Policie

Policisté se hnali po dálnici 170 km/h, bez majáku! Mají na to právo? VIDEO

Téměř celou trasu od Prahy až po Hradec Králové projeli policisté v označené dodávce v levém pruhu nepovolenou rychlostí, která občas přesahovala i 170 km/h. Ani na chvíli přitom neměli zapnutý maják. Je to jeden z příkladů agresivní jízdy a běžný řidič by za něco takového "slízl" tučnou pokutu. V jakých případech mohou policisté jezdit nad limitem bez použití výstražných světel?

Předjížděli jedno auto za druhým, skoro pořád se drželi v levém pruhu a na tachometru měli přes 160 i 170 km/h. Bez zapnutého majáku. Jdou policisté příkladem? Tahle jízda o tom moc nesvědčí.

Natočil ji řidič osobního auta na dálnici mezi Prahou a Hradcem Králové. Podle něj policejní Volkswagen Transporter vysokou rychlostí projel celou trasu od pražského Černého Mostu až po Hradec. Včetně úseku, kde byla kvůli omezení snížená povolená rychlost na 80 km/h.

Nutno dodat, že i autor videa v honbě za policisty porušil předpisy - natáčel za volantem a stejně jako policisté překračoval povolenou rychlost.

Podle bodového systému by mu za překročení limitu o 30 km/h a více (v obci o 20 km/h a více) hrozila pokuta až 2500 Kč na místě a až 5000 ve správním řízení, k tomu 3 trestné body. Plus nejspíš další postih za držení telefonu za volantem.

Co hrozí policistům?

Policie i ministerstvo vnitra uvádí, že:

Při plnění úkolů Policie ČR (mezi které mimo jiné patří také dohled nad silničním provozem, odhalování a řešení přestupků v rámci dohledu) lze využít výjimku umožňující řidiči jet vyšší než stanovenou (dovolenou) rychlostí, a to bez použití zvláštního výstražného světla modré barvy a zvláštního zvukového výstražného znamení.

A také, že zákonné ustanovení o povolené rychlosti:

Neplatí pro řidiče zpravodajských služeb, Generální inspekce bezpečnostních sborů a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem. Řidič je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích.

Výjimku mají mimo jiné vozidla policejního prezidia, policejních útvarů s působností na celém území ČR i útvarů s územně vymezenou působností, "je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem".

Porušit zákonné ustanovení o nejvyšší povolené rychlosti může policista za volantem také "za předpokladu, že by jednal v krajní nouzi; tj. odvracel by nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, ale tímto jednáním by nesměl být způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak."

 

Související obsah

V roce 2010 se k jízdě policejního auta vysokou rychlostí bez majáků vyjádřil i soud. Posuzoval stížnost řidiče, kterého na dálnici změřilo civilní policejní auto bez výstražných světel - při tom překročilo povolenou stotřicítku. Řidič se domáhal zrušení trestu( limit překročil o 52 km/h), protože policisté podle něj získali důkazy nezákonným způsobem. Soud ale smetl stížnost ze stolu a policistů se zastal:


Výsledek měření rychlosti vozidla jedoucího rychlostí překračující nejvyšší dovolenou rychlost, který byl získán měřícím zařízením umístěným v policejním vozidle, které z důvodu změření této rychlosti muselo jet také rychlostí překračující nejvyšší dovolenou rychlost, není nezákonně získaným důkazem. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti je v takovém případě nezbytné k plnění úkolů Policie České republiky (§ 18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). Není přitom ani nezbytné, aby takové policejní vozidlo mělo zapnuta zvláštní výstražná světla modré barvy.

Související obsah

Policisté podle těchto vyjádření mají právo překračovat povolenou rychlost i bez blikajících majáků, ale pouze při plnění úkolů a je-li to nezbytně nutné.

Někteří právníci i experti na dopravu s tím ale nesouhlasí - policisté podle nich nemusí dodržovat některá pravidla silničního provozu (dodržovat rychlost, dodržovat značky a světelné signály, jezdit vpravo nebo dát přednost), ale pouze v případě, že řidič vozidla použije výstražné světlo, případně i zvukové výstražné znamení.

Nicméně při pohledu na záběry policejní dodávky vyvstává zásadní otázka: Bylo v tomto případě nezbytně nutné, aby se policisté urychleně přesunuli z Prahy do Hradce "stosedmdesátkou"?

Dodávky VW Transporter využívají policisté k monitorování reálných hrozeb, neobvyklých situací a při dopravních nehodách, jezdí s nimi také pořádkové jednotky například při dohledu na sportovních a kulturních akcích, při pátrání po osobách a věcech i k běžné hlídkové činnosti.

Související obsah

I ve chvíli, kdy by nadřízené orgány posoudily tuto jízdu jako přestupek, projednávalo by se to "jen" jako kárné provinění. Za to hrozí písemná důtka, snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců, odvolání ze služebního místa představeného i propuštění ze služebního poměru. Kárná komise při rozhodování zohledňuje např. závažnost kárného provinění, význam a rozsah následků kárného provinění, okolnosti, za nichž bylo spácháno nebo dosavadní přístup státního zaměstnance k dodržování služební kázně. Pokud jde o nejzávažnější kárná opatření – odvolání ze služebního místa představeného a propuštění ze služebního poměru – může je kárná komise uložit pouze tehdy, pokud státní zaměstnanec porušoval služební kázeň dlouhodobě a způsobil svým jednáním zvlášť závažný následek nebo jednal ze zavrženíhodných pohnutek.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Policie

Důležité Události