Pravidla silničního provozu

Víte jistě, kdo má v této situaci přednost? Řidiči v tom často chybují

Víte jistě, kdo má v této situaci přednost? Řidiči v tom často chybují
Zdroj: Policie ČR

Jedno auto sjíždí do středního pruhu zprava, druhé do něj chce vjíždět zleva. Kdo má v takové situaci na tříproudé silnici přednost? Základní učivo autoškoly dělá řadě šoférů problémy. Správné řešení je přitom zcela jednoznačně popsané zákonem. I když někomu se může zdát nelogické.

Na tříproudé silnici nebo dálnici taková situace může nastat velice snadno. Řidič z nejrychlejšího levého pruhu chce sjet do toho prostředního. Zároveň se však jiný řidič v pravém pomalém rozhodne předjíždět a v tu samou chvíli se i on vydá do pruhu středního. Kdo pak má přednost?

Ten rychlejší? Ten silnější? Nebo snad ten odvážnější? Nikoliv. Situace je zcela jednoznačně popsaná v silničním zákoně a měla by být základním učivem autoškoly.

§ 12 (odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích:

Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních pruzích vyznačených na vozovce.

Přednost má tedy auto přijíždějící zprava. Na našem obrázku tedy to modré!

Související obsah

Může se to zdát nelogické, protože auta jedoucí na dálnici vpravo jsou obvykle pomalejší než ta jedoucí v levém pruhu, nicméně je to tak. Platí pravidlo pravé ruky.

Oba řidiči by každopádně měli dávat včas znamení o změně směru jízdy.

Stejné pravidlo platí i v situaci, kdy se sbíhají odbočovací a připojovací pruh do jednoho. Přednost má ten, kdo se na silnici zprava připojuje před tím, kdo z ní chce vyjíždět.

Dopravní experti i policie ale v takových situacích apelují na vzájemnou ohleduplnost: "Vždy se jedná o vzájemný respekt a toleranci řidičů. Buďte tedy k sobě vzájemně ohleduplní a dodržujte pravidla silničního provozu." Nemá smysl cpát se při připojování pod vozidlo, které už zahájilo odbočování z průběžného pruhu. Sice jste možná v právu, ale agresivní vynucování přednosti může vést k velmi nebezpečným situacím. Nechte ostatním místo pro chybu.

Související obsah

Pro připojování platí i další pravidlo:

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu.

A pro jízdu v pruzích platí několik dalších zásadních pravidel, připomeňte si je:

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

I v tomhle čeští řidiči velmi často pravidla porušují. Každý, kdo se po předjetí vozidla v pravém pruhu nezařadí zpět, se dopouští přestupku. Platí to, i když jedete po dálnici stotřicítkou. A také v místech se třemi pruhy. Vždy byste měli jezdit v tom pravém, pokud právě nepředjíždíte.

Související obsah

Kde je možné předjíždět zprava a kde je to zakázané? Podívejte se na video portálu Bezpečné cesty:

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě...

Ano, to bývá další častá chyba: Ve městě sice můžete jet v kterémkoliv pruhu, ale z toho levého byste měli vždy uhnout rychlejšímu autu. A to i v případě, že jeho šofér právě porušuje předepsanou rychlost - vy tu nejste od toho, abyste ho trestali. Pokud se tedy nejedná o souběžnou jízdu v koloně:

Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen "souběžná jízda"); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Související obsah

A je tu samozřejmě i staré známé (a přesto pořád pro někoho nepochopitelné) pravidlo zipu v místech, kdy se víc pruhů sjíždí do jednoho:

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.

Přitom platí, že řazení se do kolony daleko před koncem pruhu či snad bránění ostatním řidičům v zapojení se do průběžného pruhu, pokud na to mají nárok, je přitom v rozporu se silničním zákonem.

Související obsah

A když jde náhodou o zip dvojitý, tedy v případě, že se dvě auta z uzavřených krajních pruhů snaží ve stejnou chvíli dostat do toho prostředního? Pak jsme opět na začátku u našeho úvodního obrázku - přednost má ten zprava.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události