dohlížet.


Základní rozdělení kódů je následující:

Harmonizované kódy:

- další podmínky pro řidiče (kódy 01-05)

- přizpůsobení vozidla (kódy 10-51)

- administrativní záležitosti (kódy 70-97)

Národní kódy (kódy 105-199)


Podívejte se, jak šílený je to soupis - tady jsou všechny platné harmonizované kódy od 1.1.2017:

I. Harmonizované kódy
 01.   Ochrana   nebo   korekce   zraku
      01.01       Brýle
      01.02       Kontaktní   čočky
      01.05       Oční   kryt
      01.06       Brýle   nebo   kontaktní   čočky
      01.07       Specifické   optické   pomůcky
 
 02.   Sluchové   pomůcky/komunikační   pomůcky
 
 03.   Protézy/ortézy   pro   končetiny
      03.01       Protéza/ortéza   horní   končetiny
      03.02       Protéza/ortéza   dolní   končetiny
 
 b)   přizpůsobení   vozidla
 
 10.   Upravené  ústrojí  k  ovládání   řazení   rychlostních   stupňů
      10.02       Automatická   převodovka
      10.04       Přizpůsobené   ústrojí   ovládání   převodovky
 
 15.   Upravené   ústrojí   ovládání   spojky
      15.01       Přizpůsobený   pedál   spojky
      15.02       Ručně   ovládaná   spojka
      15.03       Automatická   spojka
      15.04       Opatření proti  zablokování nebo aktivaci pedálu   spojky
 
 20.   Upravené   brzdové   systémy
      20.01       Přizpůsobený   brzdový   pedál
      20.03       Brzdový   pedál   upravený   na   levou   nohu
      20.04       Posuvný   brzdový   pedál
      20.05       Sklopený   brzdový   pedál
      20.06       Ručně   ovládaná   provozní   brzda
      20.07       Ovládání  brzdy  s  použitím maximální síly   ...N   [například:   "20.07(300   N)"]
      20.09       Přizpůsobená   parkovací   brzda
      20.12       Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového  pedálu
      20.13       Ovládání   brzdy   kolenem
      20.14       Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly
 
 
 25.   Upravené   ústrojí   ovládání   akcelerátoru
      25.01       Přizpůsobený   pedál   akcelerátoru
      25.03       Sklopený   pedál   akcelerátoru
      25.04       Ručně   ovládaný   akcelerátor
      25.05       Ovládání   akcelerátoru   kolenem
      25.06       Ovládání   akcelerátoru   s   podporou   vnější   síly
      25.08       Pedál   akcelerátoru   nalevo
      25.09       Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru
 
 31.   Úpravy   a   zabezpečení   pedálů
      31.01       Další   sada   paralelních   pedálů
      31.02       Pedály   ve   stejné   (nebo   téměř   stejné)   úrovni
      31.03       Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud pedály nejsou ovládány   nohou
      31.04       Zvýšená   podlaha
 
 32.   Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru
      32.01       Akcelerátor   a   provozní   brzda   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   jednou  rukou
      32.02       Akcelerátor   a   provozní   brzda   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   vnější   silou
 
 33.   Kombinovaný   systém   ovládání   provozní   brzdy,   akcelerátoru   a   řízení
      33.01       Akcelerátor,   provozní   brzda   a   řízení   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   vnější silou   jednou   rukou
      33.02       Akcelerátor,   provozní   brzda   a   řízení   jako   kombinovaný   systém   ovládaný   vnější   silou   oběma   rukama
 
 35.   Upravené   uspořádání   ovladačů   (přepínače   světel,   stěrač/ostřikovač čelního skla, houkačka, směrová světla  apod.)
      35.02       Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro   řízení vozidla
      35.03       Ovladače   ovladatelné   levou   rukou   bez   puštění   zařízení   pro   řízení   vozidla
      35.04       Ovladače   ovladatelné   pravou   rukou   bez   puštění   zařízení   pro   řízení   vozidla
      35.05       Ovladače   ovladatelné   bez   puštění   zařízení   pro   řízení   vozidla   a   mechanismy  akcelerátoru   a   brzd
 
 40.   Upravené   řízení
      40.01       Řízení  s  použitím maximální ovládací síly ...N   [například   "40.01   (140   N)"]
      40.05       Přizpůsobený   volant   (větší   nebo   silnější volant,  zmenšený   průměr   volantu,  apod.)
      40.06       Přizpůsobená   poloha   volantu
      40.09       Nožní   ovládání   řízení
      40.11       Pomocná   zařízení   na   volantu
      40.14       Alternativně   přizpůsobený   systém   řízení vozidla   ovládaný   jednou   rukou/paží
      40.15       Alternativně   přizpůsobený   systém   řízení   vozidla   ovládaný   dvěma   rukama/pažemi
 
 42.   Upravené   zařízení   pro   výhled   dozadu/do   stran
      42.01       Přizpůsobené   zařízení   pro   výhled   dozadu
      42.03       Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran
      42.05       Zařízení   k   eliminaci   mrtvého   úhlu
 
 43.   Poloha   sedadla   řidiče
      43.01       Výška   sedadla   řidiče   umožňující   normální   výhled   a   v   normální   vzdálenosti   od  volantu   a   pedálů
      43.02       Anatomicky   přizpůsobené   sedadlo   řidiče
      43.03       Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu
      43.04       Sedadlo   řidiče   s   opěrkou   ruky
      43.06       Přizpůsobení   bezpečnostního   pásu
      43.07       Typ   bezpečnostního   pásu   s   podporou   pro   dobrou   stabilitu
 
 44.   Úpravy   motocyklů   (povinnost   uvedení   podkódu)
      44.01       Samostatně   ovládaná   brzda
      44.02       Přizpůsobená   brzda   na   předním   kole
      44.03       Přizpůsobená   brzda   na   zadním   kole
      44.04       Přizpůsobená   rukojeť   akcelerátoru
      44.08       Výška   sedadla   umožňující   řidiči   v   poloze   vsedě   mít   současně   obě   nohy   na  zemi  a  udržovat motocykl  v  rovnováze při  zastavení  a  stání.
      44.09       Maximální  ovládací   síla   brzdy   předního   kola...   N   [například   "44.09   (140   N)"]
      44.10       Maximální  ovládací   síla   brzdy   zadního   kola...   N   [například   "44.10   (240   N)"]
      44.11       Přizpůsobená   stupačka
      44.12       Přizpůsobená   řídítka
 
 45.   Motocykl   pouze   s   postranním   vozíkem
 
 46.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla
 
 47.   Pouze   pro   vozidla   s   více   než   dvěma   koly,   u   kterých   řidič   nemusí   pro   rozjetí,   zastavení   a   stání   udržovat   rovnováhu
 
 50.   Omezení   na   určité   vozidlo/číslo   podvozku   (identifikační   číslo   vozidla,   VIN)
 
 Písmena   pro   použití   v   kombinaci   s   kódy   01   až   44   pro   další   specifikace:
      a       levý    
      b       pravý  
      c       ruční  
      d       nožní   
      e       prostřední 
      f       paže 
      g       palec  
                 
 c)   kódy   pro   omezení   užívání
                 
 61.   Omezení   jízdy   podle   denní   doby   (například:   jedna   hodina   po   východu   slunce   a   jedna   hodina   před   západem   slunce)
 
 62.   Omezení   jízdy   v   okruhu   ...   km   od   místa   bydliště   řidiče   nebo   pouze   ve   městě/regionu
 
 63.   Řízení   vozidla   bez   cestujících
 
 64.   Jízda   rychlostí   nepřesahující   ...   km/h
 
 65.   Řízení   vozidla   povoleno   výhradně   v   doprovodu   jiného   držitele   řidičského   oprávnění   minimálně   stejné   skupiny   vozidel
 
 66.   Bez   přívěsu
 
 67.   Zákaz   jízdy   na   dálnici
 
 68.   Zákaz   jízdy   pod   vlivem   alkoholu
 
 69.   Omezení na vozidla vybavená alkoholovým imobilizérem   v   souladu s normou EN 50436. Stanovení data platnosti je nepovinné [například "69" nebo "69(1.1.2016)"]
 
 d)   administrativní   záležitosti
 
 70.   Výměna   řidičského   průkazu   č   ...   vydaného   ...   (kým)   (v   případě   třetí   země   rozlišovací   značka   EU/OSN;   například   "70.0123456789.NL")
 
 71.   Druhopis   řidičského   průkazu   č   ...   (v   případě   třetí   země   rozlišovací   značka   EU/OSN;   například   "71.987654321.HR")
                 
 73.   Pouze   pro   čtyřkolová motorová vozidla   skupiny B (B1)
 
 78.   Pouze   pro   vozidla   s   automatickou   převodovkou
                 
 79.   Pouze   pro   vozidla,   která   vyhovují   specifikacím   uvedeným   v   závorkách v souvislosti   s   použitím článku 13  směrnice   2006/126/ES
 
      79.01.   Pouze   pro   dvoukolová   motorová   vozidla   s   postranním   vozíkem   nebo   bez   něj
 
      79.02.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla   nebo   čtyřkolová   motorová   vozidla   skupiny  AM
 
      79.03.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla
 
      79.04.   Pouze   pro   tříkolová   motorová   vozidla   doplněná   o   přípojné   vozidlo   o   největší   povolené   hmotnosti nepřevyšující   750   kg
 
      79.05.   Lehký   motocykl   skupiny   A1   s    postranním   vozíkem   nebo   bez   něj   s   poměrem   výkon/hmotnost   převyšujícím    0,1   kW/kg
 
      79.06.   Jízdní   souprava   skupiny   B+E,   pokud   největší   povolená   hmotnost   přípojného   vozidla   převyšuje   3   500kg
 
 80.   Pouze   pro   držitele   řidičského   oprávnění   skupiny   A   s   omezením   pro   tříkolová   motorová   vozidla,   kteří   nedosáhli   věku   24   let
                 
 81.   Pouze   pro   držitele   řidičského   oprávnění   skupiny   A   s   omezením   pro   motocykly   s   postranním   vozíkem   nebo   bez   něj,   kteří nedosáhli  věku 21let
 
 95.   Řidič je profesně způsobilý do ......[ve   formátu 95   (DD.MM.RR) ]
 
 96.   Motorová   vozidla   skupiny   B   s   přípojným   vozidlem   o   největší   povolené   hmotnosti  převyšující   750   kg,   pokud   největší povolená   hmotnost   této   jízdní   soupravy   převyšuje   3   500   kg,   ale   nepřevyšuje   4   250  kg
 
 97.   Není   oprávněn   řídit   motorové   vozidlo   skupiny   C1,   které   spadá   do   oblasti   působnosti   nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady (EU)   č.   165/2014  ze   dne   4.   února 2014   o   tachografech   v   silniční   dopravě,   o   zrušení nařízení   Rady   (EHS)   č.   3821/85  o   záznamovém zařízení   v   silniční   dopravě   a   o   změně   nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady   (ES)   č.   561/2006  o   harmonizaci   některých   předpisů v   sociální   oblasti   týkajících   se   silniční   dopravy
                 

Poznámka: Jednotka   síly   "N"   uvedená   u   harmonizovaných   kódů   20.07,   40.01,   44.09   a   44.10   udává   schopnost   řidiče   ovládat  systém.

II. Národní kódy

                
 105.   Jiná   zdravotní   omezení,   která   nejsou   uvedena   v   části   I   této   přílohy.
 
 111.   Nelze   vykonávat   činnost:
 a)   řidiče,   který   řídí   motorové   vozidlo   v   pracovněprávním   vztahu   a   u   něhož   je   řízení   motorového   vozidla   druhem   práce   sjednaným v   pracovní   smlouvě,
 
 b)   řidiče,   u   kterého   je   řízení   motorového   vozidla   předmětem   samostatné   výdělečné   činnosti   prováděné   podle   jiného   právního   předpisu,
 
 c)   učitele   výcviku   v   řízení   motorových   vozidel   podle   jiného   právního   předpisu.
 
 115.   Posilovač   spojky.
 
 160.   Výjimka   z   věku   u   řidičského   oprávnění   skupiny   vozidel   A1,   A2   nebo   A   osoby,   která   je   držitelem   licence   motoristického   sportovce, udělená   pouze   pro   jízdu   při   sportovní   soutěži.
 
 172.   Omezení   řidičského   oprávnění   skupiny   vozidel   A   pouze   k   řízení   motorového   vozíku   pro   invalidy.
 
 175.   Omezení   řidičského   oprávnění   skupiny   vozidel   D   pouze   k   řízení   vozidla   městské    hromadné   dopravy   osob.
 
 185.   Pouze   pro   řízení   motorových   vozidel   stanovených   v   §   83   odst.   5   zákona   č.   361/2000   Sb.  do   doby   dosažení   věku   u   skupiny   vozidel C   21   let,   u   skupiny   vozidel   D   24   let.
 
 199.   Zkušební   doba   podmíněného   upuštění   od   výkon

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události