Emise

Zátahy přímo na silnicích: Čtvrtina odlovených aut nesplnila emise!

Zátahy přímo na silnicích: Čtvrtina odlovených aut nesplnila emise!
Zdroj: Profimedia

Po Česku jezdí spousta aut ve špatném technickém stavu, která neplní předepsané emisní limity. Veřejné tajemství potvrzují výsledky nedávných zátahů přímo na silnicích. Experti Centra služeb pro silniční dopravu spolu s policií vytipovávali podezřelé vozy, u čtvrtiny z nich se pak při kontrolním měření podezření potvrdilo.

Během letošního léta mohli řidiči v Praze a dalších dvou regionech narazit na zvláštní kontroly - společně s policisty je prováděla mobilní expertní jednotka vybavená potřebným technickým vybavením a vyškoleným mechanikem na měření emisí.

Experti cíleně vytipovávali auta, u kterých měli podezření na překročení emisních limitů. Z celkem 444 kontrolovaných vozidel jich 141 podrobili mobilnímu měření. A téměř čtvrtina z nich, tedy 33 aut nevyhovělo podmínkám. 

Podle výsledků tak každé čtrnácté auto neplní zákonné limity pro emise škodlivých látek. Z celkového počtu 444 zastavených vozů přes 7% nebylo technicky způsobilých k provozu. Nejčastějšími prohřešky byl špatný stav výfukového vedení nebo kouřivost motoru, která ukazuje na nedostatečnou údržbu vozidel se spalovacím motorem.

Související obsah

Řada dieselů jezdí bez funkčního filtru pevných částic, přičemž mnozí majitelé je odpojují úmyslně, aby nemuseli platit nákladnou údržbu či výměnu.

”Přestože první fáze pilotního měření probíhala pouze čtvrt roku a pouze v Praze, odhalila, že výrazné množství vozů na českých silnicích nesplňuje zákonné požadavky a zásadně tak přispívá ke znečištění ovzduší. Proto druhá fáze pilotního mobilního měření pokračovala v dalších dvou krajích a příští rok se kontroly rozšíří na celou republiku,” říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Namočena jsou i novější auta

Přitom se ukazuje, že limity zdaleka nepřekračují jen starší auta. “Výzkumem Centra udržitelné mobility bylo už dříve prokázáno, že velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, která současně nedodržují zákon, a to paradoxně více, než třeba auta starší výroby,“ dodává Brabec.

Vedle mechanických poškození výfukové soustavy a kouřivosti motorů odhalila kontrola další závady spojené s řídicími jednotkami emisních systémů a také vozidla se signalizovanou chybou motoru.

”Téměř u všech aut platí, že emise částic závisí na kvalitě konstrukce, seřízení a údržby vozidla. Základní problém tedy není v samotném stáří vozidel, ale v jejich špatném technickém stavu. Pokud řidiči jezdí s nefunkčním filtrem pevných částic, pak poškozují zdraví obyvatel měst, protože lidské tělo neumí ultra jemné částice emitované moderními motory odfiltrovat,“ dodává Michal Vojtíšek z Centra udržitelné mobility J. Božka z Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Související obsah

Všechna vozidla, u kterých kontrola objevila závady, musela do 30 dní projít novu technickou prohlídkou s měřením emisí. Při ní se kontroluje, jestli byly zjištěné nedostatky odstraněny.

Zátahy budou pokračovat

V mobilním měření budou specializované jednotky pokračovat i v příštím roce. A ve všech krajích. ”Ministerstvo dopravy nakoupilo další dva přístroje na mobilní měření emisí. Všechna zařízení chceme využívat maximálně efektivně a to jak v rámci běžných silničních kontrol, tak při speciálních příležitostech jako jsou velké motoristické akce,“ vysvětluje ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Ministerstvo dopravy také chystá preventivní akce, kdy si budou moci zájemci nechat zdarma a bez sankcí změřit emise svých vozů.

Související obsah

Kvůli špatnému technickému stavu vozidel na silnicích jsou na řadě míst, zejména ve větších městech nebo v okolí frekventovaných komunikací překročeny limity pro znečištění ovzduší.

Překračování limitů koncentrací u oxidu dusíku, jemných prachových částic nebo u benzo(a)pyrenu vykazuje například Praha nebo Brno, ale i dalších aglomerace. Problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší je vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva ve městech obzvláště závažný. Například jemné prachové částice v ovzduší (PM10 a PM2,5) jsou kvůli schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví.

Problematické diesely bez filtrů

Specifickým problémem je právě provoz motorů se špatně udržovaným nebo poškozeným filtrem pevných částic. Od roku 2018 platí přísnější pravidla pro kontrolu aut s dieselovým motorem. Nově se na STK nebo SME měří limitní hodnota kouřivosti, která je nově přísnější - 0,25 m-1, a spolehlivě tak odhalí vozidla s nefunkčním filtrem pevných částic. Pokud emisní prohlídka chybu zjistí, musí ji majitel do 30 dní odstranit, jinak ztratí technickou způsobilost k provozu.

Související obsah

Jenomže mnozí majitelé dieselů filtry odpojují až po kontrole. Známy jsou i případy, kdy měření emisí neprobíhá tak, jak by mělo a i přísnější pravidla se obcházejí. Úřady i proto chtějí provádět namátkové kontroly vozidel vyjíždějící přímo ze stanic STK nebo SME.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Emise

Důležité Události