Domácí

Řidiči chtěli pomoc od policie, schytali pokutu. Ombudsman radí, jak se tomu vyhnout

Řidiči chtěli pomoc od policie, schytali pokutu. Ombudsman radí, jak se tomu vyhnout
Zdroj: Profimedia

Po střetu se zvěří vždy zůstaňte na místě a přivolejte policii, raídí řidičům veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. V opačném případě můžete mít buď problémy s náhradou škody od pojišťovny a nebo taky oplétačky s úřady kvůli porušení pravidel.

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček se v nedávné době zabýval několika případy, kdy řidiči po drobném střetu s lesní zvěří z místa odjeli a až doma zjistili, že mají na autě škodu. Od své pojišťovny se následně dozvěděli, že ta po nich vyžaduje policejní protokol o nehodě.

"Tito řidiči se proto v dobré víře obrátili na Policii ČR s tím, že uvedli, k čemu došlo. Důsledkem tohoto jednání však bylo nejen získání podkladu pro pojišťovnu, ale taky správní řízení o dopravním přestupku," upozorňuje kancelář ombudsmana na sociálních sítích.

Veřejný ochránce práv tak vzkazuje řidičům, že i po drobném střetu se zvěří, která z místa uteče, je nutné zůstat na místě a přivolat policie.

Související obsah

​Pokud se tak nestane, jde o porušení pravidel silničního provozu, které je kvalifikované jako přestupek a hrozí za něj pokuta i 7 bodů do bodového hodnocení řidiče. V případě opakování během 12 měsíců hrozí i zákaz řízení. "Kvůli takovéto "banalitě" tak řidič může v konečném důsledku pozbýt řidičské oprávnění na 1 rok!" dodává ombudsman.

Co dělat v případě srážky se zvěří?

Pokud dojde ke srážce se zvěří, jedná se o dopravní nehodu, při které došlo ke škodě na majetku třetí osoby (§ 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích) a řidič je v tomto případě povinen:

a) neprodleně oznámit dopravní nehodu policii 


b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel – pokud musí postavení vozidla měnit z konkrétního důvodu (např. vyproštění osob, obnovení provozu), je povinen vyznačit situaci a stopy


c) setrvat na místě dopravní nehody až do příjezdu policie

V konkrétní situaci při srážce se zvěří vzniká škoda jejímu majiteli, kterým bude většinou místní myslivecké sdružení. Proto zde platí povinnost věc ohlásit policii. A to i v případě, že zvěř z místa utekla.

Související obsah

​Policie dodává, že případné ponechání si usmrceného zvířete jako "bolestného za rozbitý nárazník" může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku, nebo dokonce jako krádež. Škoda na rozbitém nárazníku by se tak řidiči mohla navýšit až o dvacet tisíc korun pokuty, či trest odnětí svobody až na dvě léta.

Dostávají řidiči pokutu při vyšetřování těchto nehod? Jak se posuzuje zavinění u těchto případů?

Ve většině případů k takovým nehodám dochází po náhlém a neočekávaném vběhnutí zvěře na komunikaci. Řidič na takovou situaci mnohdy nemá šanci zareagovat, proto ani většinou není označen za viníka dopravní nehody a tudíž pokutu nedostane. 

Existuje nějaká prevence? Způsob, jak se střetu se zvířetem vyhnout?

Střetům vozidel se zvěří se úplně zabránit nedá. Přesto jsou možnosti toto riziko snížit: Předvídání, snížení rychlosti j a zvýšená opatrnost v místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat. Tedy například v lesních úsecích nebo na komunikaci mezi poli.

V případě, že vidíme zvěř v blízkosti silnice, je vhodné přepnout z dálkových světel na potkávací, aby nebyla oslněna a případně ji nechat přejít.

Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci.

Související obsah

​Když už zvíře stojí před vámi na silnici, začněte intenzivně brzdit a použijte klakson, na hluk zvěř reaguje útěkem.

Co dělat, když je srážka nevyhnutelná?

Pokud se střetu už nedá zabránit, odborníci doporučují dál intenzivně brzdit, aby řidič před srážkou co nejvíce snížil rychlost. A hlavně nikam neuhýbat! Naopak se snažit vozidlo udržet v přímém směru jízdy. Při čelním nárazu se zvěří sice dojde k poškození auta, ale jeho konstrukce by měla v maximální možné míře zabránit zranění posádky vozidla. Náraz do auta v protisměru nebo do stromu vedle silnice může mít logicky mnohem horší následky.

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata

Důležité Události