řidiči

Skoro 40 tisíc Čechů nesmí za volant! Kde jsou řidiči nejhorší? PŘEHLED

Skoro 40 tisíc Čechů nesmí za volant! Kde jsou řidiči nejhorší? PŘEHLED
Zdroj: Mediafax

Bodový systém vyřadil ze silnic téměř 40 tisíc řidičů. Podle dat z ministerstva dopravy bylo ke konci roku 2019 v registru řidičů evidováno 39 906 osob, které dosáhly 12 bodů. Přibližně každý 14. řidič má v registru evidován alespoň jeden bod. Podívejte se na srovnání vyplývající z analýzy Centra dopravního výzkumu (CDV).

Zhruba půl milionu řidičů má na triku přestupek nebo trestný čin započítávaný do bodového hodnocení.

V centrálním registru řidičů bylo ke konci loňského roku evidováno 472.942 řidičů, kteří mají na svém kontě alespoň jeden bod. Uvedený počet odpovídá přibližně 7 % všech registrovaných řidičů. Plný počet 12 bodů mělo 39.906 lidí.

Počty řidičů, podle toho kolik mají bodů:

 

Nejvíce ”vybodovaných“ řidičů je evidováno ve Středočeském kraji (5 489), následoval Moravskoslezský (5 399) a Ústecký kraj (4917).

Řidičů s dvanácti body přibylo nejvíce ve Zlínském kraji (139) a ubylo nejvíce v kraji Olomouckém (28).

Jak vloni přibývali bodovaní řidiči v jednotlivých krajích:

Nejvíce řidičů, kteří mají jeden a více bodů bylo evidováno v Moravskoslezském kraji (64.962, 8,91% podíl na všech registrovaných řidičích), s odstupem následoval Středočeský kraj (54.102). Při přepočtu na registrované řidiče je zřejmé, že nejvyšší podíl “bodovaných” řidičů je v Moravskoslezském kraji, nejnižší naopak v Praze.

Nejčastější “bodované” přestupky na českých silnicích:

- Překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h, ale více než 5 km/h (31%).

- Nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo neužívání ochranné přilby (16%).

- Používání mobilního telefonu (16%).”V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v roce 2019 usmrceno 195 osob, dalších 573 osob bylo těžce zraněno,“ upozorňuje Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu (CDV).Více než čtvrtina (26 %) lidí usmrcených v osobních autech nebyla připoutána bezpečnostním pásem, konkrétně 51 řidičů (23 %) a 29 spolujezdců (35 %). “A to jen v loňském roce,” podotýká Frič.Pětinu (20,4 %) nehod zavinili řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení (např. z důvodu používání mobilního telefonu). V důsledku těchto nehod bylo usmrceno 60 osob, což je 3. nejtragičtější příčina roku 2019.Muži vs. ženy

Mezi motoristy je u nás 45 % žen-řidiček. Jak je to z pohledu evidovaných bodů? Aktuálně je v bodovém systému evidováno 81 % mužů a 19 % žen, přibližně každý 5. řidič s body je tedy žena.

Mezi úplně vybodovanými je 36.743 mužů, zatímco žen jen 3.163, tedy necelých 8 procent.

Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči muži ve věku 43 let a ženy ve věku 42 let. Při přepočtu podle poměru k celkovému počtu registrovaných řidičů se však k nejpočetnějším kategoriím řadí muži ve věku 24 let a ženy ve věku 25 a 31 let.

Největší počet vybodovaných řidičů byl evidován ve věku 32 let, nejvíce žen s 12 body bylo evidováno ve věku 31 let.

Začátečníci, nebo zkušení?


Nejvíce bodovaných řidičů mužů je evidováno s rokem udělení řidičského oprávnění v roce 1991. Nejvíce bodovaných žen získalo řidičské oprávnění v roce 2000. (Propad počtu bodovaných řidičů s rokem 2001 je způsoben výrazným poklesem udělení nových řidičských oprávnění v roce 2001, kdy vstoupil v platnost nový silniční zákon).

Pokud počty bodovaných řidičů srovnáme s celkovým počtem registrovaných šoférů v jednotlivých věkových kategoriích, pak největší skupinu bodovaných řidičů po přepočtu (v rámci pohlaví) tvoří muži i ženy s datem udělení řidičského oprávnění v roce 2014.


“Bodovalo“ přes padesát tisíc cizinců

Bodový systém neplatí jen pro občany České republiky. V systému bylo evidováno 52 328 řidičů –cizích státních příslušníků, kteří měli alespoň jeden bod. Na všech bodovaných řidičích se tak podíleli více než 11%.

Nejvíce ”cizích“ řidičů bylo evidováno v Praze, kde tvořili téměř 18% podíl, naopak nejméně v Pardubickém kraji (přibližně 6 %). Celkem 2 395 cizinců dosáhlo 12 bodů, nejvíce (512) v Praze, nejméně pak ve Zlínském kraji (57).

Bodový systém u nás funguje od poloviny roku 2006. Z dlouhodobých dat lze vyčíst, že nejvíce (10,3 %) řidičů bylo v systému evidováno v roce 2009, tedy 3 roky od jeho zavedení. Naopak nejnižší podíl (6,9 %) byl evidován právě v uplynulém roce

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata

Důležité Události