Pravidla silničního provozu

Tenhle podivný kruháč projede většina řidičů špatně. Víte proč?

Tenhle podivný kruháč projede většina řidičů špatně. Víte proč?
Zdroj: TN.cz

Takových kruhových objezdů na našich silnicích moc není. Možná je dokonce jediný. A pro řidiče znamená chyták – projíždět se totiž musí úplně jinak, než jsou zvyklí.

Přijíždíte ke kruhovému objezdu a dáváte přednost autům, která po něm už jedou. Pokud už na objezdu jste, máte přednost vy. To je běžná a zažitá praxe. Jenomže i ta může mít výjimky. Tou je třeba právě malý kruhový objezd na okraji středočeského Kolína. Mezi rodinnými domky je tam kruháč, na kterém platí jiná pravidla – přednost má vždy auto, které k objezdu přijíždí!

Proč? Před objezdem totiž chybí značky “Dej přednost v jízdě“. V tu chvíli platí i na kruháči přednost zprava. Takže auta, která už po objezdu jedou, přednost nemají, naopak musí pouštět před sebe ostatní vozy, která na kruháč teprve vjíždějí z jednotlivých nájezdů.

Související obsah

Absolutní přednost na kruhovém objezdu neplatí už od roku 2006. Od té doby totiž musí být modrá značka “Kruhový objezd“ doplněná o trojúhelník “Dej přednost v jízdě“ nebo v některých případech rovnou o stopku.

Zdroj: Profimedia

Správci silnic pak kruháče novým značením opatřili, jenže před třemi lety přišla úprava, která povinnost označovat objezdy oběma značkami v podstatě zrušila. Objezdy se tak zařadily mezi jakékoliv jiné křižovatky. To umožnilo vznik anomálií – kruháčů, na kterých platí přednost obráceně, než je v naprosté většině případů zvykem.

Ministerstvo dopravy následně zareagovalo a metodickým pokynem úřadům v podstatě nařídilo pořád kruháče na nájezdech opatřovat i značkami s předností.

“Zákon o silničním provozu stanovuje podmínku, že značením nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Přednost vozidel nacházejících se na kruhovém objezdu je širokou veřejností vnímána jako standardní a samozřejmá, navíc by se při neumístění zmiňovaných značek mohl kruhový objezd při vyšším provozu ucpávat,“ vysvětlovalo tehdy ministerstvo.

Úřady mají zažitou praxi respektovat a výjimky by se na silnicích objevit ani neměly. Aspoň ne bez patřičného zdůvodnění a konzultací s policií.

Jak je vidět, občas se ale netradiční kruháč pořád může objevit a připravit pro řidiče zkoušku z pravidel. Naštěstí je ten kolínský mimo hlavní silnice a je tak pravděpodobné, že nezpůsobí komplikace. Přesto by si na něm měli šoféři nebo cyklisté dávat pozor.

Máte v okolí podobný kruháč nebo jiné kuriózní dopravní značení? Pošlete nám ho na zpravy@nova.cz


Co říkají o kruhových objezdech pravidla?

Řidič, který přejíždí z pruhu do pruhu, musí dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň nesmí ohrozit ani omezit vozidlo v tom pruhu, do kterého se chystá přejet.

Související obsah


1. stejně jako u “obyčejných“ křižovatek je třeba dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti před vjezdem na objezd, během jízdy tímto místem i při vyjíždění,

2. při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru tzv. blikat (řidič musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá),

3. jízda po kruhovém objezdu se považuje za přímou, proto se nebliká ani při projíždění rondelem,

4. bliká se pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu

Zákon: Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Dopravní značení:

1) Pokud je před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka – Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě, musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům, jezdcům na zvířatech i cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce.

2) Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava.

Zákon: Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Související obsah

Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami "Kruhový objezd" společně se značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Kruhový objezd" společně se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Pokud má vjezdová komunikace do kruhového objezdu více pruhů, do pravého jízdního pruhu, který je vně kruhového objezdu, se řadí vozidla opouštějící objezd první odbočkou, do vnitřního jízdního pruhu (levého) vozy opouštějící objezd poslední odbočkou. Vždy sledujte i vodorovné dopravní značení – čáry na silnici.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Pravidla silničního provozu

Důležité Události