Tramvaj

Jak předjíždět a objíždět tramvaj? Řada řidičů tomu pořád nerozumí!

Jak předjíždět a objíždět tramvaj? Řada řidičů tomu pořád nerozumí!
Zdroj: gwe

Jak objíždět tramvaj a jak jezdit v prostoru různých typů tramvajových zastávek? Mnozí šoféři v tom pořád často chybují. Určitě tak není na škodu zopakovat si základní pravidla, jak se mají řidiči motorových i nemotorových vozidel chovat.

Pravidla silničního provozu jasně stanoví, jak se mají řidiči vozidel – motorových i nemotorových – chovat při jízdě okolo tramvajových zastávek. Rovněž tak definují, za jakých podmínek lze případně stojící či jedoucí tramvaj objet.

"Praxe ovšem naznačuje, že je stále mnoho řidičů, kteří mají s některými z uvedených pravidel problémy. Často se jedná o motoristy, kteří žijí v místech, kde tramvaje nejezdí. Pokud přijedou do města, kde je potkají, řada z nich si není s aplikací příslušných zásad jistá,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Tramvajová souprava plná cestujících váží několik desítek tun. Její brzdná dráha je mnohonásobně delší než u osobního vozidla, brzdí také hůř než autobus. Navíc se řidič tramvaje na kolejích případné překážce těžko vyhne.

Vloni se na tramvajových kolejích v celém Česku stalo 2731 nehod, při nichž sedm lidí přišlo o život a dalších 485 bylo zraněno. Za první čtyři měsíce letošního roku při celkově 688 mimořádných událostech sice nikdo nezemřel, avšak zraněno bylo 106 osob...

Souběžně jedoucí tramvaj

Jak přejíždět tramvajový pás? V zásadě jsou možné dva případy: Tramvaj jezdí po pásu, který je v podstatě součástí vozovky, a nebo jsou koleje od vozovky oddělený (tramvajový pás je nad, či pod úrovní silnice nebo je mezi silnicí a kolejištěm obrubník).

Pokud tramvaj jede na tramvajovém pásu, který je v úrovni vozovky, na takový pás smí řidič motorového i nemotorového vozidla vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci… a také pokud to vyžadují zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa.

"V žádném z těchto případů nesmí řidič vjíždějící na tramvajový pás ohrozit, ale ani omezit jedoucí tramvaj. Zkrátka nesmí řidiči tramvaje sebeméně překážet v jízdě,“ uvádí Budský.

Ale pozor, v případě protijedoucích tramvají to neplatí vždy! Někdy je povinnen dát předost řidič tramvaje, pokud to určuje dopravní zančení tak, jako v tomto případě na pražské Letné:

Související obsah

 

Předjíždění tramvaje

Nejeden řidič jedoucí za tramvají na pásu v úrovni vozovky může pocítit pokušení pomaleji jedoucí tramvaj předjet. To ale obecně pravidla silničního provozu nepovolují. Platí, že podél tramvaje se jezdí vpravo. Jedinou výjimkou je situace, kdy je osazena dopravní značka IP 23 b (Objíždění tramvaje – jízda podél tramvaje vlevo).

Pokud jede tramvaj na tramvajovém pásu zvýšeném nad úroveň vozovky nebo sníženém pod její úroveň či od vozovky jinak odděleném (například obrubníkem), smí se tento pás přejíždět jen příčně, a to zásadně jen na místě k tomu přizpůsobeném. A také zde platí, že řidič tramvaje nesmí být nejen ohrožen, ale ani omezen.

V obou uvedených případech platí, že jede-li tramvaj jinou rychlostí než vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění. Tedy pokud je vedle jedoucí tramvaje dostatek místa vpravo, mohou například rychleji jedoucí vozidla tramvaj minout zprava.

Může ale nastat situace, kdy řidič vozidla nemůže nebo nechce projet kolem jedoucí tramvaje vpravo. Pak je povinen jet za ní v takové vzdálenosti, aby umožnil projetí podél tramvaje ostatním řidičům.

Pro úplnost dodejme, že není-li možné vyhnout se protijedoucí tramvaji vpravo, vyhne se jí řidič motorového či nemotorového vozidla vlevo (jedná se o situace, kdy jezdí tramvaje při jednom okraji silnice).

Jízda v prostoru zastávky

Jak se mají řidiči vozidel (motorových i nemotorových) chovat v prostoru tramvajových zastávek? Pokud je zastávka na zvýšeném (resp. sníženém) pásu, jezdí se kolem ostrůvku vpravo. Výjimečně vlevo se smí jet jen tehdy, pokud brání jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu.

Ve všech případech pak platí, že při jízdě podél nástupního ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Pamatovat je nutno především na bezpečnost chodců přebíhajících mezi refýží a chodníkem a také na bezpečnost osob stojících na ostrůvku. Často tam bývá málo místa a současně hodně lidí, stačí málo a některá z osob může nechtěně vstoupit do jízdní dráhy projíždějících vozidel.

Zastávka bez ostrůvku!

Tramvaj (ale vlastně každé vozidlo hromadné dopravy – tedy i autobus nebo trolejbus) jedoucí po zvýšeném středovém pásu však může zastavit v zastávce, kde není nástupní ostrůvek. Nastupující i vystupující cestující jsou tak nuceni bezprostředně vstupovat na vozovku. To je pochopitelně nebezpečnější a řidiči aut u takových zastávek často chybují.

Pravidla silničního provozu jednoznačně stanoví, že řidič jiného vozidla musí zastavit vozidlo. Pokud je v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich.

V případě tramvají je nutné pamatovat na to, že jedním vozidlem je i souprava tramvají. Pokud se tedy bude např. jednat o dvě soupravy po dvou spřažených tramvajích, zastaví řidič jiného vozidla už za v pořadí čtvrtým tramvajovým vozem. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li cestující, kteří nastupují nebo vystupují.

Související obsah

"Už při příjezdu k prostoru takové zastávky je třeba pamatovat na to, že ještě před zastavením tramvaje mohou cestující vstupovat na vozovku z chodníku. Pokud se dveře tramvaje po odbavení cestujících zavřou, bude nejlépe počkat, až se tramvaj dá do pohybu. Může se totiž stát, že mezi dveřmi uvízne nějaký cestující a řidič tramvaje je ještě jednou před rozjetím otevře. Pokud by se v této chvíli netrpělivý řidič jiného vozidla rozjel, mohlo by snadno dojít ke srážce s vystupujícím cestujícím,“ varuje Roman Budský.

Zastávka u chodníku

Řidič musí zastavit vozidlo i za tramvají, která zastavila u okraje vozovky. Cestující zpravidla vystupují přímo na chodník a z něho také nastupují. V žádném případě nesmí šofér podlehnout pokušení tramvaj ve stanici objet (zleva)!

Jednak to zakazuje zákon o silničním provozu, jednak to může být velmi nebezpečné. Přece jen osoby vystupující z tramvaje s objíždějícím vozidlem vůbec nepočítají, mohli by tak vběhnou přímo pod kola netrpělivého motoristy.

Je tu ovšem jedna výjimka – tou je dopravní značka IP 23a "Objíždění tramvaje", která označuje místo, kde lze tramvaje stojící v zastávce objíždět zleva.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události