Dálnice

Příprava nových dálnic trvá hrozivých 13 let. Tenhle plán to má změnit

Příprava nových dálnic trvá hrozivých 13 let. Tenhle plán to má změnit
Zdroj: TV Nova

Příprava strategických dopravních staveb v Česku trvá až 13 let. Ministerstva dopravy, místního rozvoje a průmyslu a obchodu chtějí dobu zkrátit zhruba o třetinu. Vládě předkládají novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, zkráceně tzv. liniový zákon. Co by změna přinesla?

Neuvěřitelně dlouhé schvalovací procesy a problémy s pozemky brzdí rozšiřování české dálniční sítě. Příprava jedné stavby trvá i 13 let! Změnit to má novela zákona, která by přípravu dopravních staveb zjednodušila. Alespoň o čtyři roky, i tak by řízení v extrémních případech trvalo devět let…

“Podstatným nástrojem k urychlení přípravy staveb je možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném řízení, a to na základě méně podrobné dokumentace, s nímž je spojen také pouze jediný přezkum. V praxi by to mohlo znamenat zkrácení přípravy jednotlivých staveb až o tři roky“, říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Další urychlení přípravy staveb si ministerstvo dopravy slibuje od zavedení Jednotného závazného stanoviska u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. To by nahradilo veškeré správní akty vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, což může oproti současnosti zrychlit řízení až o rok.

Související obsah

”Navrhujeme také zavedení pevné lhůty pro vydávání závazných stanovisek. Ta je stanovena maximálně na 30 dní, respektive na 60 dní ve zvlášť složitých případech. Pokud nejsou tato stanoviska vydána ve lhůtách, novela počítá s tzv. fikcemi souhlasu“, dodává ministr Kremlík.

Novela zároveň umožňuje vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury a jeho využitelnosti až po dobu 3 let od jeho vyhotovení.


Rychlejší vyvlastnění pozemků

Ministerstva dopravy, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj také v zákoně o vyvlastnění navrhují stanovení konkrétních lhůt pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění potřebného pozemku pro stavbu. Úřady budou mít 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na stanovení ústního jednání s dotčenými majiteli pozemků, po kterém bude následovat 30denní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění.

”Současná úprava, která nestanovuje žádnou lhůtu, nevytváří na vyvlastňovací úřad dostatečný tlak a motivaci, aby rozhodoval bezodkladně. Naopak výslovné stanovení lhůt přispěje k pozitivní motivaci vydávat rozhodnutí v přiměřených a realistických lhůtách,“ uvádí ministerstva v důvodové zprávě.

Související obsah

Ministerstva pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu navrhují rozšířit možnost využití institutu mezitímního rozhodnutí i na stavby vodní a energetické infrastruktury. A návrh upravuje i podmínky pro rušení železničních přejezdů, což by mělo zrychlit jejich modernizaci.

Aktuálně resort dopravy staví celkem 256,6 km nových dálnic a silnic I. třídy, z toho přes 138 km dálnic se staví na zelené louce. Nejvíce rozestavěnými dálničními stavbami jsou modernizace brněnské D1 a stavba jihočeské D3. V příštím roce to budou především dálnice D6 (Nové Strašecí – Řevničov)  a D48 (Rybí-Rychaltice).

Jaké nástroje mají urychlit dopravní stavby:

- Umístění a povolení dopravní stavby v jednom řízení s jedním přezkumem – zkrácení až o tři roky

- Zavedení Jednotného závazného stanoviska u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí – zkrácení až o jeden rok

- Zavedení pevných lhůt pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů vydaná během územního či stavebního řízení; maximálně 30 dní, ve zvláštních případech 60 dní.

- Jeden znalecký posudek pro více pozemků k ocenění hodnoty pozemků, využitelný po dobu tří let od jeho vyhotovení.

- Konkrétní lhůty pro vyvlastňovací úřady; 60 dní od zahájení řízení musí být stanoveno ústní jednání, následně 30 dní od ústního jednání musí úřad rozhodnout.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Dálnice

Důležité Události