Domácí

V autoškolách nastanou velké změny. Upravují se písemné testy. PŘEHLED

Autoškoly v Česku se během posledních let příliš nezměnily. Od letošního podzimu ale vše bude jinak. Nové úpravy se od 24. října dotknou závěrečných písemných testů.

Závěrečné zkoušky v autoškolách budou od října trochu jiné. Ministerstvo dopravy se ve spolupráci s Asociací autoškol ČR a Policií ČR totiž rozhodlo připravit nové otázky, které zařadí do písemných testů. Prvních 35 nových zkušebních otázek představilo ministerstvo na tiskové konferenci ve středu ráno. V testech by se měly objevovat od 24. října.

"Účelem je upravit formu a zvětšit objem testů tak, aby byly otázky zaměřeny obrazovou podobou na konkrétní dopravní situace, konkrétní příčiny dopravních nehod i zranitelné účastníky jako jsou chodci nebo cyklisté," popsal Milan Janda z Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.

Projekt bere ohled také na to, že se lidé učí v různých autoškolách a za odlišných podmínek. "Chceme, aby každý žadatel zažil alespoň v simulovaném prostředí konkrétní situaci, jakou může být třeba provoz ve městě, kde jezdí tramvaje. Zohledňujeme i roční období," uvedl Janda.

Související obsah

"Cílem je, aby se prolínala znalost pravidel s jejich aplikací v praxi. Jde o to, aby se změnila strategie žadatelů, kteří se dosud odpovědi na jednotlivé otázky učili nazpaměť. Místo toho by měli umět jednotlivé zásady použít ve skutečném silničním provozu," doplnil Janda.

Celkově se do písemných testů dostane 120 nových otázek. Ty budou přibývat postupně. "Nový trend testových otázek by měl zvýšit kvalitu žadatelů o řidičské průkazy. Letos projekt připraví 100 nových testových otázek. Dojde tedy k rozšíření stávajících zkoušek," objasnil Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol.

Související obsah

Vyřazování starých otázek zatím v plánu není, pozvolna se k nim ale budou přidávat nové. "Naším cílem je postupně uvolňovat další nové otázky, přibližně po kvartálech. Rádi bychom v tomto projektu spolupracovali v dalších letech a sledovali tak aktuální vývoj na silnicích, který by se měl v autoškole odrazit," vysvětlil Stanislav Dvořák z Odboru agend řidičů.

Pavel Fiala z Ředitelství služby dopravní policie ještě zdůraznil, že právě situace, které nové otázky řeší, bývají nejčastějšími příčinami nehod s těmi nejtragičtějšími následky. A to zejména u mladých a začínajících řidičů: "Čerství absolventi se s těmito situacemi během jízd v autoškole vůbec nemuseli setkat. Když například někdo dělá autoškolu v létě, nemusí být dobře připravený na sníh. To, co zjišťujeme praxí, proto přenášíme do tvorby testových otázek."

V současnosti testovací sady obsahují 855 otázek. Každý uchazeč jich pak u zkoušky řeší 25. 

Přehled 35 nových zkušebních otázek:

1. Které směrové sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy?

a. modré

b) bílé

c) červené

2. Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

a) nemusí tento úkon umožnit, jedná se o jízdu z pruhu do pruhu, cyklista nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí v pruhu, do kterého se zařazuje

b) nemusí tento úkon umožnit, pokud jej neohrozí 

c) musí tento úkon umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla

3. Tato dopravní značka označuje:

a) placené parkoviště s parkovacím automatem na mince

b) parkoviště, na kterém řidič musí ve vozidle viditelně umístit kotouč s nastavením začátku stání

c) parkoviště na kruhovém objezdu 

Zdroj: Asociace autoškol ČR

4. Toto označení:

a) informuje účastníky provozu o řízení vozidla méně zkušeným řidičem

b) označuje prostor určený pro odkládání zavazadel ve vozidle hromadné dopravy

c) upozorňuje na povinnost označit vozidlo výstražným trojúhelníkem

Zdroj: Asociace autoškol ČR

5.Do oblasti za těmito dopravními značkami:

a) je možné vjet za účelem parkování vozidla

b) je možné vjet za účelem zkrácení si cesty

c) je zakázáno vjet

Zdroj: Asociace autoškol ČR

6. Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

a) nesmí omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu

b) může omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu

Zdroj: Asociace autoškol ČR

7. Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

a) smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru

b) nemusí se při odbočení vpravo řídit světelnými signály, neboť těmto je nadřazena přenosná svislá dopravní značka "Práce na silnici", která informuje o poruše světelných signálů

c) je doplňkovou zelenou šipkou informován o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava

Zdroj: Asociace autoškol ČR

8. Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

a) jsou cyklisté jedoucí v jízdním pruhu pro cyklisty povinni dát mu přednost v jízdě

b) je řidič povinen dát přednost v jízdě cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty

Zdroj: Asociace autoškol ČR

9. Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

a) ano, pokud uhradí parkovné

b) ne

c) ano, bezplatně

Zdroj: Asociace autoškol ČR

10. Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

a) ano

b) ne

Zdroj: Asociace autoškol ČR

11. Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

a) na výzvu policisty podrobit vozidlo technické kontrole, pouze pokud uplynula doba 1 roku od řádné technické prohlídky vozidla

b) na výzvu policisty podrobit vozidlo silniční kontrole

c) na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole v případě, kdy vozidlo vykazuje nebezpečnou závadu

12. Tato dopravní značka:

a) přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům

b) informuje řidiče o přednosti v jízdě před protijedoucími vozidly

c) zakazuje vjezd více jak dvou vozidel v jednom směru jízdy

Zdroj: Asociace autoškol ČR

13. Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

a) musí dát přednost v jízdě vozidlům předjíždějícím zprava, přitom nemá povinnost přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat

b) musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava a přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu

c) má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu

Zdroj: Asociace autoškol ČR

14. Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

a) má přednost jízdě před ostatními vozidly, přitom není povinen dát znamení o změně směru jízdy vlevo, protože projíždí křižovatkou po hlavní pozemní komunikaci, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce

b) má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce, přitom dává znamení o změně směru jízdy vlevo

c) musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce

15. Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou:

a) 80 km/h

b) 110 km/h 

c) 50 km/h

Zdroj: Asociace autoškol ČR

16. Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

a) přejezd pro cyklisty

b) prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál "Volno"

c) pruh nebo stezku pro cyklisty

Zdroj: Asociace autoškol ČR

​17. Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

a) potahová vozidla a cyklisté

b) motocyklisté a cyklisté

c) cyklisté

18. Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

a) prostor pro cyklisty

b) piktogramový koridor pro cyklisty

c) jízdní pruh pro cyklisty

Zdroj: Asociace autoškol ČR

​19. V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla:

a) smíte ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty zastavit na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu

b) smíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty

c) nesmíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty

Zdroj: Asociace autoškol ČR

​20. Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

a) musí dát přednost v jízdě pouze protijedoucí tramvaji

b) má přednost v jízdě před tramvajemi v obou směrech

c) musí dát přednost v jízdě tramvajím v obou směrech

Zdroj: Asociace autoškol ČR

​21. Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

a) může projet křižovatkou

b) musí zastavit vozidlo v místě, odkud má náležitý rozhled do křižovatky

c) musí zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou

Zdroj: Asociace autoškol ČR

22. Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě po hlavní pozemní komunikaci. Přitom:

a) musí dát znamení o změně směru jízdy vlevo

b) musí dát znamení o změně směru jízdy vpravo

c) nemusí dá znamení o změně směru jízdy

Zdroj: Asociace autoškol ČR

23. Na vyobrazeném místě musí řidič:

a) odbočit vpravo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zleva

b) odbočit vlevo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zprava

c) odbočit vlevo, přičemž musí dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava

Zdroj: Asociace autoškol ČR

24. Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

a) smí stát

b) smí zastavit

c) nesmí zastavit

Zdroj: Asociace autoškol ČR

25. Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci:

a) sledovat pouze přechod pro chodce; vozidla přijíždějící zprava musí dát přednost jemu

b) odbočit vpravo

c) sledovat přechod pro chodce a vozidla přijíždějící zprava, kterým musí dát přednost

Zdroj: Asociace autoškol ČR

26. Smí řidič z výhledu zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, aby měl náležitý výhled do křižovatky?

a) ano

b) ne

27. Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

a) vozidlo z výhledu, tramvaj

b) tramvaj, vozidlo z výhledu

c) obě vozidla mohou projet současně

Zdroj: Asociace autoškol ČR

28. Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat:

a) s jízdou cyklistů v protisměru, kterým musíte dát přednost 

b) s cyklisty v protisměru, kteří vedou kolo 

c) s jízdou cyklistů v protisměru, které nesmíte ohrozit 

Zdroj: Asociace autoškol ČR

29. S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

a) s blížícím se přejezdem pro cyklisty

b) se zvýšeným provozem cyklistů

c) s blížícím se prostorem určeným pro cyklisty čekající na světelný signál "volno"

Zdroj: Asociace autoškol ČR

30. Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

a) směrová tabulka pro cyklisty informuje o čísle cyklistické trasy

b) dopravní značka označuje cyklostezku

c) směrová tabulka označuje jízdní pruh pro cyklisty a jeho číslo

Zdroj: Asociace autoškol ČR

31. Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně:

a) 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března

b) 4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky

c) 2 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky

Zdroj: Asociace autoškol ČR

32. Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

a) 4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky

b) 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března

c) 1,6 mm, a to v období od 1. dubna do 31. října

Zdroj: Asociace autoškol ČR

33. Žadatel o řidičské oprávnění smí řídit motorové vozidlo skupiny, o kterou žádá:

a) pod dohledem učitele autoškoly

b) pod dohledem osoby s nejméně pětiletou praxí v řízení

c) pod dohledem rodičů, nebo zákonného zástupce

34. Platnost zónových dopravních značek:

a) je ukončena na nejbližší křižovatce

b) je ukončena dopravní značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak

c) končí po 100 m od značky

35. Řidič se smí otáčet:

a) na křižovatce, na které je provoz upraven dopravními značkami

b) na přejezdu pro cyklisty

c) na křižovatce, na které je provoz řízen světelnými signály

Správné odpovědi:

1 a, 2 c, 3 b, 4 a, 5 a, 6 a, 7 a, 8 b, 9 c, 10 b, 11 b, 12 a, 13 b, 14 b, 15 a,  16 b, 17 c, 18 c, 19 c, 20 c, 21 a, 22 a, 23 c, 24 c, 25 c, 26 a, 27 b, 28 c, 29 b, 30 a, 31 b, 32 a, 33 a, 34 b, 35 a

Celé znění otázek se všemi příslušnými obrázky a výběrem odpovědí je zde.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události