Doprava

Jezdíme víc v autech, nebo chodíme pěšky? Tohle o nás prozradil průzkum

Jezdíme víc v autech, nebo chodíme pěšky? Tohle o nás prozradil průzkum
Zdroj: Profimedia

Co o nás prozrazují data? Třeba to, jestli jezdíme víc autem, v MHD nebo chodíme pěšky. Od podzimu 2017 do jara 2019 probíhal v České republice historicky první celostátní průzkum, který mapoval odkud, kam, jakými dopravními prostředky a za jakými účely obyvatelé Česka cestují. Zmapovány bylo chování 22.122 lidí a jejich 51.434 cest.

Jakou část života tráví Češi na cestách? Kolik má průměrná domácnost aut? V čem, jak daleko a jak často cestujeme? Ukazují to zveřejněné výsledky prvního celostátního průzkumu dopravního chování u nás.

Průzkum získal data o dopravním chování od 9419 náhodně vybraných domácností z celé republiky. Rozsáhlou akci realizovalo Centrum dopravního výzkumu (CDV) s podporou Ministerstva dopravy České republiky. Data mají přispět k efektivnějšímu a smysluplnějšímu plánování dopravy zohledňujícímu současné i budoucí potřeby obyvatel.

Související obsah

"Z počátku jsme měli obavy, že lidé nebudou příliš ochotni účastnit se takového typu průzkumu. Když jsme jim však vysvětlili, o co v průzkumu jde, setkali jsme se s docela pozitivní odezvou. Chceme všem občanům, kteří se výzkumu zúčastnili, ještě jednou poděkovat. Věříme, že i pro ně bude zajímavé podívat se na výsledky této studie," říká Jana Hamanová, ředitelka agentury SC&C, která data v průzkumu sbírala.

Pokud domácnosti s účastí v průzkumu souhlasily, pak všichni jejich členové starší pěti let po jeden den zaznamenávali své dopravní chování. Zapisovali všechny cesty, které během dne vykonali, jejich účel i způsob přepravy (typ dopravního prostředku, případně chůze). Zaznamenávali také, kdy a kde cesta začala a kde skončila.

Související obsah

Takto byly získány informace od 22.122 osob o jejich 51.434 cestách.

Jak jsou domácnosti vybaveny dopravními prostředky?

Průzkum tak například zjistil, že na každou českou domácnost připadá v průměru 0,97 automobilu a 1,23 jízdního kola. Nejvíce aut vlastní domácnosti v Plzeňském (1,16) a Středočeském kraji (1,15) a v obcích do 2 tisíc obyvatel (1,28). Nejméně aut pak vlastní domácnosti v kraji Ústeckém a Moravskoslezském (shodně 0,79) a z měst nad 100 tisíc obyvatel (0,83).

Nejvíce kol mají doma lidé v Olomouckém (1,82) a Pardubickém kraji (1,77) a v obcích do 2000 obyvatel (1,54). Nejméně kol pak mají v domácnostech v kraji Ústeckém (0,66) a Libereckém (0,73) a z měst nad 100 tisíc obyvatel (1,00).

Necelých 30 % domácností nemá žádné auto, přes 51 % má jeden vůz, skoro 17 % má dvě auta a tři nebo více aut využívají necelá 4 % domácností.

Skoro 65 % lidí tak má k dispozici auto, naopak více než třetina žádným vozem nedisponuje.

Kolik cest lidé vykonají v běžný pracovní den?

Každý obyvatel Česka starší pěti let podnikne v pracovní den v průměru 2,33 cesty. 35,4 % všech těchto cest se uskuteční pěšky, 4,5 % na kole, 20,2 % veřejnou hromadnou dopravou a 39,1 % autem. Polovina z nich je kratší než 3,3 km. Polovina obyvatel České republiky pak cestuje do 42 minut denně, což je 4,5 % z 24hodinového dne.

Muži a ženy se v počtu cest prakticky neliší (2,32 a 2,33). Nejvíce cest podniknou lidé ve věkových skupinách 40‐49 let (2,54) a 30‐39 let (2,53), s VŠ vzděláním (2,66), v Jihočeském (2,75) a Karlovarském kraji (2,52) a lidé žijící v obcích s populací 50 až 100 tisíc obyvatel (2.44).

Nejméně cest naopak podniknou lidé 70 a více let staří (1,88), se ZŠ vzděláním, žijící v Libereckém (1,81) a Královehradeckém kraji (1,98).

Jak velkou část dne stráví lidé cestováním?

Polovina obyvatel Česka je každý den na cestě méně než 42 minut (4,5 % z 24 h dne). Nejvíce času stráví cestováním lidé ve věku 19‐29 let (54 min), s VŠ vzděláním (60 min), obyvatelé Prahy (57 min) a obyvatelé měst o velikosti nad 100 tisíc obyvatel (51 min). Nejméně času stráví cestováním děti do 14 let a lidé ve věku nad 70 let (shodně 30 min), lidé s nižším vzděláním (ZŠ a SŠ bez maturity, shodně 39 min), obyvatelé Libereckého kraje (30 min) a obcí do 2 tisíc obyvatel (39 min).

Jaké dopravní prostředky Češi využívají?

Autem jezdíme častěji než chodíme: 35,4 % všech cest se uskuteční výhradně pěšky, 4,5 % na kole, 20,2 % veřejnou hromadnou dopravou a 39,1 % autem.

Lidé nejčastěji chodí za účelem stravování (69,2 %) či trávení volného času (54,6 %).

Největší podíl pěších cest mají ženy (41,6 %), děti do 14 let (58,5 %), lidé se ZŠ vzděláním (43,7 %), obyvatelé Karlovarského (43 %) a Moravskoslezského kraje (42,1 %), lidé žijící v obcích o 10 až 50 tisících obyvatelích (43,6 %).

Největší podíl cest autem mají muži (48,2 %), lidé ve věku 40‐49 let (50,8 %), lidé s VŠ vzděláním (45,1 %), obyvatelé Libereckého (50 %) a Plzeňského kraje (49,2 %), lidé žijící v obcích do 2 tisíc obyvatel (55,4 %).

Lidé autem nejčastěji cestují v rámci na služební cesty (81,3 %), nebo na cestě za prací (50,8 %).

Největší podíl cest veřejnou hromadnou dopravou mají ženy (23,2 %), lidé ve věku 15‐18 let (38,9 %), lidé ze ZŠ vzděláním (29,2 %), obyvatelé Prahy (40,9 %), lidé žijící v městech nad 100 tisíc obyvatel (38,4 %).

Nejvíc toho v hromadný prostředcích najezdí mladí lidé do škol (31,7 %).

Na jaké vzdálenost lidé u nás cestují

Polovina cest, které obyvatelé Česka vykonají v běžný pracovní den, je kratší než 3,3 km. Medián délky cest u mužů (4,5 km) o 80 % přesahuje hodnoty u žen (2,5 km). Nejdále cestují obyvatelé Prahy (5,4 km), obcí do 2 tisíc obyvatel (7,1), lidé ve věku 40‐49 let (4,9 km) a lidé s vysokoškolským vzděláním (5,1).

Nejdelší jsou pracovní cesty (17,4 km) a cesty do práce (6,1 km). Na nejkratší vzdálenosti naopak cestují obyvatelé Jihočeského kraje (2,1 km), obcí mezi 2 a 10 tisíci obyvatel, děti do 14 let (1,1 km) a lidé se základním vzděláním. Nejkratší jsou cesty za vzděláváním (1,4 km).

”Díky průzkumu nyní máme k dispozici celou řadu údajů o dopravním chování české populace,” upozorňuje Petr Kouřil, organizátor průzkumu z CDV. Data primárně poslouží k aktualizaci celostátního dopravního modelu. Autoři průzkumu však věří, že mohou být využita nejen pro potřeby dopravního plánování. ”Příkladem může být současná situace. Data o dopravním chování mohou být využita pro budoucí epidemiologické modelování,“ dodává Kouřil.

CDV výsledky zveřejnilo na webových stránkách www.ceskovpohybu.cz, kde si každý může projít jednotlivá zjištění za pomocí interaktivních grafů a tabulek. Ke stažení jsou i samotná data.

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události