ÚAMK

Poplach nejen kvůli dieselům. Známe 4 argumenty expertů

Poplach nejen kvůli dieselům. Známe 4 argumenty expertů
Zdroj: isifa.com

Česká republika má hned několik důvodů, proč se začít velmi vehementně zabývat problémem znečištění ovzduší. Potažmo problematikou starých dieselů, které splňují jen Euro 4 a nižší unijní normy.

Auta jsou vedle místních topenišť ve městech a obcích největšími znečišťovateli ovzduší. “Pokud jde o automobily, pak největší díl „viny“ padá na staré diesely,” uvádí mluvčí a expert ÚAMK Igor Sirota.

Související obsah

Právě český automotoklub vede kampaň, kterou chce tlačit na úřady, aby začaly situaci řešit i u nás. Volá po vytvoření uceleného programu s jasně stanovenými cíly a roky plnění. “Cestou není jednostranný a bezhlavý zákaz dieselů a s tím související finanční postih motoristů, kteří si je v dobré víře pořídili,” vzkazují odborníci ÚAMK.

Související obsah

Motoristé jsou podle nich těmi posledními, kdo by měli nést veškeré následky za to, že orgány nejednaly, že výrobci automobilů podváděli a zkreslovali výsledky, aby se následně „zřekli“ aut, které lidem prodali. “Podílet se, a to i finančně, musí na řešení tohoto problému – stát, města, výrobci automobilů a motoristé,” vyzývá ÚAMK.

Proč je nutná zásadní změna? Tohle jsou čtyři nejvážnější argumenty tak, jak je sestavil automotoklub (listujte pomocí čísel a šipek):

Argument první: Zdraví

Evropská agentura pro životní prostřední odhaduje, že podle kompletních údajů z roku 2013 způsobily koncentrace jemných polétavých částic v ČR více než 12 tisíc předčasných úmrtí. Jen v Praze, kde je tento vliv u nás nejsilnější jde až o 2000 předčasných úmrtí ročně.

Zdroj: Profimedia

Nebezpečnost například právě polétavých pevných mikročástic (běžně se hodnotí množství o velikosti do 10 mikrometrů –PM10) je mimořádná. Jestliže je člověk pravidelně vystavován jejich vlivu, dochází k tomu, že se tyto mikročástice, jejichž obsah škodlivin je dán tím, zda vznikají spalováním paliva, nebo nečistotami na silnicích, odlétávajícími částicemi z brzdových kotoučů nebo pneumatik, které se prostřednictvím vdechování dostávají nejen do plic. Vzhledem ke své velikosti končí často až v krevním řečišti, a tak vedle rizika vzniku rakoviny plic, mohou způsobit i mozkovou mrtvici.

Samozřejmě, že naše zdraví neovlivňují jen polétavé mikročástice, ale další dlouhá řada látek jako jsou CO2, NOx a další, které jsou v ovzduší.

Související obsah

Je na místě si položit otázku: kdo je hlavním viníkem? Odpověď, kterou asi nejčastěji uslyšíte zní – auta a potažmo diesely. Pokud ovšem necháme emoce stranou a budeme se držet faktů a například dvou položek znečišťujících ovzduší, oxidů dusíku a na pevných částic, je tomu zásadně jinak.

První položka – NOx. Údaje českého ministerstva životního prostředí říkají, že v letech 2007–2012 (dostupná a ucelená data) připadal největší podíl (36 %) na jejich emise připadal na energetiku. Jen asi polovina z toho pak bezmála stejným dílem na silniční dopravu a další stroje.

Druhá položka – polétavé částice. Na lokální vytápění v ČR připadá 41 % (částice velikosti MP10), naopak na dopravu 9 %, 8% na energetiku. Oba sektory pak předčí, například především v nadcházejícím jarním období, polní práce (13 %).

Takže? Nesporně ve městech je podíl na znečištění ovzduší osobních aut a především dieselů výrazně vyšší, ale mluvit o jediném a hlavním viníkovi o dieselech není na místě.

Třetí položkou znečištění ovzduší, jsou oxidy dusíku. Tam je podíl osobních vozidel vysoký, asi 32 %, nicméně znovu není to „nepřítel č. 1“.

Argument druhý: Hrozící postih

Evropská komise už vede řízení pro porušení povinností s Českou republikou. O čem je řeč? Podle Smluv EU může Komise proti zemi Unie, jež neprovádí unijní právo, podniknout právní kroky (tzv.řízení o nesplnění povinnosti) nebo-li infringement.

Zdroj: Thinkstockphotos

A v čem ČR porušuje unijní právo? V konkrétních lokalitách dlouhodobě překračuje limity oxidu dusičitého a pevných částic o velikosti do 10 mikrometrů. Zatím se porušování (samozřejmě nejen ze strany ČR, ale například i Německa, Velké Británie a dalších zemí) kontroluje, ověřuje a hodnotí, následně může být toto jednání pokutováno.

Vzhledem k tomu, že v Česku se překračují také emise částic PM2.5 a škodlivých látek, jako jsou kadmium, benzo(a)pyren, oxid siřičitý nebo ozón a další, mohou pokuty představovat vysoké částky ze státního rozpočtu.

Argument třetí: Peníze

Evropská komise udává, že znečištění ovzduší stojí Českou republiku ročně přes 150 miliard korun. Za co jsou to výdaje? Za nezbytnou zdravotní péči pro ty, kdo jsou postižení následky znečištění ovzduší.

Zdroj: Profimedia

Další škody a ztráty způsobuje pracovní neschopnost lidí, rodičů nucených pečovat a o nemocné děti a podobně. Nepopiratelné škody má špatné ovzduší například na lesy, úrodu zemědělských a dalších plodin.

Argument čtvrtý: Změna v okolních zemích

Rozhodnutí spolkového správního soudu v Lipsku o právu města pro zachování dobrého životního prostředí zakázat vjezd dieselům do měst.

Zdroj: Profimedia

K tomu přidejme asi 220 oblastí a měst v Evropě, kde jsou fungující nízkoemisní zóny.

Související obsah

Rozhodnutí města jako je britský Cambridge, kde již oznámili plný budoucí zákaz vjezdu všech spalovacích automobilů.

TN.cz / ÚAMK,
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata

Důležité Události