Palivo

Kvalita pohonných hmot v ČR: Tohle jsou výsledky kontrol na pumpách

Kvalita pohonných hmot v ČR: Tohle jsou výsledky kontrol na pumpách
Zdroj: ČOI

Česká obchodní inspekce vloni zkontrolovala na českých čerpacích stanicích 2251 vzorků. Normám nevyhovělo 12 z nich a ČOI zakázala prodej více než 30 tisíc litrů pohonných hmot v hodnotě téměř milionu korun.

Jaká byla kvalita pohonných hmot na Českých benzínkách v loňském roce? O něco lepší než v roce 2019. "Oproti roku 2019, kdy z celkového počtu 2668 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 18 vzorků (0,7 %), došlo v roce 2020 ke zlepšení jakosti pohonných hmot," uvádí Česká obchodní inspekce (ČOI).

Ta v průběhu roku 2020 odebrala a zkontrolovala po celé republice 2251 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, biopaliv, LPG a CNG. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků, což představuje 0,5 %.

V porovnání s rokem 2019 se zlepšila kvalita benzínu, nafty a LPG. Naopak více nevyhovujících vzorků bylo u ethanolu E85.

V šesti případech ČOI zakázala pohonné hmoty dál prodávat. Celkem se jednalo o 30.116,65 litru pohonných hmot v hodnotě 926 962,73 korun.


Zákaz prodeje se týkal:

· 18 354,30 l motorové nafty v hodnotě 557 271,76 Kč.

· 10 380,35 l automobilových benzinů v hodnotě 331 133,17 Kč.

· 1 382,00 l ethanolu E85 v hodnotě 38 557,80 Kč.

Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot (5 vzorků) inspektoři zjistili vloni v únoru. V říjnu další dva nevyhovující vzorky a v červnu, červenci, srpnu, září i prosinci po jednom.

"V ostatních měsících roku 2020 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V měsíci dubnu 2020 nebyly Českou obchodní inspekcí odebrány v důsledku epidemie nového koronaviru žádné vzorky pohonných hmot," dodává ČOI, která na kontrolách spolupracuje s Celní správou, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky, které průběžně informuje o zjištěných nedostatcích.

Česká obchodní inspekce na svých stránkách zveřejňuje pokuty pro čerpací stanice, které jsou již pravomocné. Podívejte se na zatím zveřejněný přehled pokutovaných benzinek v roce 2020:


Benzin

V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 867 vzorků automobilových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnily celkem 2 vzorky.

Související obsah

Zároveň ČOI tolerovala některé menší odchylky v parametru "tlak par". V první půlce roku povolila na pumpách doprodávat skladové zásoby kvůli propadu prodejů v důsledku epidemie koronaviru. Další výjimku vyvolala i dvouměsíční odstávka rafinérie v Litvínově, kvůli které nebyl část léta dostatek benzinu v kvalitě předepsané pro letní období.

Nafta

Z 1124 vzorků motorové nafty, které ČOI vloni odebrala, nesplnilo jakostní ukazatele 9 vzorků.

Související obsah

LPG a CNG

Všechny loňské odebrané vzorky LPG (zkapalněné ropné plyny) a CNG (stlačený zemní plyn) požadavkům na kvalitu vyhověly.

Ethanol E85

"V roce 2020 bylo odebráno a kontrolováno celkem 8 vzorků pohonné hmoty ethanol E85. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy ve zkoušeném ukazateli "voda" a "tlak par"," doplňuje obchodní inspekce.

Související obsah

Biopaliva v pohonných hmotách

Inspektoři kontrolovali i obsah methylesterů mastných kyselin u 1124 vzorků motorové nafty a obsah ethanolu u 867 vzorků benzinu. Laboratoř následně neodhalila žádné překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek.

Připomeňte si, jak je to s cenami pohonných hmot od začátku roku:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události