In-line

Sebevrazi na silnicích: Je bruslař chodec, nebo cyklista? A může mezi auta?

Sebevrazi na silnicích: Je bruslař chodec, nebo cyklista? A může mezi auta?
Zdroj: Profimedia

Taky už jste se při jízdě autem museli vyhýbat bruslařům na in-line bruslích. Nebo jste se sami na kolečkových bruslích vydali na silnic? Přečtěte si, jak se vyhnout nebezpečným situacím a jaká pravidla musí bruslaři dodržovat.

Jarní počasí a postupné zmírnění opatření souvisejících s pandemií koronaviru vyhnalo in-line bruslaře na cyklostezky. A někdy dokonce i na silnice, kde se jim musejí řidič vyhýbat mnohdy na poslední chvíli. Podívejte se, jaká pravidla pro bruslaře platí.

Je bruslař chodec nebo cyklista?

Jednoznačně chodec, zákon to definuje celkem jasně. Odpověď vymezuje ustanovení §2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


“Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.“

Související obsah

“Jezdci na kolečkových bruslích musí tedy dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v §53 uvedeného zákona,” upozorňuje Centrum dopravního výzkumu (CDV).

Police definuje základní povinnosti:

- Chodec (bruslař) musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.

- Kde není chodník nebo je-li neschůdný, se chodí (bruslí) po levé! krajnici. Tam, kde není krajnice nebo je-li neschůdná, se chodí (bruslí) co nejblíže při levém okraji vozovky.

- Chodci (bruslaři) smějí jít (bruslit) po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.

- Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci (jet bruslaři) pouze za sebou.

- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec (bruslař) ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

- Osoba pohybující se na kolečkových bruslích nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

- Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou ”Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec (bruslař) povinen užít pouze pruh pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec (bruslař) užít pouze k obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty – přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.


- Zároveň ale platí (podle paragrafu 57, který je věnován jízdě na jízdním kole), že jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na kolečkových bruslích – přitom je ovšem povinna řídit se pravidly a světelnými signály.

Do stejné kategorie jsou in-line brusle patří i další sportovní vybavení, která slouží pro jízdu, například skateboardy, včetně těch elektrických.

Patří bruslaři na silnice?

Pouze tam, kde chodník není nebo je neschůdný, může se chodec pohybovat po levém okraji vozovky či po levé krajnici. Z hlediska bezpečnosti je navíc důležité, aby byl každý chodec - v tomto případě osoba pohybující se na kolečkových bruslích - dobře vidět.

“Je nutné si uvědomit, že řidiči nejsou zvyklí potkávat v městském dopravním prostředí jezdce na kolečkových bruslích a dalším sportovním vybavení. Rizikem může být i jejich případná (ne)viditelnost, zvláště za snížené viditelnosti. Další případné nebezpečí plyne z jízdy po krajnici vozovky nebo v blízkosti okraje vozovky. Výmoly a kanálové výpustě v městském prostředí mohou zapříčinit pád jezdce do vozovky,” varuje CDV.

Související obsah

”Ve statistikách dopravních nehod bruslaři na kolečkových bruslích nejsou samostatně sledovaní – jak bylo uvedeno výše, jedná se o chodce. Z evidence lze však některé případy, kdy se jednalo o bruslaře na kolečkových bruslích, vysledovat,“ říká Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a připomíná tragickou nehodu, ke které došlo před dvěma lety v podvečerních hodinách v Ostravě: “Při střetu osobního vozidla, jehož devatenáctiletý řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem, se dvěma bruslaři byla usmrcená žena ve věku 31 let, 30 letý muž byl těžce zraněn.“

Patří bruslaři na chodníky?

Podle pravidel má bruslař jako chodec ke svému pohybu využívat především chodník, stezky pro chodce nebo stezky pro chodce a cyklisty. ”Pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci může být, především s ohledem na jejich rychlost, zdrojem potenciálních konfliktů. Obzvláště to platí v případech střetů s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory. Pozornost a opatrnost je významně snížená, pokud má bruslař v uších sluchátka a poslouchá hudbu. V případě hrozícího nebezpečí je sluch, jako jeden z pěti základních smyslů, zaměstnán jinou činností, což může mít zásadní dopad na zdraví a život nejen bruslaře, ale také ostatních účastníků silničního provozu,“ doplňuje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip ministerstva dopravy.

Související obsah

Jak předejít úrazu?

- Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.

- Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte.

- Vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen.

- Vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí.

- Nemějte sluchátka v uších, neposlouchejte hudbu.

- Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte.

- Nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo.

- Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete.

Rady pro in-line bruslaře na cyklostezce:

- Jezděte vždy vpravo.

- Nejezděte nikdy dva a více vedle sebe, pokud byste tím měli omezit protijedoucího.

- Protisměr využívejte jen pro předjíždění.

- Předjíždějte ohleduplně a nikoho přitom neohrožujte.

- Dávejte při jízdě pozor na protijedoucí.

- Pamatujte, že bruslař potřebuje při jízdě větší prostor než cyklista.

- Za hustého provozu nekličkujte.

- Nezastavujte a nepostávejte uprostřed cesty – neblokujte plynulý provoz.

- Neriskujte rychlou jízdou za hustého provozu, v nepřehledných a zúžených místech, prudkých stoupáních a klesáních.
 

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Související témata

Důležité Události